ATVIRI DUOMENYS
ATVIRI DUOMENYS LEI PORTALE INSPIRE ATVIRI DUOMENYS KITŲ TEIKĖJŲ ATVIRI DUOMENYS
Lietuvos organizacijų atvirų duomenų rinkiniai, pasiekiami per LEI portalo atsisiuntimo ir  peržiūros paslaugas. Nacionaliniai INSPIRE direktyvos temas atitinkantys erdvinių duomenų rinkiniai  GML formatu. Naujausi atviri erdviniai duomenys, ir atviri duomenys, kurie nėra pasiekiami kaip tiesioginiai  servisai LEI portale

 

APIE ATVIRUS DUOMENIS

Atviri duomenys – tai duomenys, teikiami naudoti visiems naudotojams pagal vieną iš atvirų duomenų licencijų  – tarptautinę Creative Commons ar analogišką. Atvirus duomenis galima kopijuoti ir platinti be atskiro leidimo, o dažnai – ir pernaudoti adaptuojant, kuriant išvestinius produktus ar kitais būdais, taip pat siekiant pelno. Dažniausiai taikoma Creative Commons priskyrimo (CC BY) licencija, leidžianti visus veiksmus su duomenimis visais tikslais, tik reikalaujanti nurodyti jų kūrėją. Prieš naudojant duomenų rinkinį, net jei jis atviras, svarbu atkreipti dėmesį į metaduomenyse pateiktą informaciją apie naudojimo ribojimus. 

Atviri duomenys atsisiunčiami archyve, Shape formatu; jei būtina dėl originalių duomenų struktūros - ir .gdb formatu. 

LEI portale pasiekiami atviri erdviniai duomenys ir jų peržiūros paslaugos. Visi (ir ne erdviniai) atvirų duomenų rinkiniai pasiekiami Lietuvos atvirų duomenų portale. Šiame portale galima rasti ir nuorodas į duomenų atvėrimą Lietuvoje reguliuojančius teisės aktus

 

NAUJAUSI IR KITŲ TEIKĖJŲ ATVIRI DUOMENYS

Turinys:

 

AUKŠTOS RAIŠKOS ŽEMĖS DANGOS DUOMENYS

Trumpas aprašymas: Aukštos raiškos žemės dangos duomenys (angl. HRL) yra „Copernicus" Europos Žemės stebėsenos programos parengti duomenys, kuriuose pateikiama konkrečias žemės dangos savybes charakterizuojanti informacija.  Šie duomenys papildo kitus žemės dangų ir žemėnaudų duomenų rinkinius (pvz., CORINE žemės dangos duomenų rinkinius). Aukštos raiškos žemės dangos duomenys sukurti iš palydovinių nuotraukų, derinant automatinį vaizdų apdorojimą ir interaktyvų taisyklėmis pagrįstą duomenų grupavimą. Nuo 2018 metų pagrindiniai aukštos raiškos žemės dangos duomenų gamybos šaltiniai yra Sentinel palydovų duomenys (Sentinel-2 ir Sentinel-1). Dėl šių palydovų aukštos rezoliucijos nuo 2018 metų HRL produktų skiriamoji geba padidėjo iki 10 metrų, o iki tol skiriamoji geba buvo 20 metrų.

HRL sudaro penkios tematinės klasės:

  • Vandeniui nepralaidžios žemės paviršiaus dangos sluoksnis parodo vandeniui nepralaidžių teritorijų (pastatai, keliai ir kitos dirbtinio paviršiaus teritorijos) erdvinį pasiskirstymą bei kaupia vandens pralaidumo procentinės išraiškos informaciją.
  • Miškų sluoksnis išskaidytas į du sluoksnius: medžių tankumo sluoksnį, kuriame kaupiama informacija apie medžių tankumo lygį nuo 1 iki 100 %, ir dominuojančių medžių rūšies sluoksnį, kuriame pateikiamas erdvinis lapuočių ir spygliuočių pasiskirstymas.
  • Pievų sluoksnis, kuriame kaupiamas erdvinis natūralių, pusiau natūralių ir ūkinėje veikloje naudojamų pievų pasiskirstymas.
  • Vandens telkinių ir šlapynių sluoksnis, kuriame kaupiamas erdvinis vandens ir drėgnų paviršių (šlapynių) pasiskirstymas. Šis sluoksnis yra išskaidytas į 4 produktus: nuolatiniai vandens telkiniai, laikini vandens telkiniai, nuolatinės šlapynės bei laikinos šlapynės.
  • Sumedėjusios augmenijos sluoksnis, kuriame kaupiama informacija apie linijinius sumedėjusios augmenijos plotus tokius, kaip gyvatvorės, medžių eilės, ir kitus tokios augmenijos atskirus, nedidelius (200 m² - 5000 m²) plotus.

Duomenų teikėjas: Europos aplinkos agentūra

Sukūrimo data: 2012, 2015, 2018 m.

Daugiau informacijos: Copernicus programos informacija

2012 ir 2015 m. duomenų rinkiniai:

2018 m. duomenų rinkiniai:

 

EUROGEOGRAPHICS TEIKIAMI EUROPOS DUOMENŲ RINKINIAI

Trumpas aprašymas: Eurogeographics teikiami atviri Europos geografinių duomenų rinkiniai. Nurodžius el. pašto adresą, juos galima atsisiųsti, taip pat naudoti šių rinkinių peržiūros paslaugas. EuroGlobalMap (EGM) – 1:1 mln mastelio topografinių duomenų (administracinės ribos, hidrografija, transporto tinklai, vietovės) rinkinys, tinkamas smulkaus mastelio žemėlapių sudarymui. EuroRegionalMap – 1:250 000 topografinių duomenų rinkinys, tinkamas erdvinei analizei ir smulkaus bei vidutinio mastelio žemėlapių sudarymui. EGM ir ERM duomenų rinkiniai atnaujinami kartą per metus. Lietuvos teritorijos duomenys šiuose rinkiniuose taip pat yra Lietuvos valstybiniai duomenų rinkiniai, kuriuos atskirai platina ir Nacionalinė žemės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos.
EuroDEM – 1:100 000 skaitmeninis reljefo modelis, tinkamas erdvinei analizei ir modeliavimui bei žemėlapių sudarymui (2008 m.). Pan-European Imagery – 10 metrų skiriamosios gebos apdoroti ir sujungti palydoviniai vaizdai (2018 m.). Open Gazetteer – geografinių vardų (vietovardžių) WFS paslauga, apimanti nacionalinių kartografavimo agentūrų teikiamus duomenis.

Duomenų teikėjas: EuroGeographics

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkiniai: atsisiųsti iš EuroGeographics puslapio

 

GEODEZINĖS IR KARTOGRAFINĖS MEDŽIAGOS FONDAS

Trumpas aprašymas: Geodezinės ir kartografinės medžiagos fonde kaupiami įvairių laikotarpių bei mastelių (nuo 1:10 000 iki 1:200 000) ortofotografinių ir topografinių žemėlapių lapai. Jie įskaitmeninti, susieti su koordinatėmis ir aprašyti metaduomenimis.  

Duomenų teikėjas: VĮ „GIS-Centras"

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys, naudojimosi instrukcija

 

 GEOREFERENCINIO PAGRINDO KADASTRO ATVIRI DUOMENYS

Trumpas aprašymas: Georeferencinio pagrindo kadastro (GRPK) atviri duomenys. Duomenų apimtis yra mažesnė nei pilno GRPK rinkinio. Duomenys atnaujinami kas mėnesį.

Duomenų teikėjas: VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra

Duomenų naudojimo tikslas: Pakartotinis duomenų naudojimas

Licencija: CC BY 4.0

Atvėrimo data: 2022-08-12

Naujinimo dažnumas: 1 kartą per mėnesį. Atnaujinta versija paskelbiama iki mėnesio 10 dienos. Pvz., sausio 31 d. aktualumo duomenys paskelbiami iki vasario 10 d.

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti SHAPEFILE  (formatas: Esri Shapefile), atsisiųsti GDB (formatas: ESRI File Geodatabase), specifikacija

 

RINKIMŲ APYLINKIŲ DUOMENYS

Trumpas aprašymas: Rinkimų teritorijų ir rinkėjų aktyvumo geografinių duomenų rinkiniai, teikiami kaip atviri duomenys. 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų apylinkių ribos (autorius R. Tučas).

Duomenų teikėjas: Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys (teikiami VRK)

Duomenų rinkiniai: atsisiųsti VRK puslapyje (duomenų rinkiniai ESRI FileGeodatabase / Shapefile, KML formatu)