ATVIRI DUOMENYS

Turinys:

 

ADRESŲ REGISTRO GEOGRAFINIAI DUOMENYS

Trumpas aprašymas: Adresų registro atviri duomenys, apjungti į geografinių duomenų bazę – adresų taškai, gatvės, istorinės gatvės, gyvenamosios vietovės, istorinės gyvenamosios vietovės, seniūnijos, savivaldybės, apskritys. Duomenis apjungė VĮ „GIS-Centras". Duomenys atnaujinami kiekvienais metais atnaujinus atvirus Adresų registro duomenis.

Duomenų teikėjas: VĮ „Registrų Centras"

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatas: ESRI file geodatabase), atsisiųsti (formatas: ESRI shape)

 

AUKŠTOS RAIŠKOS ŽEMĖS DANGOS DUOMENYS

Trumpas aprašymas: Aukštos raiškos žemės dangos duomenys (angl. HRL) yra „Copernicus" Europos Žemės stebėsenos programos parengti duomenys, kuriuose pateikiama konkrečias žemės dangos savybes charakterizuojanti informacija 2015 metams. Šie duomenys papildo kitus žemės dangų ir žemėnaudų duomenų rinkinius (pvz. CORINE žemės dangos duomenų rinkinius). Aukštos raiškos žemės dangos duomenys sukurti iš palydovinių nuotraukų, derinant automatinį vaizdų apdorojimą ir interaktyvų taisyklėmis pagrįstą duomenų grupavimą.

HRL sudaro penkios tematinės klasės:

  • Vandeniui nepralaidžios žemės paviršiaus dangos sluoksnis parodo vandeniui nepralaidžių teritorijų (pastatai, keliai ir kitos dirbtinio paviršiaus teritorijos) erdvinį pasiskirstymą bei kaupia vandens pralaidumo procentinės išraiškos informaciją.
  • Miškų sluoksnis yraišskaidytas į du sluoksnius: medžių tankumo sluoksnį, kuriame kaupiama informacija apie medžių tankumo lygį nuo 1 iki 100 % ir dominuojančių medžių rūšies sluoksnį, kuriame pateikiamas erdvinis lapuočių ir spygliuočių pasiskirstymas.
  • Pievų sluoksnis, kuriame kaupiamas erdvinis natūralių, pusiau natūralių ir ūkinėje veikloje naudojamų pievų pasiskirstymas
  • Vandens telkinių ir šlapynių sluoksnis, kuriame kaupiamas erdvinis vandens ir drėgnų paviršių (šlapynių) pasiskirstymas 2009-2015 metais. Šis sluoksnis yra išskaidytas į 4 produktus: nuolatiniai vandens telkiniai, trumpalaikiai vandens telkiniai, nuolatinės šlapynės bei laikinos šlapynės.

Duomenų teikėjas: Europos aplinkos agentūra

Sukūrimo data: 2012 ir 2015 m.

Daugiau informacijos: Copernicus programos informacija

Duomenų rinkiniai:

 

EISMO ĮVYKIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (EĮIS) DUOMENYS

Trumpas aprašymas: Eismo įvykių informacinės sistemos (EĮIS) duomenys, susieti su geografinėmis koordinatėmis ir smulkesniems masteliams apibendrinti statistinėmis gardelėmis. Pateikiama informacija apie eismo įvykius, kuriuose nukentėjo ar žuvo žmonės. Duomenys sugrupuoti pagal įvykio tipą.

Duomenų teikėjas: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatas: ESRI shape)

 

GEODEZINĖS IR KARTOGRAFINĖS MEDŽIAGOS FONDAS

Trumpas aprašymas: Geodezinės ir kartografinės medžiagos fonde kaupiami įvairių laikotarpių bei mastelių (nuo 1:10 000 iki 1:200 000) ortofotografinių ir topografinių žemėlapių lapai. Jie įskaitmeninti, susieti su koordinatėmis ir aprašyti metaduomenimis.  

Duomenų teikėjas: VĮ „GIS-Centras"

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys, naudojimosi instrukcija

 

GEOGRAFINIAI STATISTINIAI TINKLELIAI

Trumpas aprašymas: Duomenų rinkinyje pateikiami geografiniai statistiniai tinkleliai sudaryti ETRS89 Lamberto lygiaplotėje azimutinėje koordinačių sistemoje. Duomenų rinkinyje yra trys skirtingo tankumo tinkleliai: 1 km, 10 km ir 100 km gardelių.

Duomenų teikėjas: VĮ „GIS-Centras"

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatas: ESRI shape)

 

LIETUVOS RELIGINIS PAVELDAS

Trumpas aprašymas: Religinio paveldo objektų (skirtingų religinių bendruomenių maldos namų) sklaida Lietuvoje. Pateikiama informacija apie maldos namus: pilnas ir sutrumpintas pavadinimas, religinė bendruomenė, konstrukcinė medžiaga, kompleksiškumas, valstybinis statusas, adresas ir savivaldybė. Duomenų rinkinio autorius: Edgaras Žukauskas. Sudaryta remiantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos duomenų baze.

Duomenų teikėjas: Vilniaus universitetas

Sukūrimo data: 2013 m.

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatas: ESRI shape)

 

LIETUVOS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS

Trumpas aprašymas: Lietuvoje veikiančios švietimo įstaigos pagal Švietimo ir mokslo institucijų registro (ŠMIR) duomenis. Pateikiami įstaigų tipai, pavadinimai, kontaktai, informacija apie laisvuosius mokytojus.
{Geokodavimas atliktas automatiškai. Kai kurių įstaigų vietos gali nesutapti faktine padėtimi dėl netikslios adreso informacijos}.

Duomenų teikėjas: Švietimo informacinių technologijų centras

Revizijos data: 2020-12-29

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatas: ESRI shape)

 

NOMENKLATŪRINIŲ LAPŲ TINKLELIAI

Trumpas aprašymas:  Duomenų rinkinyje pateikiami įvairių mastelių (nuo 1:500 000 iki 1:500) nomenklatūrinių lapų tinkleliai sudaryti skirtingose koordinačių sistemose (UTM, LKS-94, KS-1942, KS-1963, Baltija-93).

Duomenų teikėjas: VĮ „GIS-Centras"

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatas: ESRI shape)

 

POLICIJOS REGISTRUOJAMŲ ĮVYKIŲ REGISTRO (PRĮR) DUOMENYS

Trumpas aprašymas: Policijos registruojamų įvykių registro (PRĮR) duomenys, susieti su geografinėmis koordinatėmis ir apibendrinti statistinėmis gardelėmis, teikiami kaip atviri duomenys. Policijos registruojamų įvykių registras – žinybinis registras, kuriame kaupiami duomenys apie nusikalstamas veikos, kitus teisės pažeidimus ir įvykius, kurių tyrimas įstatymų pavestas policijai. Teikiami paskutiniųjų penkerių metų duomenys, rinkinys atnaujinamas kartą per metus.

Duomenų teikėjas: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatas: ESRI shape)

 

STRUVĖS GEODEZINIO LANKO PUNKTAI

Trumpas aprašymas:  Struvės geodezinis lankas yra trianguliacijos punktų juosta, besitęsianti virš 2820 km, nuo Hamerfesto Norvegijoje iki Juodosios jūros, kertanti 10 valstybių. Projektui vadovavo astronomas Frydrichas Georgas Vilhelmas Struvė, geodezinis lankas buvo sukurtas 1816-1855 atliekant matavimus, sukuriant 258 trianguliavimo trikampius ir 265 punktus. Nuo 2005 m. 34 Struvės geodezinį lanką reprezentuojantys punktai buvo įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą ir yra pažymėti įvairiais objektais - gręžiniu uolienoje, geležiniu kryžiumi, akmenų piramide, obelisku ar kt. Kiti punktai yra saugomi vietinių įstatymų. Lietuvos teritorijoje yra 18 lanko punktų, trys iš jų – UNESCO Pasaulio paveldo sąraše. Pateikiama atributinė informacija: punkto originalus ir dabartinis pavadinimai, punkto sukūrimo data, administracinis vienetas, statusas, ženklo tipas, ženklo būklė.

Duomenų teikėjas: VGTU Geodezijos institutas

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatas: ESRI shape)

 

TARPUKARIO LIETUVOS ADMINISTRACINIS SUSKIRSTYMAS (APSKRITYS IR VALSČIAI)

Trumpas aprašymas: Duomenų rinkinyje pateikiamos tarpukario Lietuvos administracinio suskirstymo ribos (apskritys ir valsčiai), įskaitmenintos remiantis 1929 m. žemėlapiu „Mapa rozsiedlenia ludnosci polskiej", kuris sudarytas masteliu M 1:750 000. Lietuvos dalies administracinių vienetų lietuviški pavadinimai nurodyti tiksliai tokie, kokie naudoti 1923 m. visuotinio Lietuvos gyventojų surašymo metu ir buvo pateikti leidinyje "Lietuvos gyventojai. Pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotino gyventojų surašymo duomenys" (Kaunas, 1925 m.). Pastebėję peržiūros paslaugoje klaidų, informuokite apie jas el. paštu info@geoportal.lt.

Duomenų teikėjas: VĮ „GIS-Centras"

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatas: ESRI shape)

 

TIC LANKYTINŲ VIETŲ ŽEMĖLAPIO DUOMENYS

Trumpas aprašymas: TIC lankytinų vietų žemėlapio duomenų bazėje yra kaupiami Lietuvos turizmo informacijos centrai ir lankytinos vietos (UNESCO objektai, muziejai, galerijos, architektūros paminklai, pilys, piliakalniai, regyklos ir pan.). Nurodytas lankytinos vietos pavadinimas, adresas, trumpas aprašymas, nuoroda internete. Duomenis suvedė skirtingi Lietuvos turizmo informacijos centrai naudodami tam sukurtą geoportal.lt sprendimą - internetinę aplikaciją.

Duomenų teikėjas: VĮ „GIS-Centras"

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatas: ESRI shape)

 

LIETUVOS MUZIEJŲ ŽEMĖLAPIO DUOMENYS

Trumpas aprašymas: Lietuvos muziejų žemėlapio duomenys. Sukurti VĮ „GIS-Centras" naudojant Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) duomenis. Pateikiama informacija: Muziejaus pavadinimas, alternatyvūs pavadinimai, tipas, adresas, telefonas, faktas, el.pašto adresas, interneto svetainė, koordintatės, darbo laikas.

Duomenų teikėjas: VĮ „GIS-Centras"

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatas: ESRI shape)

 

DirvAgroch_DR10LT - LIETUVOS DIRVOŽEMIO AGROCHEMINIŲ SAVYBIŲ DUOMENŲ RINKINYS

Trumpas aprašymas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto (LAMMC ŽI) Agrocheminių tyrimų laboratorijos DirvAgroch_DR10LT duomenų rinkinys, kurį sudaro pH ir P2O5 bei K2O tyrimų grafinė ir atributinė informacija. Duomenų rinkinys papildomas kartą per metus, jei tam yra galimybė.

Duomenų teikėjas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto (LAMMC ŽI) Agrocheminių tyrimų laboratorija

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatas: ESRI shape)