APIE GPDR

Svarbu! Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutarimo Nr. 791 „Dėl Lietuvos valstybinės aukščių sistemos ir Lietuvos valstybinės sunkio sistemos" nuostatas nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos valstybinė aukščių sistema LAS07 (toliau – LAS07) ir Lietuvos valstybinė sunkio sistema LSS07 (toliau – LSS07). 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1P-632-(1.3.) „Dėl perėjimo prie Lietuvos valstybinės aukščių sistemos LAS07 ir Lietuvos valstybinės sunkio sistemos LSS07 tvarkos aprašo bei Lietuvos teritorijos geoido modelio LIT20G patvirtinimo" patvirtintas Perėjimo prie Lietuvos valstybinės aukščių sistemos LAS07 ir Lietuvos valstybinės sunkio sistemos LSS07 tvarkos aprašas. Su aprašu galima susipažinti čia.

Pavienių žemės paviršiaus taškų aukščiams perskaičiuoti sukurtos trys kompiuterinės programos, kurias galite atsiųsti iš Lietuvos erdvinės informacijos portalo:

1. xyH772BLH07 – skirta žemės paviršiaus taškų aukščių sistemai keisti kai žinomos taškų LKS 94 plokštuminės koordinatės

2. BLH772xyH07 – skirta žemės paviršiaus taškų aukščių sistemai keisti kai žinomos taškų LKS 94 elipsoidinės koordinatės

3. bigxyh77h07 - dideliems žemės paviršiaus taškų masyvams (pvz.: LiDAR matavimų rezultatams) apdoroti perskaičiuojant normalinius aukščius iš BAS 77 sistemos į LAS07 sistemą sukurta „batch" tipo elektroninė skaičiuoklė bigxyh77h07.exe

 

Su programėlių naudojimosi instrukcija galite susipažinti čia.

 

BAS772LAS07 – interneto taikomoji programa, skirta žemės paviršiaus taškų aukščių sistemai keisti kai žinomos taškų LKS 94 elipsoidinės arba plokštuminės koordinatės. 

Lietuvos erdvinės informacijos portale taip pat galite atsisiųsti Lietuvos Respublikos teritorijos geoido modelį LIT20G, kuris susietas su LAS07. Geoido modelį galite atsisiųsti duomenų paieškoje įvedę frazę LIT20G. Geoido modelį galėsite atsisiųsti 7 skirtingais formatai.

 

Norėdami peržiūrėti GPDR duomenis, skiltyje GPDR duomenys prie pasirinktų duomenų spauskite Rodyti žemėlapyje. Norėdami atsisiųsti GPDR duomenis, teminės srities skiltyje GPDR duomenys prie pasirinkto formato duomenų spauskite Užsakyti.