GEOGRAFINĖS INFORMACIJOS MOKYMŲ MEDŽIAGA

Projektas "Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas" pradėtas įgyvendinti 2006 m. kovo 6 d. ir baigtas 2008 m. birželio 1 d. Jis suteikė galimybę 227 Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų specialistams bei įstaigų darbuotojams pakelti kvalifikaciją nuotoliniu būdu ir sustiprinti gebėjimus geografinės informacijos valdymo, sprendimų priėmimo ir technologijų srityje. Tokie mokymai labai svarbūs atsižvelgiant į faktą, kad geografiniai komponentai įeina į daugiau nei 80 procentų. visos viešojo sektoriaus informacijos, ir jų reikšmė nuolat didėja.

Projektu buvo siekiama, kad kvalifikacijos kėlimo kursus baigę mokymo dalyviai sugebėtų prisitaikyti prie naujų reikalavimų, siejamų su Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros projekto įgyvendinimu Lietuvoje.

 

Projektą įgyvendino Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos. Mokymų medžiagą rengė ir mokymus vykdė Vancouver Island University (buv. Malaspina University, Kanada), Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Lietuvos Žėmės ūkio akademijos  bei UAB "HNIT-Baltic" mokslininkai ir specialistai. 

 

Projekto metu parengta:

  • magistrantūros studijų lygmens nuotolinio mokymo programa - „Geografinės informacijos infrastruktūros nuotolinis mokymas". Bendra mokymo programos apimtis – 90 Europinės kreditų perkėlimo sistemos (European Credit Transfer System – ECTS) kreditų  – atitinka tiek Lietuvos, tiek užsienio universitetų magistrantūros studijų apimtį;
  • sudaryta mokymo dalyvių nuotolinio mokymo metodika, mokymo planas, ir mokymo dalyvių įgytų žinių ir gebėjimų vertinimo metodika;
  • nuotolinio mokymo medžiaga, apimanti devynis kursus, praktines užduotis, testų klausimus.

Įvykdę mokymo programą, jos dalyviai:

  • įgis žinių apie naujas geografinės informacijos technologijas, jų vystymosi kryptis ir taikymus;
  • mokės apdoroti (gauti, saugoti, struktūrizuoti, analizuoti, modeliuoti, vizualizuoti) geografinę informaciją;
  • suvoks geografinės informacijos vaidmenį institucijoje ir tarpinstitucinėse veiklose, gebės valdyti organizacijos geografinės informacijos padalinius bei projektus;
  • atpažins, analizuos ir sisteminis geografinę informaciją, reikalingą sprendžiant konkrečias valdymo, verslo ir mokslines problemas.

 

Šioje svetainėje skelbiama mokymų medžiaga nemokamai gali naudotis visi piliečiai. 

Jos autoriaus teisės priklauso Nacionalinei žemės tarnybai. Naudojant bet kurią medžiagos dalį būtina nurodyti autoriaus teisių savininką bei sukūrimo metus - 2008.