.

Profilis: Nacionalinis (Duomenys)

Metaduomenų peržiūra / Metadata preview

GRPK – Georeferencinio pagrindo kadastro atviri duomenys

Metaduomenys (Metadata)

Metaduomenys (Metadata)
Bylos identifikatorius (File Identifier): {A65AE028-3A5E-4F20-AD08-245EBF230D12}
Metaduomenų kalba (Metadata Language): lit
Hierarchinis lygmuo (Hierarchy Level): Duomenų rinkinys (Dataset)
Metaduomenų kūrėjo kontaktas (Metadata Contact):

Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra
Asmens vardas, pavardė (Individual Name): Laurynas Liudvinavičius
Vaidmuo (Role): Kontaktinis asmuo (Point of contact)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): LT-08217
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): agentura@ssva.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): +370 700 15100
Tiesioginė prieiga (Online Resource): https://www.ssva.lt/cms/apie-ssva
Metaduomenų data (Date Stamp): 2024-07-04
Metaduomenų standarto pavadinimas (Metadata Standard Name): LT/NMDP ISO19115:2007
Metaduomenų standarto versija (Metadata Standard Version): 2003
Duomenų identifikavimas (Identification Information):

Duomenų resursas (1) (Data Identification (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1))
Aprašas (Citation):

Aprašas (Citation)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprašas (Citation)
Pavadinimas (Title): GRPK – Georeferencinio pagrindo kadastro atviri duomenys
Sutrumpintas pavadinimas (Alternate Title): GRPK atviri duomenys
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprašas (Citation) / Data (Date)
Data (Date): 2024-06-30
Datos tipas (Date Type): Publikavimas (Publication)
Unikalus ištekliaus identifikatorius (Unique Resource Identifier): {A81223FC-EE10-4E49-8212-ED40956AD338}
Duomenų resurso kalba (Dataset Language): eng
Duomenų resurso tema (Topic Category): Vaizdiniai / pagrindiniai žemėlapiai ir (arba) žemės danga (Imagery and Base Maps)
Erdvinė rezoliucija (Spatial Resolution): 10000
Santrauka (Abstract): Georeferencinio pagrindo kadastro atviri duomenys (GRPK atviri duomenys). GRPK yra valstybės kadastras, kuriame registruojami stabilūs Lietuvos teritorijos gamtiniai ir antropogeniniai objektai. Šį erdvinių duomenų rinkinį sudaro topografiniai objektai apibūdinantys vandens telkinius, žemės dangą, transporto tinklą, inžinerinę infrastruktūrą, geodezinius punktus, aukščio taškus, vietovardžius ir kt. GRPK objektai turi unikalius identifikatorius ir gyvavimo ciklo informaciją. Duomenis galite atsisiųsti čia: https://www.geoportal.lt/download/opendata/GRPK/GRPK_Open_SHP.zip ir https://www.geoportal.lt/download/opendata/GRPK/GRPK_Open_GDB.zip. Duomenys teikiami pakartotiniam naudojimui pagal CC BY 4.0 licencijos sąlygas.
Tikslas (Purpose): GRPK Atviri duomenys gali būti taikomi kadastrų ir registrų tvarkymui, savivaldybių bendriesiems ir specialiesiems planams rengti, transporto organizavimo, logistikos, teisėsaugos, karybos, saugos ir krizių prevencijos uždaviniams spręsti, sudarant įvairių duomenų rinkinius bei žemėlapius ar kitiems uždaviniams. GRPK atviri duomenys platinami pagal CC BY 4.0 licenciją (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.lt). Visą GRPK erdvinių duomenų rinkinį bei kitiems, ne pakartotinio duomenų naudojimo, tikslams GRPK erdvinių duomenų rinkinį galima atsisiųsti per geoportal.lt metaduomenų paieškos (https://www.geoportal.lt/geoportal/duomenu-paieska) ir užsakymo posistemę.
Resurso specifinis naudojimas (Resource Specific Usage):

Resurso specifinis naudojimas (1) (Resource Specific Usage (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso specifinis naudojimas (1) (Resource Specific Usage (1))
Specifinis naudojimas (Specific Usage): Pakartotinis duomenų naudojimas
Vartotojo kontaktas (User Contact Info):

Vartotojo kontaktas (1) (User Contact Info (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso specifinis naudojimas (1) (Resource Specific Usage (1)) / Vartotojo kontaktas (1) (User Contact Info (1))
Vaidmuo (Role): Ištekliaus teikėjas (Resource provider)
Erdvinio vaizdavimo tipas (Spatial Representation Type): Vektorius (Vector)
Resurso kūrėjo kontaktas (Point of Contact):

Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Asmens vardas, pavardė (Individual Name): -
Vaidmuo (Role): Savininkas (Owner)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Pristatymo vieta (Delivery point): A. Jakšto g. 4
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 01105
Šalis (Country): Lietuva
Tiesioginė prieiga (Online Resource): https://am.lrv.lt
Aprėptis (Extent):

Aprėptis (1) (Extent (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprėptis (1) (Extent (1))
Geografinis padengimas (Geographic Element):

Geografinis ribojantis karkasas (1) (Geographic Bounding Box (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprėptis (1) (Extent (1)) / Geografinis ribojantis karkasas (1) (Geographic Bounding Box (1))
Vakarų ribojanti koordinatė (West Bound Longitude): 20.8
Rytų ribojanti koordinatė (East Bound Longitude): 27
Pietų ribojanti koordinatė (South Bound Latitude): 53.8
Šiaurės ribojanti koordinatė (North Bound Latitude): 56.5
Būklė (Status): Palaikomas, naujinamas (On-going, updated)
Iliustracija (Graphic Overview):

Iliustracija (1) (Graphic Overview (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Iliustracija (1) (Graphic Overview (1))
Bylos pavadinimas (Interneto nuoroda) (File Name (Internet Link)): https://www.geoportal.lt/download/Matadata/Images/NZT/GRPK_atviri/ltu.png

Iliustracija (2) (Graphic Overview (2))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Iliustracija (2) (Graphic Overview (2))
Bylos pavadinimas (Interneto nuoroda) (File Name (Internet Link)): https://www.geoportal.lt/download/Matadata/Images/NZT/GRPK_atviri/ltu-reg.png
Raktažodžiai (1) (Descriptive Keywords (1)): Geografiniai pavadinimai (Geographical names)
Raktažodžiai (2) (Descriptive Keywords (2)): Transporto tinklai (Transport networks)
Raktažodžiai (3) (Descriptive Keywords (3)): Hidrografija (Hydrography)
Raktažodžiai (4) (Descriptive Keywords (4)): Žemės danga (Land cover)
Raktažodžiai (5) (Descriptive Keywords (5)): GRPK
Raktažodžiai (6) (Descriptive Keywords (6)): GRPK – Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys
Raktažodžiai (7) (Descriptive Keywords (7)): Georeferencinio pagrindo kadastras
Raktažodžiai (8) (Descriptive Keywords (8)): Atviri duomenys
Raktažodžiai (9) (Descriptive Keywords (9)): GDR10LT
Raktažodžiai (10) (Descriptive Keywords (10)): GDB10LT
Raktažodžiai (11) (Descriptive Keywords (11)): Keliai
Raktažodžiai (12) (Descriptive Keywords (12)): Geležinkeliai
Raktažodžiai (13) (Descriptive Keywords (13)): Hidrografija
Raktažodžiai (14) (Descriptive Keywords (14)): Vidaus vandens telkiniai
Raktažodžiai (15) (Descriptive Keywords (15)): Žemės danga
Raktažodžiai (16) (Descriptive Keywords (16)): Pastatai
Raktažodžiai (17) (Descriptive Keywords (17)): Bokštai
Raktažodžiai (18) (Descriptive Keywords (18)): Aukščio taškai
Raktažodžiai (19) (Descriptive Keywords (19)): Administracinių vienetų ribos
Raktažodžiai (20) (Descriptive Keywords (20)): Geografiniai pavadinimai
Raktažodžiai (21) (Descriptive Keywords (21)): Vietovardžiai
Raktažodžiai (22) (Descriptive Keywords (22)): Miškai
Raktažodžiai (23) (Descriptive Keywords (23)): Užstatytos teritorijos
Raktažodžiai (24) (Descriptive Keywords (24)): UNESCO objektai
Raktažodžiai (25) (Descriptive Keywords (25)): GRPK atviri duomenys – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys
Raktažodžiai (26) (Descriptive Keywords (26)): (Geo)reference base cadastre
Raktažodžiai (27) (Descriptive Keywords (27)): GRPK – spatial data set of (geo)reference base cadastre
Raktažodžiai (28) (Descriptive Keywords (28)): open data
Raktažodžiai (29) (Descriptive Keywords (29)): GDR10LT – georeferential spatial data set at scale 1:10 000 of the Republic of Lithuania (static)
Raktažodžiai (30) (Descriptive Keywords (30)): Georeferenciniai duomenys
Raktažodžiai (31) (Descriptive Keywords (31)): Georeferenced data
Raktažodžio Tipas (Keyword Type): Tema (Theme)
Duomenų apribojimai (Resource Constraints):

Teisiniai apribojimai (1) (Legal Constraints (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Teisiniai apribojimai (1) (Legal Constraints (1))
Naudojimo ribotumas (Use Limitation): Autoriaus teisės
Naudojimo apribojimai (Use Constraints): Licencija (License)
Duomenų priežiūra (Resource Maintenance):

Duomenų priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Duomenų priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))
Priežiūros ir atnaujinimo periodiškumas (Maintenance And Update Frequency): Mėnesinis (Monthly)
Duomenų platinimo informacija (Distribution Information):

Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)
Platinimo būdai (Transfer Options):

Platinimo būdai (1) (Transfer Options (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo būdai (1) (Transfer Options (1))
Tiesioginė prieiga (1) (On Line (1)): https://www.geoportal.lt/download/opendata/GRPK/GRPK_Open_SHP.zip
Tiesioginė prieiga (2) (On Line (2)): https://www.geoportal.lt/download/opendata/GRPK/GRPK_Open_GDB.zip
Platinimo formatas (Distribution Format):

Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))
Formato pavadinimas (Name): Shape
Formato versija (Version): -

Platinimo formatas (2) (Distribution Format (2))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo formatas (2) (Distribution Format (2))
Formato pavadinimas (Name): Geodatabase
Formato versija (Version): -
Platintojas (Distributor):

Platintojas (1) (Distributor (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1))
Platintojo kontaktai (Distributor Contact):

Platintojo kontaktai (Distributor Contact)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact)
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra
Vaidmuo (Role): Platintojas (Distributor)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): pagalba@geoportal.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): +370 700 15100
Tiesioginė prieiga (Online Resource): https://www.geoportal.lt
Duomenų kokybės informacija (Data Quality Information):

Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))
Apimtis (Scope):

Apimtis (Scope)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Apimtis (Scope)
Apimties lygmuo (Level): Duomenų rinkinys (Dataset)
Istorija (Lineage): GRPK atviri duomenys yra atnaujinami naudojant Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį – ORT10LT, skaitmeninius erdvinius lazerinio skenavimo taškų duomenis – LIDAR_DR_LT, savivaldybių erdvinių duomenų rinkinius, kadastrinių matavimų duomenis, valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinio – GPDR, Lietuvos Respublikos adresų registro administracinių ribų, Kultūros vertybių registro ir kitų teikėjų erdvinius duomenis.
Ataskaita (Report):

Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))
Rezultatai (Result):

Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))
Specifikacija (Specification):

Specifikacija (Specification)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification)
Pavadinimas (Title): Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinio specifikacija - www.geoportal.lt/geoportal/specifikacijos#GRPK.
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification) / Data (Date)
Data (Date): 2023-12-18
Datos tipas (Date Type): Publikavimas (Publication)
Paaiškinimas (Explanation): Pilnai atitinka specifikaciją
Patvirtinimas (Pass): Ne (false)