LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS FONDO INFORMACIJOS TEIKIMAS
Paslaugos aprašymas
Dėmesio! Jau galite peržiūrėti ir analizuoti aktualiausius Valstybinės žemės plotų ir sklypų duomenis https://www.geoportal.lt/map#portalAction=openService&serviceUrl=https://www.geoportal.lt/mapproxy/nzt_vza_public/MapServer
Pagalbos medžiagą rasite čia.

Laikinai nuomai iš valstybinės žemės fondo suteiktos žemės plotus rasite viešame LŽF žemėlapyje, pasirinkę "Objektų paieška pagal plotą", tada laukelyje "Ko ieškoti" nurodę "LŽF plotai (išnuomoti iki 1 metų)".

Laisvos valstybinės žemės fondo informacijos teikimo (LŽF) el. paslauga (www.geoportal.lt/lzf) leidžia jos gavėjams dirbti su informacija apie valstybinės žemės fondą visoje šalies teritorijoje įskaitant valstybinės žemės plotus, kuriuose nesuformuoti žemės sklypai ir Nekilnojamojo turto registre registruotus valstybei priklausančius žemės  sklypus, kuriuos patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos ar kiti valstybinės žemės patikėtiniai. Taip pat patogu kaupti, rasti ir analizuoti duomenis apie laisvą valstybinę žemę kaimo vietovėse pagal įvairius kriterijus, pavyzdžiui, pagal tai, kokios žemės naudmenos ir kokiomis proporcijomis sudaro laisvos valstybinės žemės fondo sklypus.
Paslauga skirtaŽemėtvarkininkams, nekilnojamojo turto pirkėjams ir pardavėjams, kitiems asmenims.
Paslaugos suteikimo trukmėIš karto
Paslaugos teikėjas
Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos, Kauno, Vilniaus apygardų žemės tvarkymo ir administravimo skyriai.
Metodiniais klausimais, susijusiais su žemės reformos žemėtvarkos projektais ar valstybinės žemės fondu, reikia kreiptis į NŽT.
Kontaktinė informacija

Paslaugos teikėjas:
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. 8 706 86666
el. paštas nzt@nzt.lt

Paslaugos administratorius:
Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra
Erdvinės informacijos departamentas
Sėlių g. 66, LT-08109 Vilnius
el. paštas pagalba@geoportal.lt
Rašyti paklausimą

Pagalbael. paštas: pagalba@geoportal.lt
Vykdoma
Palaukite ...
Pereiti prie turinio