NŽT TEMINĖ SRITIS

Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos yra Lietuvos Respublikos valstybės institucija, kuri dalyvauja formuojant ir įgyvendina valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos, kartografijos, valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimo bei Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros kūrimo srityse.

 

Prieigų prie NŽT el. paslaugų suteikimo tvarka. Dėl prieigų prie NŽT el. paslaugų, vidinės NŽT srities suteikimo teritorinių žemėtvarkos skyrių darbuotojai turi kreiptis į geoportal.lt el. paštu pagalba@geoportal.lt). El. laiške nurodykite:

  • vardas pavardė
  • prisijungimo geoportal.lt vardas
  • el. paslauga prie kurios reikalinga prieiga

 

El. paslaugos NŽT darbuotojams

Išvadų dėl sklypo ribų neatitikimo gavimo paslauga
Laisvos valstybinės žemės fondo informacijos teikimo paslauga
Žemės išteklių stebėsenos informacinė sistema (ŽISIS) (iki 2024-01-01 buv. pavadinimas Žemės informacinė sistema, ŽIS)
Geodezinės ir kartografinės medžiagos fondas
Sutikimų valstybinėje žemėje tiesti susisiekimo komunikacijas, tinklus ir statyti statinius teikimas (SUVA)
 

www.nzt.lt | Naujienos | Strukūra, kontaktai