Metodinė informacija Lietuvos erdvinės informacijos portale – tai dokumentai, nuorodos ir kita informacija, kuri padeda geriau suprasti geografinės informacijos naudojimo ypatumus.

Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros (LEII) kūrimo ir plėtros dokumentai - tai LEII kūrimo gairės, kuriomis vadovautasi 2005–2008 metais įgyvendinant projektą „Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros išvystymas", kurio metu buvo sukurtas LEI portalas. Dalis šių dokumentų informcijos jau neaktuali, ji buvo patikslinta po projekto įsigaliojusiuose teisės aktuose ir kituose dokumentuose.

Srityje „Erdvinių duomenų modeliai" pateikiama informacija apie Lietuvos naudotojams įdomius duomenų modelius ir klasifikatorius.