IŠVADŲ DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PLOTO IR (ARBA) RIBŲ NEATITIKIMO IŠDAVIMAS
Paslaugos aprašymas Išvadų gavimo el. paslauga yra skirta pateikti prašymus ir išvadas dėl žemės sklypų ploto ir ribų neatitikimo, vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punktu.
Nuo 2018-01-01 teikti prašymus ir išvadas galima tik naudojantis šia paslauga. Prašymų ir Išvadų teikimas įprastu būdu NŽT nebevykdomas.
Paslaugos adresas: https://www.geoportal.lt/kadastras
Paslauga nemokama.
Kai kadastriniais matavimais išmatuoto sklypo plotas ar ribos neatitinka suprojektuoto ir viršija leistiną paklaidą, matininkas NŽT turi pateikti situacijos brėžinį ir nurodyti teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte suprojektuotas ir faktiškai naudojamas šio žemės sklypo ribas. Prašymas teikiamas geoportal.lt priemonėmis. NŽT Nekilnojamojo turto kadastro skyrius išnagrinėjęs paženklintojo ir su juo besiribojančių žemės sklypų suformavimo dokumentus ir kitus kartografinius šaltinius, nustato žemės sklypo ploto ir (arba) žemės sklypo ribų (konfigūracijos) skirtumo priežastis ir surašo išvadą dėl žemės sklypo ribų patikslinimo vietovėje ir (arba) žemės sklypo ribų, ploto patikslinimo teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte būtinumo. Išvada teikiama geoportal.lt priemonėmis.
Paslauga skirta
Paslauga skirta matininkams ir NŽT darbuotojams.
Norint naudotis paslauga, reikalingos prieigos.

Informacija dėl prieigų suteikimo matininkams pateikiama geoportal.lt rubrikoje Prieigų prie geoportal.lt paslaugų suteikimas
Informacija dėl prieigų suteikimo NŽT darbuotojams pateikiama NŽT teminėje srityje
Paslaugos suteikimo trukmėPer 30 kalendorinių dienų
Paslaugos teikėjasNacionalinės žemės tarnybos Nekilnojamojo turto kadastro skyrius.
Kontaktinė informacija

Paslaugos teikėjas:
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. 8 706 86666
el. paštas nzt@nzt.lt

Paslaugos administratorius:
Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra
Erdvinės informacijos departamentas
Sėlių g. 66, LT-08109 Vilnius
el. paštas pagalba@geoportal.lt
Rašyti paklausimą

Pagalba
Naudotojo vadovas (atskirai matininkams ir NŽT darbuotojams), informacija apie teisių suteikimą, video įrašai apie prašymo teikimą ir atsakymo (išvados) pateikimą, prie prašymo pridedamų duomenų specifikacija ir pavyzdinis duomenų rinkinys - visa tai rasite Išvadų teikimo el. paslaugos svetainėje Pagalbos srityje https://www.geoportal.lt/kadastras#app-help
Dėmesio! Atnaujintas video matininkams apie prašymų išvadai gauti pateikimą - https://www.youtube.com/watch?v=37ZWok3ncwE , video TŽS darbuotojams apie išvadų pateikimą - https://www.youtube.com/watch?v=Ekbto8l9KhM

Vykdoma
Palaukite ...
Pereiti prie turinio