SAVIVALDYBIŲ ŽEMĖLAPIAI

Šioje teminėje srityje skelbiama informacija apie interneto žemėlapius, sukurtus ir pritaikytus kiekvienai Lietuvos savivaldybei. Savivaldybių interneto žemėlapyje pateikiami aktualūs ir oficialūs LEI portale sukaupti erdviniai duomenys bei savivaldybėje tvarkomi erdviniai duomenys.

Savivaldybės žemėlapyje galima identifikuoti objektus, palyginti erdvinius duomenis, atlikti statistinę savivaldybės teritorijos gyventojų bei žemės statistikos analizę, vietovardžių ir maršrutų paiešką, paruošti ir spausdinti žemėlapį su Jūsų pasirinktais nustatymais. Žemėlapis yra intuityvus ir paprastas. Jį galima integruoti į savivaldybės interneto puslapį. Savivaldybės interneto žemėlapis yra nemokamas visiems, juo galima pradėti naudotis bet kada ir pasiekti iš bet kur, kur yra interneto prieiga. 

Taip pat šioje srityje galima peržiūrėti savivaldybių teikiamų erdvinių duomenų rinkinių sąrašą, metaduomenis ir žemėlapius. Žemiau pateikiama savivaldybėms aktuali metodinė medžiaga, išsamios instrukcijos, kaip teikti duomenis per LEI portalą. 

 

Žemėlapio įsikėlimas į interneto puslapį

Pirmiausia, dėl įterpimo kodo (html failo) gavimo kreipkitės pagalba@geoportal.lt.

Kaip įsikelti žemėlapį skaitykite, savivaldybės žemėlapio įkėlimo į interneto svetainę, vadove.

 

Savivaldybės ir geoportal.lt

Kiekviena savivaldybės administracija žemėlapį gali papildyti Jiems svarbiais savivaldybėje tvarkomais erdviniais duomenimis. LEI portalo komanda visada pasirengusi padėti Jums užtikrinti erdvinių duomenų prieigą per LEI portalą (tą daryti savivaldybes įpareigoja geodezijos ir kartografijos įstatymas ir vyriausybės 2010 m. spalio 13d. nutarimas Nr. 1460).

 

Erdvinių duomenų publikavimas portale

Duomenų teikimo klausimais kreipkitės pagalba@geoportal.lt. 

 

Detalesnė informacija apie erdvinių duomenų rinkinių teikimą į portalą pateikta informaciniame leidinyje:"Lietuvos erdvinės informacijos portalas geoportal.lt savivaldybėms"

 

Geoportal.lt savivaldybėms