GRPK
Paslaugos aprašymasEl. paslauga skirta kadastrinius matavimus atliekantiems asmenims, georeferencinio pagrindo kadastro (toliau – GRPK) duomenų teikėjams, kadastrų, registrų ir erdvinių duomenų rinkinių tvarkytojams ir objektų teikėjams, kurie privalo naudoti GRPK duomenis, ir GRPK duomenų naudotojams. Šia paslauga siekiama supaprastinti ir pagreitinti duomenų derinimo su GRPK procesą, bei informacijos apie GRPK netikslumus teikimo GRPK tvarkytojui procesą.
Apklausa. Prašome atsakyti į kelis klausimus apie jūsų patirtį naudojantis Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkiniu. Apklausa yra konfidenciali ir užtruks keletą minučių.
Paslauga skirtaKadastrinius matavimus atliekantiems asmenims, GRPK duomenų teikėjams, kadastrų, registrų ir erdvinių duomenų rinkinių tvarkytojams ir objektų teikėjams, kurie turi naudoti GRPK duomenis, ir GRPK duomenų naudotojams.
Paslaugos suteikimo trukmė
Nustatant duomenų atitiktį GRPK – iki 1 d., atsakant dėl GRPK patikslinimo – iki 20 d.d.
Paslaugos suteikimo trukmė nustatyta Georeferencinio pagrindo kadastro nuostatuose.
Paslaugos teikėjasViešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra
Erdvinės informacijos departamentas
Kontaktinė informacija
tel.: +370 700 15 100
el. paštas: GRPK@ssva.lt
Pagalba
Naudotojo vadovas peržiūrai
Naudotojo vadovas atsisiuntimui
Vykdoma
Palaukite ...
Pereiti prie turinio