APIE LAISVOS ŽEMĖS FONDO EL. PASLAUGĄ

Laisvos žemės fondo el. paslaugą (https://www.geoportal.lt/lzf) sudaro du komponentai:

  • Žemės reformos laisvos valstybinės žemės projektų ir laikinai naudotis skirtų plotų duomenų tvarkymas

Naudojantis el. paslauga, žemės reformos žemėtvarkos projektų autoriai teikia laisvos valstybinės žemės duomenis NŽT teritoriniams skyriams. NŽT skyrių darbuotojai tvarko gautus duomenis ir tvirtina, pagal gautus piliečių prašymus priskiria laisvos valstybinės žemės fonde esančius plotus laikinai naudotis.

Prieiga prie komponento suteikiama LŽF projektų autoriams ir NŽT darbuotojams.

Patvirtinti duomenys matomi viešai LŽF žemėlapių naršyklėje ( https://www.geoportal.lt/lzf/Map?id=public ).

Dėmesio! Nuo 2019-06-01 Laisvos žemės fondo komponentas atnaujintas. Svarbus pasikeitimas tas, kad laikinai naudotis suteiktų plotų duomenys redaguojami naujoje srityje "Suteikta žemė". Apie šį pokytį daugiau galima sužinoti atnaujintame Naudotojo vadove (žr. 5 skyrius). 

 

  • Valstybinės žemės fondo apskaitos duomenų tvarkymas

Naudojantis el. paslauga, NŽT teritorinių skyrių darbuotojai tvarko Lietuvos Respublikos valstybinės žemės plotų, kuriuose nesuformuoti sklypai, ir sklypų, valdomų patikėtinių,  duomenis.

Prieiga prie komponento suteikiama tik NŽT darbuotojams.

Patvirtinti duomenys matomi viešai LŽF žemėlapių naršyklėje ( https://www.geoportal.lt/lzf/Map?id=public ).