GRPK
Paslaugos aprašymasEl. paslauga skirta kadastrinius matavimus atliekantiems asmenims, georeferencinio pagrindo kadastro (toliau – GRPK) duomenų teikėjams, kadastrų, registrų ir erdvinių duomenų rinkinių tvarkytojams ir objektų teikėjams, kurie privalo naudoti GRPK duomenis, ir GRPK duomenų naudotojams. Šia paslauga siekiama supaprastinti ir pagreitinti duomenų derinimo su GRPK procesą, bei informacijos apie GRPK netikslumus teikimo GRPK tvarkytojui procesą.
Paslauga skirtaKadastrinius matavimus atliekantiems asmenims, GRPK duomenų teikėjams, kadastrų, registrų ir erdvinių duomenų rinkinių tvarkytojams ir objektų teikėjams, kurie turi naudoti GRPK duomenis, ir GRPK duomenų naudotojams.
Paslaugos suteikimo trukmėNustatant duomenų atitiktį GRPK – iki 1 d., atsakant dėl GRPK patikslinimo – iki 20 d.d.
Paslaugos teikėjasVĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“.
Kontaktinė informacijatel.: (8 5) 272 47 41
Pagalbael. paštas: techpagalba@gis-centras.lt
Vykdoma
Palaukite ...
Pereiti prie turinio