GEODEZINĖS IR KARTOGRAFINĖS MEDŽIAGOS FONDAS

Geodezinės ir kartografinės medžiagos fondo  (GKMF) paskirtis – sistemingai kaupti ir vieningai valdyti sukauptą valstybės  geodezinę ir kartografinę medžiagą. Siekiama šią medžiagą saugiai ir efektyviai kaupti, tvarkyti bei realiu laiku teikti naudotojams – asmenims ir kitoms informacinėms sistemoms. 

GKMF medžiaga būtina vykdant valstybinės reikšmės geodezinius ir kartografinius darbus.

GKMF skaitmeniniai duomenys yra aprašyti metaduomenų rinkiniais, kuriuose yra išsami informacija apie sukauptus duomenis. GKMF duomenų produktus ir jų metaduomenis galima rasti ir peržiūrėti čia arba bendrame LEI portalo paieškos puslapyje

 

GKMF naudotojai gali naudotis šomis specializuotomis elektroninėmis paslaugomis LEI portalo žemėlapių naršyklėje:

  • GKMF erdvinių duomenų rinkinių paieška pagal žemėlapių: tipą, koordinačių sistemą, mastelį, orientavimą, viešumą, duomenų tipą, formatą, leidybos metus;
  • GKMF erdvinių duomenų rinkinių geografinė paieška pagal: nurodytą, įbrėžtą dominančios aprėpties plotą (stačiakampį);
  • GKMF erdvinių duomenų rinkinių peržiūra kartu su kitomis, LEI portale teikiamomis elektroninėmis peržiūros paslaugomis, tarp jų –  Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinio pagrindo GDR10LT ir ortofotografiniu ORT10LT žemėlapiais.

Kaip efektyviai naudotis paieška žemėlapių fonduose, atsisiųsti bei peržiūrėti topografinius žemėlapius, galite sužinoti peržiūrėję šį pradžiamokslio vaizdo įrašą

 

Geodezinės ir kartografinės medžiagos fondas