GEOREFERENCINIO PAGRINDO KADASTRAS

Georeferencinio pagrindo kadastras (toliau – GRPK) – valstybės kadastras, kuriame registruojami stabilūs žemės paviršiaus gamtiniai ir antropogeniniai objektai (kelių ašinės linijos, gatvių ašinės linijos, geležinkelių ašinės linijos, upių, upelių ašinės linijos, kanalų ir melioracijos griovių ašinės linijos, ežerų ir tvenkinių ribos, pastatų ribos, miškų naudmenų ribos, žemės ūkio naudmenų ribos, geodezinio pagrindo punktai, žemės paviršiaus (aukščio) taškai).

 

GRPK valdytojas:

iki 2017-12-31 Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;

nuo 2018-01-01 iki 2023-01-03 – Žemės ūkio ministerija;

nuo 2023-01-04 – Aplinkos ministerija.

 

 

GRPK tvarkytojas:

iki 2023-01-02 VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras";

nuo 2023-01-03 iki 2023-12-31 VĮ Žemės ūkio duomenų centras;

nuo 2024-01-01 viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra.

 

GRPK duomenys ir informacija:

 
  • Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys (specifikacija).
  • Georeferencinio pagrindo žemėlapis M1:10 000 (GRPK žemėlapis). GRPK žemėlapis - žemėlapis, kuriame ortofotografinio ar kosminio žemėlapio fone vaizduojami mažiausiai kintantys Žemės paviršiaus gamtiniai ir antropogeniniai objektai.
 

Nuo 2018-01-01 Georeferencinio pagrindo kadastro duomenų rinkiniu vadinamas buvęs GDR10LT erdvinių duomenų rinkinys.

 

GRPK duomenys ir informacija Lietuvos erdvinės informacijos portale:

- Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys (peržiūrėti ir atsisiųsti galite čia: GRPK duomenys)

- GRPK žemėlapius galite atsisiųsti per portalo žemėlapių naršyklės GRPK paslaugos dalį.

 

 

Matavimo duomenų atitikties GRPK patikrinimas>> 

Kitos viešos ir administracinės paslaugos, susijusios su GRPK>>