SPECIFIKACIJOS

Erdvinių duomenų specifikacijos

Turinys:

 

Aktualių LR teritorijos Sentinel palydovinių vaizdų NDVI, NIR, RGB duomenų mozaikos specifikacija V.1

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta aktualių LR teritorijos Sentinel palydovinių vaizdų NDVI, NIR, RGB duomenų mozaikos specifikacija V.1

Dokumento tekstas:

Aktualių LR teritorijos Sentinel palydovinių vaizdų NDVI, NIR, RGB duomenų mozaikų specifikacija nustato apdorotų Sentinel palydovinių vaizdų NDVI, NIR, RGB duomenų mozaikų atributinę informaciją ir atributinių laukų reikšmes.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2019-01-18

 

AŽ_DRLT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio AŽ_DRLT specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie AŽ_DRLT specifikaciją.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2015-07-01

 

 

Dirv_DR10LT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio Dirv_DR10LT specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie Dirv_DR10LT duomenų tipus, sluoksnius ir atributinius laukus.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2015-12-31

 

Dirv_DR10LT vertinimo sluoksnių specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio Dirv_DR10LT vertinimo sluoksnių specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie Dirv_DR10LT vertinimo sluoksnius: "vertinimas" ir "vietovė".

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2015-01-09

 

EBM_100LT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:100 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio EBM_100LT, pagal tarptautinio projekto EuroBoundaryMap reikalavimus, specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas (anglų kalba) apie EBM_100LT, pagal tarptautinio projekto EuroBoundaryMap reikalavimus, duomenų tipus, sluoksnius, atributinius laukus.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2020-03-10

 

EGM_1000LT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:1000000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio EGM_1000LT, pagal tarptautinio projekto EuroGlobalMap reikalavimus, specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie EGM_1000LT, pagal tarptautinio projekto EuroGlobalMap reikalavimus, duomenų tipus ir sluoksnius.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2012-05-04

 

ERM_250LT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio ERM_250LT, pagal tarptautinio projekto EuroRegionalMap reikalavimus, specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie ERM_250LT, pagal tarptautinio projekto EuroRegionalMap reikalavimus, duomenų tipus ir sluoksnius.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2020-04-01

 

GDR250LT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:250000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio GDR250LT specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie GDR250LT duomenų tipus, sluoksnius, kaupiamus erdvinius objektus ir atributinius laukus.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2017-11-02

 

GDR50LT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:50000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio GDR50LT specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie GDR50LT duomenų tipus, sluoksnius, kaupiamus erdvinius objektus ir atributinius laukus.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2019

 

GPDR specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinio (GPDR) specifikacija.

Dokumento tekstas:

Valstybinis geodezinio pagrindo duomenų rinkinys (GPDR) apima Lietuvos valstybinio GPS nulinės, pirmosios, antrosios ir trečiosios klasių tinklo punktus; LitPOS tinklo punktus; Lietuvos valstybinio geodezinio vertikaliojo pirmos ir antros klasių tinklo punktus, Lietuvos valstybinio gravimetrinio pirmos ir antros klasių tinklų punktus, poligonomertrijos bei trianguliacijos punktus.

Nuoroda: Peržiūrėti

Paskelbimo data: 2020-10-16

 

GRPK specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinio (GRPK) ir georeferencinio pagrindo žemėlapio specifikacija.

Pastaba: Nuo 2018-01-01 Georeferencinio pagrindo kadastro duomenų rinkiniu vadinamas buvęs GDR10LT erdvinių duomenų rinkinys.

Dokumento tekstas:

Dokumente detaliai aprašyti GRPK erdvinių duomenų rinkinio sluoksniai, juose kaupiami erdviniai objektai ir pateikta informacija apie juos.

Nuoroda: Peržiūrėti

Paskelbimo data: 2017-12-29

 

GV_DRLT specifikacija

Santrauka: Dokumente yra pateikiama Lietuvos Respublikos teritorijos geografinių vietovardžių erdvinių duomenų rinkinio duomenų specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumentas skirtas aprašyti Lietuvos Respublikos teritorijos geografinių vietovardžių erdvinių duomenų rinkinio (toliau – GV_DRLT) techninę realizaciją: duomenų bazės struktūrą, šaltinius, saugojimo, atnaujinimo ir naudojimo technologiją.

Failai: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2019

 

Lietuvos pelkių ir durpynų duomenų rinkinio (LGF 2018 m. vertinimo) specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos pelkių ir durpynų duomenų bazės, sukurtos 2010 m. ir atnaujintos 2017-2018 m., atnaujinimo specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas aprašymas apie Lietuvos pelkių ir durpynų duomenų bazės kūrimo bei atnaujinimo metu naudotus duomenų rinkinius, atributinius laukus, atnaujinimo etapus, tyrinėjamų plotų charakteristikų skirtumus.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2018

 

Mel_DR10LT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR10LT specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie Mel_DR10LT duomenų tipus ir sluoksnius.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2017-12-31

 

STK duomenų rinkinio specifikacija

Santrauka: Dokumentuose yra pateikiamos LR saugomų teritorijų kadastro ir Natura 2000 geoobjektų GIS specifikacijos.

Dokumento tekstas:

Dokumentuose yra detaliai aprašyti STK duomenų rinkinio sluoksniai, juose sukaupti duomenys ir informacija, aprašytos objektų identifikavimo sudarymo taisyklės ir naudojami klasifikatoriai.

Failai: Saugomų teritorijų kadastro geoobjektų GIS specifikacija (atsisiųsti) ir Natura 2000 geoobjektų GIS specifikacija (atsisiųsti)

Paskelbimo data: 2006-12-10 (STK geoobjektų specifikacija) ir 2003 (Natura 2000 geobjektų specifikacija)

 

SŽNS_DR10LT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvinių duomenų rinkinio SŽNS_DR10LT specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie SŽNS_DR10LT duomenų tipus ir atributinius laukus.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2017-07-10

 

TOP50LKS specifikacija ir sutartiniai ženklai

Santrauka: Dokumentuose yra pateikiama Lietuvos Respublikos teritorijos M1:50 000 topografinio žemėlapio LKS-94 koordinačių sistemoje TOP50LKS duomenų specifikacija, TOP50LKS žemėlapio turinys, TOP50LKS sutartinių ženklų aprašymai ir naudojami sutrumpinimai.

Dokumento tekstas:

Dokumentuose yra detaliai aprašyti TOP50LKS sluoksniai, juose sukaupti duomenys ir informacija, taip pat TOP50LKS ir TOP50LKS-SR naudoti sutartiniai ženklai ir sutrumpinimai.

Failai: TOP50LKS duomenų bazės specifikacija (atsisiųsti), TOP50LKS žemėlapio turinys (atsisiųsti), TOPLKS žemėlapio sutartiniai ženklai (atsisiųsti) ir TOP50LKS žemėlapyje naudojami sutrumpinimai (atsisiųsti)

Paskelbimo data: 2019 m.

 

TPDR specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta TPDR specifikacija.

Dokumento tekstas:

Ši Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija nustato kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų  sprendinių erdvinių duomenų, teikiamų į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registrą turinį, juos sudarančių erdvinių objektų kodavimą ir grupavimą, privalomus ir rekomenduojamus šių objektų atributus, jų klasifikavimo principus, TPD erdvinių duomenų struktūrą ir jų sudarymo principus.

Nuoroda: Peržiūrėti

Paskelbimo data: 2018-07-28

 

VĮ „Registrų centras" duomenų specifikacija

Santrauka: Dokumente yra pateiktos VĮ „Registrų centras" teikiamų duomenų rinkinių specifikacijos.

Dokumento tekstas: Duomenų struktūra dėl LEII

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2020-02-07

 

VŽA_DRLT specifikacija

Santrauka: Dokumente yra pateikiama Lietuvos Respublikos teritorijos apskaitytų valstybinės žemės plotų erdvinių duomenų rinkinio VŽA_DRLT specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumentas skirtas aprašyti Lietuvos Respublikos teritorijos apskaitytų valstybinės žemės plotų erdvinių duomenų rinkinio (VŽA_DRLT) struktūrą.

Failai: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2020-07-15

 

Žemės reformos žemėtvarkos projekto erdvinių duomenų rinkinių specifikacija

Santrauka: Žemės reformos žemėtvarkos projekto ir jam prilyginamo žemės sklypo plano erdvinių duomenų rinkinių specifikacija

Dokumento tekstas:

Žemės reformos žemėtvarkos projekto ir jam prilyginamo žemės sklypo plano erdvinių duomenų rinkiniai:

· Laisvos žemės fondo žemės plano erdvinių duomenų rinkinys (žr. specifikacija, 17 punktas)

· Laisvos žemės fondo žemės plotas, suteiktas laikinai naudotis (žr. specifikacija, 18 punktas)

· Žemės reformos žemėtvarkos projekto plano erdvinių duomenų rinkinys (žr. specifikacija, 20 punktas)

Nuoroda: Peržiūrėti

Paskelbimo data: 2003

 

DirvAgroch_DR10LT specifikacija

Santrauka: Dokumente yra pateikiama Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto (LAMMC ŽI) Agrocheminių tyrimų laboratorijos DirvAgroch_DR10LT duomenų rinkinio specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie DirvAgroch_DR10LT duomenų tipus ir atributinius laukus.

Failai: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2021-01-26

 

Nomenklatūrinių lapų tinklelių specifikacija

Santrauka: Dokumente yra pateikiama VĮ „GIS-Centro" nomenklatūrinių lapų tinklelių duomenų rinkinio specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie nomeklatūrinių lapų tinklelių duomenų struktūrą skirtingose koordinačių sistemose (UTM, LKS-94, KS-1942, KS-1963, Baltija-93).

Failai: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2021-06-30

 

Erdvinių duomenų paslaugų specifikacijos

INSPIRE peržiūros paslaugos

I priedas

Administraciniai vienetai

Adresai

Geležinkelio transporto tinklai

Kelių transporto tinklai

Oro transporto tinklai

Transporto tinklai

Geografiniai pavadinimai

Hidrografija

Kadastriniai sklypai

Saugomos teritorijos-ekologinės

Saugomos teritorijos-gamtos apsauga

Saugomos teritorijos-kultūra

Saugomos teritorijos-nacionaliniai paminklai

Saugomos teritorijos-Natura 2000

Saugomos teritorijos-UNESCO

 

II priedas

Aukščio duomenys

Ortofotografinis vaizdavimas

Žemės paviršius