GII-02

Geografinės informacijos organizavimas ir valdymas

 

GII-02

Mokomoji knyga

 

Praktinės užduotys:

1 užduotis,  duomenys 1 užduočiai

2 užduotis   

3 užduotis   

4 užduotis,  duomenys 4 užduočiai

 

Kurso aprašas