VALSTYBINIAI GEOREFERENCINIAI ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIAI

Šioje teminėje srityje yra pateikiama informacija (nuorodos į atsisiuntimą ir peržiūrą, sukūrimui panaudoti duomenys, specifikacijos ir kt.) apie valstybinius georeferencinius erdvinių duomenų rinkinius:

  • GRPK – Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys;
  • GPDR – valstybinis geodezinio pagrindo duomenų rinkinys;
  • GDR50LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys;
  • GDR250LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys;
  • TOP50LKS – Lietuvos Respublikos teritorijos M1:50 000 topografinis žemėlapis LKS-94 koordinačių sistemoje;
  • GV_DRLT – Lietuvos Respublikos teritorijos geografinių vietovardžių erdvinių duomenų rinkinys

 

Nuoroda į šių duomenų rinkinių specifikacijas: Erdvinių duomenų rinkinių specifikacijos

Nuoroda į 2017 m. liepos 25 d. Nr. 3D-488 LR žemės ūkio ministro įsakymą dėl Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašo patvirtinimo: suvestinė redakcija (nuo 2018-10-02 iki 2023-08-01)

Nuoroda į 2023 m. rugpjūčio 1 d. Nr. D1-261 aplinkos ministro įsakymą dėl Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašo patvirtinimo: galiojanti redakcija (nuo 2023-08-01)