Naudotojo registracija

Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra (įmonės kodas – 305997589, buveinės adresas: Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius, toliau – SSVA) pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi jos klientams bei kitiems duomenų subjektams, ir yra įsipareigojusi saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą bei jų pateiktus asmens duomenis.

SSVA, veikdama kaip Lietuvos erdvinės informacijos portalo (toliau – LEI portalas, geoportal.lt) duomenų tvarkytoja, (duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslus yra LR Aplinkos ministerija, tel.: +370 626 22252, el. paštas: info@am.lt) tvarkys Jūsų, LEI portalo naudotojo, asmens duomenis, kuriuos Jūs įvesite/įvedėte registracijos anketoje LEI portalo naudotojų registracijos, naudotojų identifikavimo, prieigos teisių administravimo, erdvinių duomenų rinkinių, elektroninių paslaugų užsakymų administravimo, atsiskaitymų pagal duomenų naudojimo sutartis vykdymo, geoportal.lt paslaugų gavėjų informavimo apie geoportal.lt paslaugų teikimą, bei paslaugų gavėjų paklausimų vykdymo tikslais. Jūsų duomenys bus tvarkomi siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui bei SSVA LR Geodezijos ir kartografijos įstatymu pavestas viešosios valdžios funkcijas. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi siekiant užtikrinti LEI portalo paslaugų teikimą. Detaliau su SSVA vykdomu asmens duomenų tvarkymu, Jūsų teisėmis ir kita informacija galite susipažinti mūsų privatumo politikoje/Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse paspaudę šią nuorodą.

Tam, kad galėtume išsiųsti Jums geoportal.lt naujienlaiškius (tiesioginės rinkodaros tikslu), SSVA tvarkys jūsų el. pašto adreso duomenis. Naujienlaiškiai siunčiami keletą kartų per metus. Juose pateikiama informacija apie pasiekiamus naujus erdvinių duomenų rinkinius, LEI portalo paslaugas, pokyčius, susijusias iniciatyvas ir kita, LEI portalo tvarkytojo manymu, naudotojams svarbi, nekomercinio pobūdžio informacija. Tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas, kurį pažymite registruodamiesi LEI portale pirmą kartą, o pakartotinai pateikti arba atšaukti galite geoportal.lt srityje Mano portalas-> Naujienų prenumerata.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais. Apie nesutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis prašome pranešti el. paštu pagalba@geoportal.lt arba ada@ssva.lt. Atkreipiame dėmesį, jog apskritai atšaukus sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kai kurių geoportal.lt paslaugų (pavyzdžiui, duomenų užsakymo) teikti nebegalėsime. Naujienlaiškių atsisakymas geoportal.lt paslaugų teikimui įtakos neturi.

Jei turite klausimų dėl SSVA vykdomo duomenų tvarkymo, kviečiame susisiekti su atsakingu asmeniu telefonu +370 272 8078 ar el. paštu ada@ssva.lt.

Jei esate jaunesnis nei 16 metų, Jūsų asmens duomenų, įskaitant pavardę, nekaupiame, todėl LEI portale negalėsite sudaryti duomenų naudojimo sutarčių ir atlikti kai kurių kitų veiksmų. Kai Jums sueis 16 metų, prašome užpildyti trūkstamus laukus skiltyje „Mano portalas/Mano profilis“ https://www.geoportal.lt/geoportal/geoportal/mano-portalas.

  • verslo įmonė
  • valstybės įmonė/biudžetinė įstaiga
  • savivaldybės įmonė/biudžetinė įstaiga
  • mokslo ar švietimo įstaiga
  • asociacija, visuomeninė organizacija
  • kita organizacija
  • fizinis asmuo
  • LT
  • EN