TEISĖS AKTAI

LR Vyriausybės nutarimas Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo 2013 m. kovo 13 d. Nr. 215
Failas: peržiūrėti
Paskelbimo data: 2013 m. kovo 13 d.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Dėl georeferencinio pagrindo kadastro duomenų ir kadastro informacijos saugos nuostatų patvirtinimo
Failas: peržiūrėti
Paskelbimo data: 2014 m. gegužės 6 d.

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo pakeitimo įstatymas
Failas: peržiūrėti
Paskelbimo data: 2010 m. balandžio 27 d.