GV_DRLT SUKŪRIMUI PANAUDOTI DUOMENYS

GV_DRLT duomenų rinkinys yra oficialus Lietuvos teritorijos vietovardžių duomenų rinkinys (šaltinis: LR ŽŪM ministro 2017-07-25 įsakymas Nr. 3D-488 „Dėl Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašo patvirtinimo" https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0192de90713411e7827cd63159af616c/yUWmjtuplP). GV_DRLT duomenų rinkinyje kaupiama informacija apie geografinių objektų vietą žemėlapyje ir tų objektų pavadinimą (pavadinimo rašybą, gramatinę informaciją, vietovardžio kilmės aiškinimą).

GV_DRLT duomenų šaltiniai ir duomenų teikėjai: 

 • Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys (GRPK; ankstesnis pavadinimas GDR10_LT). Duomenų teikėjas – VĮ „GIS-Centras";
 • Adresų registro duomenys. Adresų taškai pagal savivaldybes. Duomenų teikėjas – VĮ „Registrų centras";
 • LR teritorijos M 1:100 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroBoundaryMap reikalavimus (EBM_100LT). Duomenų teikėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;
 • Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras. Duomenų teikėjas – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
 • Kultūros vertybių registras. Duomenų teikėjas – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos;
 • Lietuvos vietovardžių geoinformacinių duomenų bazė. Duomenų teikėjas – Lietuvių kalbos institutas;
 • Valstybinės reikšmės kelių informacinė sistema. Duomenų teikėjas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;
 • Viešojo transporto kelionių duomenų informacinė sistema (VINTRA). Duomenų teikėjas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;
 • Istoriniai Adresų registro duomenys. Istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių ribos. Duomenų teikėjas – VĮ „Registrų centras";
 • Istoriniai Adresų registro duomenys. Istorinių gatvių ašinės linijos. Duomenų teikėjas – VĮ „Registrų centras";
 • 1940-1990 m. panaikintų gyvenviečių vietos ir pavadinimai. Šaltinis : Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas. II dalis / Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas; parengė Zigmuntas Noreika ir Vincentas Stravinskas. Vilnius: Mintis, 1976);
 • Lietuvos etnografinių regionų ribos ir pavadinimai. Šaltinis: Lietuvos etnografinių regionų žemėlapis, 2003 m. Duomenų teikėjas – Etninės kultūros globos taryba;
 • Lietuvos pagrindinių istorinių regionų ribos ir pavadinimai. Šaltinis: žemėlapis „Mapa rozsiedlenia ludnosci polskiej" M1:750000, 1929 m. Autorius: Instytut badan spraw narodowosciowych)Instytut badan spraw narodowosciowych, Lenkija;
 • Pagrindinių reljefo objektų ribos ir pavadinimai. Šaltinis: Lietuvos geomorfologinio rajonavimo žemėlapis (M1:400 000). Sudarė R. Guobytė. Duomenų teikėjas – Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
 • LEI portalo naudototojų pateikti vietovardžiai.