ATVIRI DUOMENYS

Turinys:

 

ADRESŲ REGISTRO GEOGRAFINIAI DUOMENYS

Trumpas aprašymas: Adresų registro atviri duomenys, apjungti į geografinių duomenų bazę – adresų taškai, gatvės, istorinės gatvės, gyvenamosios vietovės, istorinės gyvenamosios vietovės, seniūnijos, savivaldybės, apskritys. Duomenis apjungė VĮ „GIS-Centras". Duomenys atnaujinami kiekvienais metais atnaujinus atvirus Adresų registro duomenis (AR pirminiai duomenys, skelbiami  VĮ Registrų centras).

Duomenų teikėjas: VĮ „Registrų Centras"

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatas: ESRI shape), specifikacija

 

AUKŠTOS RAIŠKOS ŽEMĖS DANGOS DUOMENYS

Trumpas aprašymas: Aukštos raiškos žemės dangos duomenys (angl. HRL) yra „Copernicus" Europos Žemės stebėsenos programos parengti duomenys, kuriuose pateikiama konkrečias žemės dangos savybes charakterizuojanti informacija.  Šie duomenys papildo kitus žemės dangų ir žemėnaudų duomenų rinkinius (pvz., CORINE žemės dangos duomenų rinkinius). Aukštos raiškos žemės dangos duomenys sukurti iš palydovinių nuotraukų, derinant automatinį vaizdų apdorojimą ir interaktyvų taisyklėmis pagrįstą duomenų grupavimą. Nuo 2018 metų pagrindiniai aukštos raiškos žemės dangos duomenų gamybos šaltiniai yra Sentinel palydovų duomenys (Sentinel-2 ir Sentinel-1). Dėl šių palydovų aukštos rezoliucijos nuo 2018 metų HRL produktų skiriamoji geba padidėjo iki 10 metrų, o iki tol skiriamoji geba buvo 20 metrų.

HRL sudaro penkios tematinės klasės:

  • Vandeniui nepralaidžios žemės paviršiaus dangos sluoksnis parodo vandeniui nepralaidžių teritorijų (pastatai, keliai ir kitos dirbtinio paviršiaus teritorijos) erdvinį pasiskirstymą bei kaupia vandens pralaidumo procentinės išraiškos informaciją.
  • Miškų sluoksnis išskaidytas į du sluoksnius: medžių tankumo sluoksnį, kuriame kaupiama informacija apie medžių tankumo lygį nuo 1 iki 100 %, ir dominuojančių medžių rūšies sluoksnį, kuriame pateikiamas erdvinis lapuočių ir spygliuočių pasiskirstymas.
  • Pievų sluoksnis, kuriame kaupiamas erdvinis vandens ir drėgnų paviršių (šlapynių) pasiskirstymas. Šis sluoksnis yra išskaidytas į 4 produktus: nuolatiniai vandens telkiniai, laikini vandens telkiniai, nuolatinės šlapynės bei laikinos šlapynės.
  • Vandens telkinių ir šlapynių sluoksnis, kuriame kaupiamas erdvinis vandens ir drėgnų paviršių (šlapynių) pasiskirstymas 2009-2015 metais. Šis sluoksnis yra išskaidytas į 4 produktus: nuolatiniai vandens telkiniai, trumpalaikiai vandens telkiniai, nuolatinės šlapynės bei laikinos šlapynės.
  • Sumedėjusios augmenijos sluoksnis, kuriame kaupiama informacija apie linijinius sumedėjusios augmenijos plotus tokius, kaip gyvatvorės, medžių eilės, ir kitus tokios augmenijos atskirus, nedidelius (200 m² - 5000 m²) plotus.

Duomenų teikėjas: Europos aplinkos agentūra

Sukūrimo data: 2012, 2015, 2018 m.

Daugiau informacijos: Copernicus programos informacija

2012 ir 2015 m. duomenų rinkiniai:

2018 m. duomenų rinkiniai:

 

EISMO ĮVYKIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (EĮIS) DUOMENYS

Trumpas aprašymas: Eismo įvykių informacinės sistemos (EĮIS) duomenys, susieti su geografinėmis koordinatėmis ir smulkesniems masteliams apibendrinti statistinėmis gardelėmis. Pateikiama informacija apie eismo įvykius, kuriuose nukentėjo ar žuvo žmonės. Duomenys sugrupuoti pagal įvykio tipą.

Duomenų teikėjas: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatas: ESRI shape)

 

EUROGEOGRAPHICS TEIKIAMI EUROPOS DUOMENŲ RINKINIAI

Trumpas aprašymas: Eurogeographics teikiami atviri Europos geografinių duomenų rinkiniai. Nurodžius el. pašto adresą, juos galima atsisiųsti, taip pat naudoti šių rinkinių peržiūros paslaugas. EuroGlobalMap (EGM) – 1:1 mln mastelio topografinių duomenų (administracinės ribos, hidrografija, transporto tinklai, vietovės) rinkinys, tinkamas smulkaus mastelio žemėlapių sudarymui. EuroRegionalMap – 1:250 000 topografinių duomenų rinkinys, tinkamas erdvinei analizei ir smulkaus bei vidutinio mastelio žemėlapių sudarymui. EGM ir ERM duomenų rinkiniai atnaujinami kartą per metus. Lietuvos teritorijos duomenys šiuose rinkiniuose taip pat yra Lietuvos valstybiniai duomenų rinkiniai, kuriuos atskirai platina ir Nacionalinė žemės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos.
EuroDEM – 1:100 000 skaitmeninis reljefo modelis, tinkamas erdvinei analizei ir modeliavimui bei žemėlapių sudarymui (2008 m.). Pan-European Imagery – 10 metrų skiriamosios gebos apdoroti ir sujungti palydoviniai vaizdai (2018 m.). Open Gazetteer – geografinių vardų (vietovardžių) WFS paslauga, apimanti nacionalinių kartografavimo agentūrų teikiamus duomenis.

Duomenų teikėjas: EuroGeographics

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkiniai: atsisiųsti iš EuroGeographics puslapio

 

GEODEZINĖS IR KARTOGRAFINĖS MEDŽIAGOS FONDAS

Trumpas aprašymas: Geodezinės ir kartografinės medžiagos fonde kaupiami įvairių laikotarpių bei mastelių (nuo 1:10 000 iki 1:200 000) ortofotografinių ir topografinių žemėlapių lapai. Jie įskaitmeninti, susieti su koordinatėmis ir aprašyti metaduomenimis.  

Duomenų teikėjas: VĮ „GIS-Centras"

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys, naudojimosi instrukcija

 

GEOGRAFINIAI STATISTINIAI TINKLELIAI (ETRS89)

Trumpas aprašymas: Duomenų rinkinyje pateikiami EUROSTAT geografiniai statistiniai tinkleliai sudaryti ETRS89 Lamberto lygiaplotėje azimutinėje koordinačių sistemoje. Duomenų rinkinyje yra trys skirtingo tankumo tinkleliai: 1x1 km, 10x10 km  ir 100x100 km gardelių. Duomenys apima Lietuvos Respublikos teritoriją su teritoriniais vandenimis ir išskirtine ekonomine zona bei papildomą 15 km buferinę zoną.

EUROSTAT teikiamos 1x1 km gardelės yra integruojamos į bendrą gardelių duomenų sluoksnį, dengiantį visą Europą.  Daugiau informacijos apie Europoje naudojamas gardeles galima rasti: Europos Sąjungos statistikos tarnybos (EUROSTAT) svetainėje.

Duomenų teikėjas: Lietuvos statistikos departamentas

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatas: ESRI shape)

 

GEOGRAFINIAI STATISTINIAI TINKLELIAI (LKS94)

Trumpas aprašymas: Lietuvoje naudojamos geografinės statistinės gardelės. Pateikiami tinkleliai sudaryti LKS-94 Lietuvos valstybinėje koordinačių sistemoje. Duomenų rinkinyje pateikiamas gardelių dydis: nuo 100x100 m iki 10x10 km. Duomenys apima Lietuvos Respublikos teritoriją su teritoriniais vandenimis ir išskirtine ekonomine zona bei papildomą 15 km buferinę zoną.

Duomenų teikėjas: Lietuvos statistikos departamentas

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatas: ESRI FileGeodatabase)

 

LIETUVOS RELIGINIS PAVELDAS

Trumpas aprašymas: Religinio paveldo objektų (skirtingų religinių bendruomenių maldos namų) sklaida Lietuvoje. Pateikiama informacija apie maldos namus: pilnas ir sutrumpintas pavadinimas, religinė bendruomenė, konstrukcinė medžiaga, kompleksiškumas, valstybinis statusas, adresas ir savivaldybė. Duomenų rinkinio autorius: Edgaras Žukauskas. Sudaryta remiantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos duomenų baze.

Duomenų teikėjas: Nepriskirta

Sukūrimo data: 2013 m.

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatas: ESRI shape)

 

LIETUVOS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS

Trumpas aprašymas: Lietuvoje veikiančios švietimo įstaigos pagal Švietimo ir mokslo institucijų registro (ŠMIR) duomenis. Pateikiami įstaigų tipai, pavadinimai, kontaktai, informacija apie laisvuosius mokytojus.
{Geokodavimas atliktas automatiškai. Kai kurių įstaigų vietos gali nesutapti faktine padėtimi dėl netikslios adreso informacijos}.

Duomenų teikėjas: Nacionalinė švietimo agentūra

Revizijos data: 2021-07-08

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatas: ESRI shape)

 

NOMENKLATŪRINIŲ LAPŲ TINKLELIAI

Trumpas aprašymas:  Duomenų rinkinyje pateikiami įvairių mastelių (nuo 1:500 000 iki 1:500) nomenklatūrinių lapų tinkleliai sudaryti skirtingose koordinačių sistemose (UTM, LKS-94, KS-1942, KS-1963, Baltija-93).

Duomenų teikėjas: VĮ „GIS-Centras"

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatas: ESRI shape), peržiūrėti (WMS service), specifikacija

 

PANEVĖŽIO RAJONO KULTŪROS IR SPORTO ĮSTAIGOS, BIBLIOTEKOS, WIFI4EU PRIEIGOS TAŠKAI, KAPINĖS, SODŲ BENDRIJOS 

Trumpas aprašymas: Panevėžio rajono kultūros centrai, sporto klubai, muziejai, kitos kultūros ir sporto įstaigos (duomenys atnaujinti 2021 m. spalio mėn), bibliotekos, WiFi4EU prieigos taškai (duomenys atnaujinti 2021-02-11), kapinės (patvirtinta savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T-178), sodų bendrijų teritorijos (duomenys atnaujinti 2019 m. kovo mėn.). Pateikiama įstaigų kontaktinė informacija.

Duomenų teikėjas: Panevėžio r. savivaldybė

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatai: ESRI File Geodatabase, ESRI shape), peržiūrėti (WMS service)

 

 

POLICIJOS REGISTRUOJAMŲ ĮVYKIŲ REGISTRO (PRĮR) DUOMENYS

Trumpas aprašymas: Policijos registruojamų įvykių registro (PRĮR) duomenys, susieti su geografinėmis koordinatėmis ir apibendrinti statistinėmis gardelėmis, teikiami kaip atviri duomenys. Policijos registruojamų įvykių registras – žinybinis registras, kuriame kaupiami duomenys apie nusikalstamas veikos, kitus teisės pažeidimus ir įvykius, kurių tyrimas įstatymų pavestas policijai. Teikiami paskutiniųjų penkerių metų duomenys, rinkinys atnaujinamas kartą per metus.

Duomenų teikėjas: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatas: ESRI shape)

 

RINKIMŲ APYLINKIŲ DUOMENYS

Trumpas aprašymas: Rinkimų teritorijų ir rinkėjų aktyvumo geografinių duomenų rinkiniai, teikiami kaip atviri duomenys. 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų apylinkių ribos (autorius R. Tučas).

Duomenų teikėjas: Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys (teikiami VRK)

Duomenų rinkiniai: atsisiųsti VRK puslapyje (duomenų rinkiniai ESRI Geodatabase, Shape, KML formatu)

 

STRUVĖS GEODEZINIO LANKO PUNKTAI

Trumpas aprašymas:  Struvės geodezinis lankas yra trianguliacijos punktų juosta, besitęsianti virš 2820 km, nuo Hamerfesto Norvegijoje iki Juodosios jūros, kertanti 10 valstybių. Projektui vadovavo astronomas Frydrichas Georgas Vilhelmas Struvė, geodezinis lankas buvo sukurtas 1816-1855 atliekant matavimus, sukuriant 258 trianguliavimo trikampius ir 265 punktus. Nuo 2005 m. 34 Struvės geodezinį lanką reprezentuojantys punktai buvo įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą ir yra pažymėti įvairiais objektais - gręžiniu uolienoje, geležiniu kryžiumi, akmenų piramide, obelisku ar kt. Kiti punktai yra saugomi vietinių įstatymų. Lietuvos teritorijoje yra 18 lanko punktų, trys iš jų – UNESCO Pasaulio paveldo sąraše. Pateikiama atributinė informacija: punkto originalus ir dabartinis pavadinimai, punkto sukūrimo data, administracinis vienetas, statusas, ženklo tipas, ženklo būklė.

Duomenų teikėjas: VGTU Geodezijos institutas

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatas: ESRI shape)

 

TARPUKARIO LIETUVOS ADMINISTRACINIS SUSKIRSTYMAS (APSKRITYS IR VALSČIAI)

Trumpas aprašymas: Duomenų rinkinyje pateikiamos tarpukario Lietuvos administracinio suskirstymo ribos (apskritys ir valsčiai), įskaitmenintos remiantis 1929 m. žemėlapiu „Mapa rozsiedlenia ludnosci polskiej", kuris sudarytas masteliu M 1:750 000. Lietuvos dalies administracinių vienetų lietuviški pavadinimai nurodyti tiksliai tokie, kokie naudoti 1923 m. visuotinio Lietuvos gyventojų surašymo metu ir buvo pateikti leidinyje "Lietuvos gyventojai. Pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotino gyventojų surašymo duomenys" (Kaunas, 1925 m.). Pastebėję peržiūros paslaugoje klaidų, informuokite apie jas el. paštu [email protected]

Duomenų teikėjas: VĮ „GIS-Centras"

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatas: ESRI shape)

 

TIC LANKYTINŲ VIETŲ ŽEMĖLAPIO DUOMENYS

Trumpas aprašymas: TIC lankytinų vietų žemėlapio duomenų bazėje yra kaupiami Lietuvos turizmo informacijos centrai ir lankytinos vietos (UNESCO objektai, muziejai, galerijos, architektūros paminklai, pilys, piliakalniai, regyklos ir pan.). Nurodytas lankytinos vietos pavadinimas, adresas, trumpas aprašymas, nuoroda internete. Duomenis suvedė skirtingi Lietuvos turizmo informacijos centrai naudodami tam sukurtą geoportal.lt sprendimą - internetinę aplikaciją.

Duomenų teikėjas: VĮ „GIS-Centras"

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatas: ESRI shape)

 

LIETUVOS MUZIEJŲ ŽEMĖLAPIO DUOMENYS

Trumpas aprašymas: Lietuvos muziejų žemėlapio duomenys. Sukurti VĮ „GIS-Centras" naudojant Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) duomenis. Pateikiama informacija: Muziejaus pavadinimas, alternatyvūs pavadinimai, tipas, adresas, telefonas, faktas, el.pašto adresas, interneto svetainė, koordintatės, darbo laikas.

Duomenų teikėjas: VĮ „GIS-Centras"

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatas: ESRI shape)

 

DirvAgroch_DR10LT - LIETUVOS DIRVOŽEMIO AGROCHEMINIŲ SAVYBIŲ DUOMENŲ RINKINYS

Trumpas aprašymas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto (LAMMC ŽI) Agrocheminių tyrimų laboratorijos DirvAgroch_DR10LT duomenų rinkinys, kurį sudaro pH ir P2O5 bei K2O tyrimų grafinė ir atributinė informacija. Duomenų rinkinys papildomas kartą per metus, jei tam yra galimybė.

Duomenų teikėjas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto (LAMMC ŽI) Agrocheminių tyrimų laboratorija

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatas: ESRI shape)

 

ELEKTROMAGNETINIO LAUKO ENERGIJOS SRAUTO TANKIO MATAVIMŲ DUOMENYS

Trumpas aprašymas: Radiotechniniai objektai ir akumuliuoti elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos duomenys, pateikti kaip energijos srauto tankis, kurio ribinė vertė yra 10 W/kv. m.

Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsena vykdoma pagal Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-200 "Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Stebėseną vykdo radiotechninio objekto operatorius pagal su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru teisės aktų nustatyta tvarka suderintą elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą. Stebėsenos taškai yra tiesioginio radiotechninio objekto antenos matymo lauke. Teritorijoje aplink pastatus elektromagnetinės spinduliuotės matavimai atliekami 1,5 m aukštyje virš žemės paviršiaus.

Stebėsenos parametrai nustatomi pagal Lietuvos higienos normą HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje", patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-199 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 gHz radijo dažnių juostoje" patvirtinimo".

Duomenų teikėjas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Daugiau informacijos: duomenų rinkinio metaduomenysperžiūros paslaugos metaduomenys

Duomenų rinkinys: atsisiųsti (formatas: ESRI file geodatabase), atsisiųsti (formatas: ESRI shape), peržiūrėti (WMS Service)