NŽT TEMINĖ SRITIS

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos yra Lietuvos Respublikos valstybės institucija, kuri dalyvauja formuojant ir įgyvendina valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos, kartografijos, valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimo bei Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros kūrimo srityse.


El. paslaugos NŽT darbuotojams

Išvadų dėl sklypo ribų neatitikimo gavimo paslauga
Laisvos valstybinės žemės fondo informacijos teikimo paslauga
Žemės informacinė sistema (ŽIS)
Geodezinės ir kartografinės medžiagos fondas
Sutikimų valstybinėje žemėje tiesti susisiekimo komunikacijas, tinklus ir statyti statinius teikimas (SUVA)
Matavimo duomenų atitikties GRPK duomenims patikrinimas

www.nzt.lt | Naujienos | Strukūra, kontaktai