ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS LEI PORTALE

LEI portalo tvarkytoja viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra (kodas 305997589, registruota Linkmenų g. 28-1, Vilnius, toliau – SSVA), atsako už LEI portalo naudotojų pateiktos asmeninės informacijos tvarkymą, ją saugo ir tvarko laikydamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Registracija portale

Registruotis LEI portale prašomi naudotojai, kurie pageidauja teikti metaduomenis, teikti ar užsakyti geografinius duomenis, gauti LEI portalo naujienas ar  informaciją apie užsakytų duomenų atnaujinimą, išsaugoti savo duomenis, žemėlapius, paieškos kriterijus ir/ar rezultatus.

 

Asmeninės informacijos naudojimas

LEI portalo tvarkytojas naudoja naudotojų registracijos formose pateiktus asmens duomenis ( vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą LEI portalo registracijos formose nurodytą informaciją) išimtinai naudotojo užklausoms ir užsakymams vykdyti, atsiųsti naudotojui naudingą informaciją ar prireikus su juo susisiekti. Asmens informacija LEI portale rinkodaros tikslais nekaupiama. LEI portalo tvarkytojas pasilieka teisę naudotojų asmens duomenis teikti trečiosioms šalims tiktai konkrečios prekės ar paslaugos teikimo naudotojui tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri būtina tiems tikslams pasiekti. Trečiosioms šalims asmens duomenys neatskleidžiami jokiais kitais atvejais, prieš tai negavus atskiro išankstinio naudotojo sutikimo, išskyrus atvejus, kai tą daryti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

LEI portale registruotų jaunesnių nei 16 metų naudotojų asmens duomenų, įskaitant pavardę, nekaupiame, todėl tokie asmenys LEI portale negali sudaryti duomenų naudojimo sutarčių ir atlikti kai kurių kitų veiksmų. Suėjus 16 metų, registruoti LEI portalo naudotojai prašomi užpildyti asmeninės informacijos laukus skiltyje „Mano portalas/Mano profilis" https://www.geoportal.lt/geoportal/geoportal/mano-portalas.

Kai kurie kiti duomenys, tokie kaip naudotojo jungimosi Interneto domenas ir IP adresas, operacinės sistemos ir naršyklės tipas, aplankyti puslapiai, apsilankymo data ir laikas, gali būti automatiškai kaupiami portalo naudojimo apskaitos ir optimizavimo tikslais.

LEI portalo naudotojų duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo. Naudotojas turi teisę sužinoti, kaip naudojama jo asmeninė informacija. Jeigu Jūsų informacija yra klaidinga, nebaigta ar netinkama, tam, kad būtų galima tiksliai vykdyti Jūsų užsakymus ir teikti paslaugas, pataisykite ją nedelsdami. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti, kad LEI portalo tvarkytojas ištaisytų ar sunaikintų jo pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą). Jei dėl to tampa neįmanoma naudotojui toliau teikti LEI portalo paslaugas, šių paslaugų teikimas nutraukiamas (panaikinus asmens duomenis) ar sustabdomas.

Prašymo dėl duomenų subjektų teisių ir jų įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo tvarką nustato SSVA Asmens duomenų tvarkymo politika.

 

DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

Duomenų valdytojas: viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra (įmonės kodas 305997589, buveinės adresas – Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius, tel. +370 272 8078, el. p. agentura@ssva.lt).

Duomenų tvarkymo tikslas: tiesioginė rinkodara (geoportal.lt informacinių naujienlaiškių siuntimas, informacinių renginių organizavimas).

  • Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi asmens duomenysJūsų el. pašto adresas.
  • Renginių organizavimo tikslu tvarkomi asmens duomenys: Jūsų el. pašto adresas, vardas, pavardė

Duomenų tvarkymo pagrindas: Jūsų sutikimas. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti savo paskyroje, atsiuntę mums elektroninį laišką adresu info@geoportal.lt, temos laukelyje įrašę „Atsisakyti tiesioginės rinkodaros" arba paspaudę laiško pabaigoje pateiktą nuorodą. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi ne ilgiau kaip penkerius metus nuo sutikimo davimo momento, nebent sutikimą atšauksite anksčiau.

Duomenų tvarkytojas: Naujienlaiškiams siųsti mes naudojamės „MailerLite" paslaugomis, todėl sutikdami gauti naujienlaiškius, kartu perduodate ir leidžiate apdoroti savo duomenis pagal „MailerLite" privatumo politiką, bei „MailerLite" naudojimo sąlygas. Su „MailerLite" privatumo politika ir naudojimosi sąlygomis galite susipažinti https://www.mailerlite.com/privacy-policy, https://www.mailerlite.com/terms-of-service

Jūsų teisės: Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, prašyti ištaisyti netikslius asmens duomenis ar ištrinti Jūsų asmens duomenis, taip pat apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, teisę prašyti perkelti Jūsų asmens duomenis. Jei manote, kad tvarkant asmens duomenis pažeidžiamos Jūsų teisės, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. LEI portalo tvarkytojo duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija: tel. +370 272 8078, el. paštas ada@ssva.lt, pašto adresas Linkmenų g. 28-1, LT-08217, Vilnius.

 

Metaduomenų teikimas

Jei LEI portalui yra teikiami ar automatiškai surenkami metaduomenys, jų laukai su galimais asmeniniais duomenimis, tokiais kaip kontaktinė informacija (adresas, telefono numeris, el. paštas), tampa viešai matomi LEI portalo metaduomenų peržiūros aplinkose.

 

Viešoji portalo informacija

Pateikti asmeninę informaciją laiškuose LEI portalo tvarkytojui, paklausimuose ar kitose viešose portalo srityse yra išimtinai naudotojo pasirinkimas. Prašome atkreipti dėmesį, kad viešai skelbiama  informacija tampa matoma ne tik LEI portalo tvarkytojo darbuotojams, bet ir tretiesiems asmenims, todėl nereikėtų joje atskleisti asmens ar kitų konfidencialių duomenų.  LEI portalo tvarkytojas siekia apsaugoti viešą LEI portalo informaciją nuo neteisėto rinkimo, tačiau negali užtikrinti, kad tretieji asmenys jos nepanaudos savo tikslams. LEI portalo tvarkytojas pasilieka teisę stebėti naudotojų skelbiamą informaciją, ją analizuoti ir prireikus šalinti.  

 

Slapukų (angl. cookies) naudojimas

Slapukas yra mažas tekstinis failas, kurį mūsų svetainė prašo Jūsų naršyklės išsaugoti Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. Slapukas prisimena Jūsų veiksmus ir prioritetus ir leidžia Jums kaip įmanoma patogiau naršyti LEI portale. Be slapukų negalėtumėte naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.


LEI portalas naudoja šiuos slapukus:

  • Seanso slapukai. Tai trumpalaikiai slapukai, kurie yra naudojami mūsų svetainės funkcionalumui palaikyti. Jie leidžia svetainės valdytojui susieti Jūsų veiksmus su naršyklės seansu, kuris, atitinkamai, prasideda ir baigiasi, kai Jūs atidarote ir uždarote naršyklės langą. Seanso slapukai primena svetainei, ką lankytojas pasirinko ankstesniame puslapyje, taip išvengiant pakartotinio informacijos įvedimo. Tokiu būdu yra pvz. saugoma naudotojo pasirinkta svetainės kalba ar seanso ID, kuris padeda išvengti pakartotinio prisijungimo vardo ir slaptažodžio įvedimo viso seanso metu. Seanso slapukai yra pašalinami uždarius interneto naršyklės langą.
  • Nuolatiniai slapukai. šių slapukų galiojimo laikas nustatytas iš anksto, ir jie lieka jūsų naršyklėje, kol baigiasi jų galiojimas arba juos pašalinate. Mūsų svetainėje yra naudojami nuolatiniai „Google Analytics" slapukai, kurie suteikia mums tokios informacijos kaip svetainės lankytojų skaičius, jų aplankyti puslapiai ir bendra mūsų svetainėje praleisto laiko trukmė. Visa informacija, surinkta naudojant šiuos slapukus, yra sujungiama su gauta panašia kitų lankytojų informacija, todėl ji yra anonimiška. Surinkta informacija yra naudojama svetainės tobulinimo tikslams.

Seanso ir nuolatiniai slapukai gali būti skirstomi ir į pirmosios šalies ir trečiosios šalies slapukus:

  • Pirmosios šalies slapukai. Tai LEI portalo domeno valdomi slapukai.
  • Trečiosios šalies slapukai. Tai slapukai, kurie yra valdomi kitų domenų, kurie nepriklauso geoportal.lt. Visuose LEI portalo puslapiuose naudojami „Google Analytics" slapukai. Skiltyje „Aktualijos" yra naudojami „Twitter", „Google+" ir „Facebook" slapukai, kurie leidžia naudotojams naudotis šalia naujienų esančiais mygtukais „Patinka" ir „Dalintis". Portalo skilties „Pagalba" puslapiai „Pradžiamokslis" ir „Dažnai užduodami klausimai" naudoja „Youtube" slapukus. Jie yra reikalingi mūsų svetainėje atkurti vaizdo įrašus, kurie buvo patalpinti „Youtube" svetainėje.
 

Jei savo naršyklėje nesate pasirinkę nustatymo nepriimti visų ar tam tikros rūšies slapukų, slapukai bus sukurti iš karto, kai apsilankysite mūsų svetainėje. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios LEI portalo paslaugos gali neveikti.

Nuorodos į kitas svetaines

LEI portale teikiamos nuorodos į tretiesiems asmenims priklausančias Interneto svetaines. Pereidami į kitą svetainę, Jūs sutinkate su tos svetainės duomenų apsaugos ir kitomis nuostatomis bei taisyklėmis. Rekomenduojame atskirai susipažinti su kiekvieno ne LEI portalui priklausančio aplankyto tinklapio naudojimo sąlygomis.