GPDR STRUKTŪRA

 

Projektuojant GPDR, buvo sukurtos šios atributinės ir geometrinės duomenų bazės

  • Planimetrinio pagrindo (PPDB), kurią užpildo informacija apie GPS, trianguliacijos ir poligonometrijos punktus; 
  • Aukščių pagrindo (RPDB), kurią užpildo informacija apie reperius; 
  • Gravimetrinio pagrindo (GRDB), kurią užpildo informacija apie gravimetrinius punktus; 
  • Kartografinio ir topografinio ištirtumo (KODB ir ZMDB), kurias užpildo informacija apie kartografinius objektus ir žemėlapius; 
  • Fotogrametrinio ištirtumo ir fotovaizdų (FODB ir FVDB), kurias užpildo informacija apie fotogrametrinius objektus ir fotovaizdus; 
  • Archyvo (AODB), kurią užpildo informacija apie archyve saugomas bylas ir dokumentus. 
 

GPDR objektų geodezinės koordinatės bei elipsoidiniai aukščiai pateikiami LKS 94 koordinačių sistemoje, o altitudės - Baltijos aukščių sistemoje.