Pradžiamokslis

Pavadinimas
Naudotojo registracija ir prisijungimas
Slaptažodžio priminimas
Paieška žemėlapių naršyklėje
Duomenų peržiūra žemėlapių naršyklėje
VĮ „Registrų centras“ duomenų peržiūra
Asmens tapatybės patvirtinimas per e-banką
El. paslaugų (WMS) užsakymas
Duomenų rinkinių užsakymas
El. paslaugų (WMS) naudojimas GIS programinėje įrangoje
El. paslaugų (WMS) naudojimas CAD programinėje įrangoje
El. paslaugų (WMS) naudojimas ArcGIS Online
Žemės fondo analizės ir vertinimo (ŽFAV) paslauga
Erdvinių duomenų valdymo internete (EDVI) paslauga
Sutikimų valstybinėje žemėje tiesti komunikacijas ir inžinerinius tinklus (SUVA) paslauga
Rastro susiejimas su koordinatėmis
Lietuvos vietovardžių duomenų rinkinio (GV_DRLT) tvarkymo el. paslauga
Stambaus mastelio topografinių planų derinimo (TOPD) el. paslauga
CAD failų paruošimas per EDVI (Išvadų pagal 21 p. teikimui)
Koordinačių failo (.txt) įkėlimas per EDVI
Išvadų dėl žemės sklypų ploto ir (arba) ribų neatitikimo išdavimo (NTK21) paslauga
Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga
Įterpiamo žemėlapio kūrimas
Paieška geodezinės ir kartografinės medžiagos fonde (GKMF)
Apskaitytų valstybinės žemės plotų duomenų rinkinio (VŽA_DRLT) peržiūra
Žemėlapių naršyklės pagalba
Duomenų naudojimosi sutarties pasirašymas el. parašu
Užsakymų apmokėjimas užsakius mokamus duomenis
Naudotojo paskyros el. pašto keitimas
Teminių erdvinių duomenų kompleksinės peržiūros paslauga (interaktyvūs atlasai ir žemėlapių rinkiniai spausdinimui)