GPDR PLĖTRA

Lietuvos geodezijos ir kartografijos pagrindas yra svarbi Lietuvos valstybės mokslo, technikos ir bendrosios kultūros dalis. Geodeziniai, kartografiniai, fotogrametriniai ir gravimetriniai duomenys glaudžiai susiję, todėl didžiausias efektyvumas gaunamas sudarant kompleksinę sistemą.

Geodezinio pagrindo informacinė sistema (GKPIS) buvo projektuota ir plėtota atsižvelgiant į "Geodezinio pagrindo informacinės sistemos (GPIS) sukūrimo programą", patvirtintą Valstybinės geodezijos tarnybos 1995 metais. Darbai atlikti pagal sutartį, sudarytą tarp Vilniaus technikos universiteto Geodezijos instituto ir Valstybinės geodezijos tarnybos prie Statybos ir urbanistikos ministerijos. Geodezinio pagrindo informacinė sistema kurta kaip visuma kompiuterinių ir programinių priemonių Lietuvos geodezinio pagrindo informacijai kaupti, tvarkyti ir pateikti naudotojams.

Pirmajame etape buvo išspręsti pagrindiniai moksliniai sistemos kūrimo uždaviniai, sudarytos geodezinio pagrindo informacinės sistemos sudėtinės dalys – atributinių ir geometrinių duomenų bazės (ADB ir GDB) bei skaitmeniniai žemėlapiai. Sistemos plėtros etape  papildomai buvo įtrauktos kelios svarbios duomenų bazės, GPIS išplečiant į GKPIS – geodezinio ir kartografinio pagrindo informacinę sistemą.

Geodezinio pagrindo informacinė sistema toliau plėtota 1996–1997 metais. Šiame etape rengti geodezinio pagrindo informacinės sistemos reglamentuojantys  dokumentai. Geometrinių duomenų bazių tvarkymui buvo naudotas MicroStation programų paketas, atributinių duomenų bazių tvarkymui ir geografinės analizės uždaviniams spręsti taikomas MGE_PC programų paketas.

2004-2005 metais GKPIS tvarkė ir plėtojo VĮ "GIS-Centras" GKPIS planimetrinio pagrindo informacija pradėta publikuoti naudojant šiuolaikines interneto technologijas – žemėlapių servisus. Naudotojams suteikta galimybė peržiūrėti žemėlapius su GKPIS informacija, naudojant standartines interneto naršykles. Išplėstas registruotam sistemos funkcionalumas:

1. Atributinės informacijos peržiūra;
2. Objektų paieška pagal kodą;
3. Objektų paieška pagal geografinę padėtį (pvz.: savivaldybės teritorija, tam tikras atstumas nuo kelio ir pan.);
4. Pasirinktų objektų parsisiuntimas SHAPE formatu, kurį palaiko didžioji dalis GIS ir CAD sistemų.

Geometrinės ir atributinės informacijos administravimui GKPIS duomenų bazėse naudojama ArcGIS programinė įranga.

2005–2012 m. GKPIS  buvo sistema integruota į Lietuvos erdvinės informacijos portalą.   Geodezinio ir kartografinio pagrindo duomenų rinkinys nuo 2015 metų vadinamas GPDR.