TOP50LKS SUKŪRIMUI PANAUDOTI DUOMENYS

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 topografiniam žemėlapiui LKS-94 koordinačių sistemoje (TOP50LKS, TOP50LKS-SR) sukurti panaudoti duomenys:

 

1. Lietuvos Respublikos teritorijoje naudoti duomenys iš oficialių šaltinių

Duomenų šaltinio pavadinimas

Naudojamų duomenų aprašymas, pastaba

Teikėjas

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys (GDR50LT)

2019 m. duomenys

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys (GRPK)

2019 m. duomenys

VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras"

Valstybinis geodezinio pagrindo duomenų rinkinys (GPDR)

2017 m. duomenys

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras (STK)

2017 m. duomenys

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Lietuvos erdvinės informacijos portalo pagrindinis žemėlapis

2019 m. erdviniai duomenys vaizduojantys stadionus

VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras"

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastras

2016 m. informacija ir erdviniai duomenys apie miškų kvartalus, jaunuolynus, kirtimus ir miškų charakteristikas

Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras

2016 m. informacija ir erdviniai duomenys apie hidroelektrines ir vandens lygmenį tvenkiniuose ir tvenkiniuose, kurie yra Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro objektai, taip pat vandens valymo įrenginių vietos.

Aplinkos apsaugos agentūra

Žemės gelmių registras

2016 m. erdviniai duomenys apie naudingųjų iškasenų sklypus

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

2016 m. erdviniai duomenys vaizduojantys vandens lygio matavimo stotis

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

2. Lietuvos Respublikos teritorijoje naudoti kiti informacijos ir duomenų šaltiniai reikiamiems TOP50LKS žemėlapio objektams nustatyti ar patikslinti rankiniu būdu

Duomenys ir informacija apie

Informacijos ir duomenų šaltinis

Antžemines cisternas, naftos, dujų saugyklas

2012-2013, 2015 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT).

Automobilių stovėjimo, poilsio aikšteles prie kelių

2015-2017, 2018 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT).

Brastas

Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys (GRPK);

2015-2017, 2018 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT).

Degalines

2018 m. rugsėjo – spalio mėn. informacija:

– UAB „Viada LT";

– UAB „Circle K Lietuva";

– UAB „Neste Lietuva";

– AB "Ventus-Nafta";

– UAB „EMSI";

– UAB „Stateta";

– UAB „Saurida";

– UAB „Jozita";

– UAB „MILDA";

– UAB "Baltic Petroleum";

– UAB "Ridma";

– UAB "Tomega";

– UAB "Alauša";

– UAB "ALGA";

– UAB "Apsaga";

– UAB "Ecoil";

– UAB "Propano ir butano dujų centras";

– UAB "Skulas";

– AB "Suskystintos dujos";

– AB "ORLEN Baltics Retail";

2015-2017, 2018 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT).

Geležinkelio stotis ir stoteles

2018 m. AB „Lietuvos geležinkeliai";

2018 m. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos;

2018 m. Aukštaitijos siaurasis geležinkelis;

Lietuvos geležinkelio stotys;

2015-2017, 2018 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT).

Krikščioniškų konfesijų maldos namus

2018 m. rugsėjo – spalio mėn. informacija:

– Susirinkimų namai;

– Šiaulių krašto evangelikai;

– Lietuvos naujoji apaštalų bažnyčia;

– Baptistų bažnyčios;

– Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga;

– Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia;

– Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia;

2015-2017, 2018 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT).

Nekrikščioniškų konfesijų maldos namus

2018 m. rugsėjo – spalio mėn. informacija:

– Lietuvos stačiatikių arkivyskupija;

– Lietuvos stačiatikių bažnyčios;

– Lietuvos stačiatikių bažnyčia;

– Žydų sinagogos

– Karaimų kenesos;

– Musulmonų mečetės.

2015-2017, 2018 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT).

Prieplaukas

2018 m. VĮ Vidaus vandens kelių direkcija;

2015-2017, 2018 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT).

Užtvankas

2015-2017, 2018 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT).

Pastatų paskirtis

2018 m. rugsėjo – spalio mėn. informacija:

– Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

– Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;

– Bankai;

– Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

– Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos;

– Atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema (aikos);

– Muitinės įstaigų klasifikatorius;

– Lietuvos paštas;

– Lietuvos policija;

– Lietuvos teismai;

 

3. Latvijos Respublikos teritorijoje naudoti duomenys

Duomenų šaltinio pavadinimas

Teikėjas

2017 m. Topografinis žemėlapis, M 1:50 000 

(angl. Topographic map, Scale 1:50 000)

Latvijos geoerdvinės informacijos agentūra

(angl. Latvian Geospatial information Agency)

 

4. Lenkijos Respublikos teritorijoje naudoti duomenys

Duomenų šaltinio pavadinimas

Teikėjas

2017 m. OpenStreetMap žemėlapis

OpenStreetMap contributors

 

5. Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos teritorijose naudoti duomenys

Duomenų šaltinio pavadinimas

Teikėjas

2018 m. OpenStreetMap žemėlapis

OpenStreetMap contributors