TOP50LKS SUKŪRIMUI PANAUDOTI DUOMENYS

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 topografiniam žemėlapiui LKS-94 koordinačių sistemoje (TOP50LKS, TOP50LKS-SR) sukurti panaudoti duomenys:

 

1. Lietuvos Respublikos teritorijoje naudoti duomenys iš oficialių šaltinių

Duomenų šaltinio pavadinimas

Naudojamų duomenų aprašymas, pastaba

Teikėjas

Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys (GDR50LT)

2016 m. duomenys

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys (GDR50LT)

2013 m. archyviniai duomenys

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Valstybinis georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys M 1:10 000

2016 m. duomenys

VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras"

Lietuvos erdvinės informacijos portalo pagrindinis žemėlapis

2016 m. erdviniai duomenys vaizduojantys stadionus

VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras"

Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema (AIVIKS)

2016 m. erdviniai duomenys ir (ar) informacija apie vandens valymo įrenginius

Aplinkos apsaugos agentūra

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastras

2016 m. informacija ir erdviniai duomenys apie miškų kvartalus, jaunuolynus, kirtimus ir miškų charakteristikas

Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras

2016 m. informacija ir erdviniai duomenys apie hidroelektrines ir vandens lygmenį tvenkiniuose ir tvenkiniuose, kurie yra Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro objektai, taip pat vandens valymo įrenginių vietos.

Aplinkos apsaugos agentūra

Lietuvos valstybinių automobilių kelių informacinė sistema

2016 m. erdviniai duomenys vaizduojantys automobilių stovėjimo ir poilsio aikšteles

Automobilių stovėjimo, poilsio aikštelės prie valstybinės reikšmės kelių

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Žemės gelmių registras

2016 m. erdviniai duomenys apie naudingųjų iškasenų sklypus

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

2016 m. erdviniai duomenys vaizduojantis 35 kV elektros pastotes

AB LESTO

2016 m. erdviniai duomenys vaizduojantys vandens lygio matavimo stotis

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

2016 m. erdviniai duomenys vaizduojantys transformatorines

LitGRID

 

 

2. Lietuvos Respublikos teritorijoje naudoti kiti informacijos ir duomenų šaltiniai reikiamiems TOP50LKS žemėlapio objektams nustatyti ar patikslinti rankiniu būdu

Duomenys ir informacija apie

Informacijos ir duomenų šaltinis

Antžemines cisternas, naftos, dujų saugyklas

2012-2013, 2015 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT).

Automobilių stovėjimo, poilsio aikšteles prie kelių

– 2012-2013, 2015 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT);

– 2016 m. Lietuvos valstybinių automobilių kelių informacinė sistemos duomenys ir infomacija

Brastas

2012-2013, 2015 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT).

Degalines

2015 m. gruodžio mėn. informacija:

UAB „Lukoil Baltija";

UAB „Circle K Lietuva";

UAB „Neste Lietuva";

AB "Ventus-Nafta";

UAB „EMSI";

UAB „Stateta";

UAB „Saurida";

UAB „Jozita";

UAB „MILDA";

UAB "Baltic Petroleum";

– Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT).

Elektros pastotes ir transformatorines

– 2016 m. AB LESTO ir LitGrid AB kaupiami erdviniai duomenys ir (ar) informaciją apie elektros pastotes ir transformatorines;

– 2012-2013, 2015 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT).

Vandens valymo įrenginius

– 2016 m. Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema (AIVIKS);

– 2012-2013, 2015 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT).

Geležinkelio stotis ir stoteles

2016 m. AB „Lietuvos geležinkeliai";

2016 m. Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos;

– 2012-2013, 2015 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT).

Krikščioniškų konfesijų maldos namus

2015 m. gruodžio mėn. informacija:

Telšių vyskupija;

Kauno arkivyskupija;

Kaišiadorių vyskupija;

Vilniaus arkivyskupija;

Vilkaviškio vyskupija;

Šiaulių vyskupija;

Panevėžio vyskupija;

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia;

Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia;

– 2012-2013, 2015 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT).

Nekrikščioniškų konfesijų maldos namus

2015 m. gruodžio mėn. informacija:

Lietuvos stačiatikių arkivyskupija;

Lietuvos stačiatikių bažnyčios;

Žydų sinagogos

Karaimų kenesos;

Musulmonų mečetės.

2012-2013, 2015 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT).

Prieplaukas

2016 m. VĮ Vidaus vandens kelių direkcija;

Lietuvos saugios laivybos administracija;

– 2012-2013, 2015 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT).

Užtvankas

2012-2013, 2015 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT).

 

 

3. Latvijos Respublikos teritorijoje naudoti duomenys

Duomenų šaltinio pavadinimas

Teikėjas

2005–2012 m. Topografinis žemėlapis, M 1:50 000 

(ang. Topographic map, Scale 1:50 000)

Latvijos geoerdvinės informacijos agentūra

(ang. Latvian Geospatial information Agency)

 

 

4. Lenkijos Respublikos teritorijoje naudoti duomenys

Duomenų šaltinio pavadinimas

Teikėjas

2002–2010 m. Topografinis M 1:50 000 žemėlapis VMaplvl2

(ang. Topographic map VMaplvl2, 1:50 000)

Lenkijos Respublikos gynybos ministerija

(ang. Ministry of National Defence Republic of Poland)

 

 

5. Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos teritorijose naudoti duomenys

Duomenų šaltinio pavadinimas

Teikėjas

2016 m. OpenStreetMap žemėlapis

OpenStreetMap contributors