APIE LIETUVOS KARTOGRAFŲ DRAUGIJĄ

Lietuvos kartografų draugija (toliau LKD) yra savanoriška savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti asmenis, besidominčius kartografija, dalyvaujančius rengiant kartografijos specialistus, remiančius kartografijos mokslo pažangą. Draugijos nariu gali tapti kiekvienas Lietuvos ar užsienio pilietis.

 

LKD  buvo įkurta 2002 m. gruodžio 19 d. Vilniaus universiteto Kartografijos centro iniciatyva siekiant suburti šios profesijos –  mokslo, meno ir verslo – atstovus Lietuvoje, kurie iki tol buvo išsisklaidę po įvairias įstaigas, įmones, profesines organizacijas. Steigiamąjame susirinkime dalyvavo 32 atstovai iš 9 organizacijų. Draugijos pirmininku buvo išrinktas Vilniaus universiteto profesorius habil. dr. Algimantas Česnulevičius, vadovavęs LKD iki 2018-ųjų metų.

 

Pagrindiniai draugijos iniciatyvinės grupės tikslai tuo metu buvo paskatinti kartografijos mokslo pažangą ir sustiprinti sąsają su gamybos bei valdymo institucijomis. Įstatuose išvardinti šie pagrindiniai draugijos uždaviniai:

– kartografinių žinių skleidimas Lietuvoje,

– naujų kartografinių technologijų ir metodologijų diegimas,

– ryšių koordinavimas tarp mokslo, mokymo ir gamybos institucijų,

– kartografinių kūrinių kokybės gerinimas

– atstovavimas valstybei tarptautinėse kartografinėse organizacijose.

 

2003 metų  rugpjūčio mėnesį Durbane, Pietų Afrikoje Tarptautinės Kartografų Asociacijos (www.icaci.org) Generalinė asamblėja vienbalsiai priėmė Lietuvą, atstovaujamą LKD, į savo gretas.

 

LKD valdyba (2018–2022)

pirmininkas  dr. Andrius Balčiūnas

sekretorė dr. Giedrė Beconytė

iždininkė Neringa Mačiulevičiūtė-Turlienė

 

Valdybos nariai

  1. Linas Bevainis
  2. Aira Dubikaltienė
  3. Valdas Urbanavičius
  4. Jovita Žemaitienė

 

 

LKD revizijos komisija (2018–2022):

  1. Rita Viliuvienė (komisijos pirmininkė)

  2. Artūras Bautrėnas

  3. Loreta Šutinienė

 

LKD nariu galite tapti susipažinę su draugijos įstatais ir sumokėję nario mokestį. Įveskite savo informaciją arba atsiųskite sekretorei spausdintą nustatytos formos prašymą, kurį rasite skiltyje "Narystė LKD". 

 

LKD rekvizitai

Kodas Juridinių asmenų registre: 195763139

Buveinės adresas: M.K.Čiurlionio 21/27, LT-03101, Vilnius.

Atsiskaitomoji sąskaita: LT767300010078074861