SPECIFIKACIJOS

Erdvinių duomenų specifikacijos

GRPK specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinio (GRPK) ir georeferencinio pagrindo žemėlapio specifikacija.

Pastaba: Nuo 2018-01-01 Georeferencinio pagrindo kadastro duomenų rinkiniu vadinamas buvęs GDR10LT erdvinių duomenų rinkinys.

Dokumento tekstas:

Dokumente detaliai aprašyti GRPK erdvinių duomenų rinkinio sluoksniai, juose kaupiami erdviniai objektai ir pateikta informacija apie juos.

Nuoroda: Peržiūrėti

Paskelbimo data: 2017-12-29

 

GDR50LT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:50000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio GDR50LT specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie GDR50LT duomenų tipus, sluoksnius, kaupiamus erdvinius objektus ir atributinius laukus.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2015-06-29

 

TOP50LKS specifikacija ir sutartiniai ženklai

Santrauka: Dokumentuose yra pateikiama Lietuvos Respublikos teritorijos M1:50 000 topografinio žemėlapio LKS-94 koordinačių sistemoje TOP50LKS duomenų specifikacija, TOP50LKS ir TOP50LKS-SR sutartinių ženklų aprašymai.

Dokumento tekstas:

Dokumentuose yra detaliai aprašyti TOP50LKS sluoksniai, juose sukaupti duomenys ir informacija, taip pat TOP50LKS ir TOP50LKS-SR naudoti sutartiniai ženklai.

Failai: TOP50LKS duomenų bazės specifikacija (atsisiųsti) ir TOPLKS žemėlapio sutartiniai ženklai (atsisiųsti)

Paskelbimo data: 2017-03-02 (specifikacija) ir 2016-12-07 (sutartiniai ženklai)

 

GDR250LT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:250000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio GDR250LT specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie GDR250LT duomenų tipus, sluoksnius, kaupiamus erdvinius objektus ir atributinius laukus.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2017-11-02

 

SŽNS_DR10LT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvinių duomenų rinkinio SŽNS_DR10LT specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie SŽNS_DR10LT duomenų tipus ir atributinius laukus.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2017-07-10

 

Dirv_DR10LT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio Dirv_DR10LT specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie Dirv_DR10LT duomenų tipus, sluoksnius ir atributinius laukus.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2015-12-31

 

Mel_DR10LT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR10LT specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie Mel_DR10LT duomenų tipus ir sluoksnius.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2017-12-31

 

EBM_100LT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:100 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio EBM_100LT, pagal tarptautinio projekto EuroBoundaryMap reikalavimus, specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas (anglų kalba) apie EBM_100LT, pagal tarptautinio projekto EuroBoundaryMap reikalavimus, duomenų tipus, sluoksnius, atributinius laukus.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2013-03-14

 

EGM_1000LT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:1000000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio EGM_1000LT, pagal tarptautinio projekto EuroGlobalMap reikalavimus, specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie EGM_1000LT, pagal tarptautinio projekto EuroGlobalMap reikalavimus, duomenų tipus ir sluoksnius.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2012-05-04

 

ERM_250LT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio ERM_250LT, pagal tarptautinio projekto EuroRegionalMap reikalavimus, specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie ERM_250LT, pagal tarptautinio projekto EuroRegionalMap reikalavimus, duomenų tipus ir sluoksnius.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2013-04-04

 

Dirv_DR10LT vertinimo sluoksnių specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio Dirv_DR10LT vertinimo sluoksnių specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie Dirv_DR10LT vertinimo sluoksnius: "vertinimas" ir "vietovė".

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2015-01-09

 

AŽ_DRLT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio AŽ_DRLT specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie AŽ_DRLT specifikaciją.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2015-07-01

 

Aktualių LR teritorijos Sentinel palydovinių vaizdų NDVI, NIR, RGB duomenų mozaikos specifikacija V.1

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta aktualių LR teritorijos Sentinel palydovinių vaizdų NDVI, NIR, RGB duomenų mozaikos specifikacija V.1

Dokumento tekstas:

Aktualių LR teritorijos Sentinel palydovinių vaizdų NDVI, NIR, RGB duomenų mozaikų specifikacija nustato apdorotų Sentinel palydovinių vaizdų NDVI, NIR, RGB duomenų mozaikų atributinę informaciją ir atributinių laukų reikšmes.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2019-01-18

 

STK duomenų rinkinio specifikacija

Santrauka: Dokumentuose yra pateikiamos LR saugomų teritorijų kadastro ir Natura 2000 geoobjektų GIS specifikacijos.

Dokumento tekstas:

Dokumentuose yra detaliai aprašyti STK duomenų rinkinio sluoksniai, juose sukaupti duomenys ir informacija, aprašytos objektų identifikavimo sudarymo taisyklės ir naudojami klasifikatoriai.

Failai: Saugomų teritorijų kadastro geoobjektų GIS specifikacija (atsisiųsti) ir Natura 2000 geoobjektų GIS specifikacija (atsisiųsti)

Paskelbimo data: 2006-12-10 (STK geoobjektų specifikacija) ir 2003 (Natura 2000 geobjektų specifikacija)

 

GV_DRLT specifikacija

Santrauka: Dokumente yra pateikiama Lietuvos Respublikos teritorijos geografinių vietovardžių erdvinių duomenų rinkinio duomenų specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumentas skirtas aprašyti Lietuvos Respublikos teritorijos geografinių vietovardžių erdvinių duomenų rinkinio (toliau – GV_DRLT) techninę realizaciją: duomenų bazės struktūrą, šaltinius, saugojimo, atnaujinimo ir naudojimo technologiją.

Failai: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2019

 

Erdvinių duomenų paslaugų specifikacijos

INSPIRE peržiūros paslaugos

I priedas

Administraciniai vienetai

Adresai

Geležinkelio transporto tinklai

Kelių transporto tinklai

Oro transporto tinklai

Transporto tinklai

Geografiniai pavadinimai

Hidrografija

Kadastriniai sklypai

Saugomos teritorijos-ekologinės

Saugomos teritorijos-gamtos apsauga

Saugomos teritorijos-kultūra

Saugomos teritorijos-nacionaliniai paminklai

Saugomos teritorijos-Natura 2000

Saugomos teritorijos-UNESCO

 

II priedas

Aukščio duomenys

Ortofotografinis vaizdavimas

Žemės paviršius