interaktyvi elektroninė paslauga
Laisvos žemės fondas


Laisvos žemės fondo plotų ir suteiktų laikinai naudotis valstybinės žemės plotų identifikavimo paslauga. Paslauga viešiems naudotojams leidžia peržiūrėti bei analizuoti laisvą žemės fondą, o registruotiems - pateikti informaciją, planus apie suformuotus laisvos žemės fondo plotus.

Apie paslaugą


Peržiūrėti

Paslauga suteikia priemones žemėlapyje peržiūrėti laisvos valstybinės žemės plotų informaciją. Žemėlapyje galima identifikuoti laisvos žemės fondo planų informaciją, peržiūrėti ją kartu su kitais svarbiausiais oficialiais erdvinių duomenų rinkiniais. Paslaugoje suteikiami įrankiai žemėlapiams spausdinti, matavimams vykdyti, duomenims lyginti.

Analizuoti

Laisvos žemės fondo žemėlapių naršyklėje galite atlikti edrvinę žemės fondo duomenų rinkinio analizę. Pasirinkite laisvos žemės fondo ploto dydį, tipą, vietovę, kurioje turėtų būti atlikta analizė, ir gaukite informaciją apie konkrečius plotus, kurie tenkina jūsų užklausą.

Ieškoti

Paslaugos žemėlapyje teikiami įrankiai laisvos žemės fondo planų paieškai atlikti. Naudotojams leidžiama atlikti paiešką tiek aktualiuose, tiek archyviniuose duomenyse, sužinant svarbiausią informaciją apie planus. Taip pat galite atlikti vietovių paiešką ir sužinoti, ar nurodytoje teritorijoje yra laisvos valstybinės žemės plotų.

Svarbi informacija LŽF el. paslaugos naudotojams

Pagal NŽT direktoriaus įsakymą nuo 2019 m. birželio 1 d. atnaujintas LŽF duomenų rinkinys įkėlimui į kadastro vietovės LŽF
projektą. Prašome per LŽF paslaugą įkelti naujos struktūros LŽF duomenų rinkinį. LŽF paslaugos rubrikoje "Duomenų pavyzdžiai"
teikiamas atnaujinto LŽF duomenų rinkinio pavyzdys (užpildytas ir neužpildytas).

Apie naudojimą


Naudotojai

Paslauga skirta piliečiams, kurie pageidauja įsigyti nuosavybėn ar nuomoti žemės, miško sklypus, per Lietuvos erdvinės informacijos portalą viešai susipažinti su laisvos valstybinės žemės plotais kaimo vietovėse. Paslauga gali pasinaudoti kiekvienas viešai ir neatlygintinai.
Peržiūrėti duomenis

Žemėtvarkininkai

Paslauga suteikia priemones ir aplinką žemėtvarkos skyrių specialistams, kurie atsakingi už žemės reformos žemėtvarkos projektų patikrą, efektyviau kontroliuoti žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimą ir įgyvendinimą bei kaupti ir tvarkyti laisvos valstybinės žemės plotų erdvinius duomenis.
Gauti teises teikti duomenis

Paslaugos naudojimo pagalba

 • Naujo projekto sukūrimas

  Šiame video pradžiamokslyje demonstruojama, kaip teritorinio skyriaus darbuotojui sukurti naują Laisvos žemės projektą kadastro vietovėje, kaip nurodyti projekto autorių, kuris galės įkelti erdvinius plano duomenis. Sukūrus naują projektą duomenų autorius automatiškai apie tai informuojamas el. paštu ir gauna teisę į jam priskirtą kadastrinę vietovę kelti duomenis.
 • Duomenų įkėlimas

  Šiame video pradžiamokslyje Laisvos žemės fondo duomenų autoriai supažindinami su duomenų įkėlimo į el. paslaugą procesu. Į el. paslaugą įkeliami duomenys turi atitikti patvirtiną duomenų rinkinio specifikaciją. Duomenys turi būti įkeliami Shape formatu.
 • Laikino naudojimo žemės plotų redagavimas

  Šiame video pradžiamokslyje demonstruojama, kaip teritorinio skyriaus darbuotojui įbraižyti, redaguoti laikino naudojimo žemės plotus, kaip kitos paskirties žemės plotus priskirti laikinam naudojimui.
 • Laikino naudojimo žemės schemos parengimas

  Šiame video pradžiamokslyje demonstruojama, kaip teritorinio skyriaus darbuotojui parengti leidžiamos laikinai naudotis valstybinės žemės schemą M 1:5000 taikant Laisvos žemės fondo el. paslaugos įrankius.
 • Laisvos žemės fondas

  Šiame video pradžiamokslyje bendrai supažindinama su Laisvos žemės fondo el. paslauga. Video pristatomas bendras el. paslaugos funkcionalumas: duomenų paieška bei peržiūrą, žemėlapių naršyklės įrankių naudojimas.

Laisvos žemės fondas


Specifikacijos

Duomenų rinkinio specifikacija
Peržiūrėti
Sutartinių ženklų specifikacija
Atsisiųsti

Duomenų pavyzdžiai

Shape failo byla (užpildyta)
Atsisiųsti
Shape failo byla (tuščia)
Atsisiųsti

Mokymosi informacija

Naudotojo vadovas
Atsisiųsti
Atmintinė duomenų autoriamas
Atsisiųsti