VAIKŲ ŽEMĖLAPIŲ KONKURSAS

B. Petchenik vaikų žemėlapių konkursas „Mano ateities pasaulis"

 

DĖMESIO!

Pasibaigė devintasis tarptautinio vaikų žemėlapių konkurso tema  „Mano ateities pasaulis" nacionalinis etapas. 
 

 

 

 

 

APIE KONKURSĄ

 

B. Petchenik  (buvusi TKA viceprezidentė, ilgą laiką dirbusi su žemėlapiais skirtais vaikams) vardo pasaulinis vaikų žemėlapio konkursas pradėtas organizuoti nuo 1993 m. Tarptautinė Kartografų Asociacija (International Cartographic Association, TKA) vienija kartografų draugijas iš 84 valstybių, kurios gali dalyvauti konkurse. Konkursas vyksta kas dveji metai TKA tarptautinės konferencijos metu. Kiekviena valstybė narė vykdo nacionalinius konkursus bei atranką savo šalyje ir 6 atrinktus darbus siunčia į tarptautinę parodą, kurios metu išaiškinami nugalėtojai.

Konkursą Lietuvoje organizuoja Lietuvos Kartografų Draugija (LKD), įkurta 2002 m. gruodžio 19 d., kuri nuo 2003 m. rugpjūčio mėn. yra TKA narė. LKD veiklos prioritetai yra: kartografinių žinių skleidimas Lietuvoje, atstovavimas valstybei tartautinėse kartografijos asociacijose, naujų kartografinių technologijų ir metodologijų diegimas, ryšių koordinavimas tarp mokslo, mokymo ir gamybos institucijų, kartografinių kūrinių kokybės gerinimas bei kartografinis švietimas.

 

 

I. KONKURSO TIKSLAI

 

1. Lavinti vaikų supratimą apie kartografiją, geografiją.

2. Gerinti ne tik artimiausios aplinkos suvokimą, bet ir skatinti juos pažvelgti globaliau.

3. Skatinti kūrybiškumą.

4. Skatinti vaikus su negalia dalyvauti konkurse.

 

II. KONKURSO DALYVIAI

 

Konkurse gali dalyvauti visi vaikai iki 16 metų (darbai turi būti atlikti, kol vaikui nesuėjo 16 metų). Tarptautiniame konkurse gali dalyvauti tik darbai, atlikti ne daugiau kaip trijų autorių, kurie turi būti to paties amžiaus. 

 

III. DARBŲ ATLIKIMO TECHNIKA

 

1. Darbas gali būti atliktas ant popieriaus ar ant kitų paviršių (pavyzdžiui, audinio), taip pat gali būti padarytas naudojant įvairias technikas, pvz. megztas, nuveltas, nulipdytas ir t.t. Tarptautiniame konkurse dalyvauja tik tie darbai, kuriuose naudojamos transportavimui atsparios medžiagos. 

2. Kūriniai, kuriems panaudotos sunkios, dūžtančios, nepatvarios medžiagos, su daugiau kaip 5 mm virš plokščio paviršiaus išsikišančiais priklijuotais elementais, sulankstomomis ar atverčiamomis dalimis, taip pat didesni negu A3 formato (420 mm x 297 mm) kūriniai, nėra tinkami pagal tarptautinio konkurso sąlygas, tačiau gali dalyvauti ir pretenduoti į apdovanojimus Lietuvos nacionaliniame konkurse. 

3. Kūrinių prašome nelaminuoti, nes tai pakeičia jų išvaizdą.

4. Darbe būtinai turi būti kartografinis pagrindas – tai  žemyno(-ų), vandenyno(-ų), atskiro regiono(-ų) kontūrai.

5. Žemėlapio pagrindui (riboms tarp žemynų, valstybių, geografiniam tinkleliui) vaizduoti galima panaudoti įvairius kartografinio pagrindo perteikimo būdus. Tam tikslui taip pat leidžiama apvedžioti ar nukopijuoti egzistuojantį pasaulio žemėlapį ar pasinaudoti kompiuterine programa.

6. Kiekvieno darbo kitoje pusėje turi būti nurodytas autoriaus vardas, amžius, kontaktinis tel. / el. pašto adresas, mokyklos adresas, miestas ir šalis, taip pat pavadinimas anglų ar prancūzų kalba bei gimtąja autoriaus kalba.

 

IV. VERTINIMO KRITERIJAI

 

Vertinant darbus vaikai skirstomi į keturias amžiaus grupes:

    I grupė – vaikai iki 6 metų;

    II grupė – 6-8 metų;

    III grupė – 9-12 metų;

    IV grupė – vyresni nei 12 (13-15) metų vaikai.

 

Darbų vertinimas bus vykdomas pagal Tarptautinės TKA vertinimo komisijos nustatytus vertinimo kriterijus:

 

1. Konkurso tema:

1.1 ar atpažįstamas ryšys tarp formos, figūros ir naudojamų kartografinių elementų, kurie kūrybiškai atspindi konkurso temą;

1.2 ar atpažįstamas viso pasaulio ar didelės jo dalies atvaizdas, žemynų bei vandenynų kontūrai; ar vieta atvaizduota tokiu tikslumu, kokio galima tikėtis iš tokio amžiaus vaiko, bei atsižvelgiant į kartografinio pagrindo pateikimo būdą.

 

2. Kartografinis turinys:

2.1. ar panaudoti tinkami kartografiniai elementai – simboliai, spalvos, užrašai ir kt., kurie padeda išreikšti konkurso temą. Naudojamiems taško, linijos ar plotinio tipo simboliams būdingas aiškumas ir skaitomumas, atsižvelgiant į atlikimo būdą (ant popieriaus ar ant kitų paviršių), raiškus ir tinkamas spalvinimas, štrichavimas ir kt.

2.2. perteikimas: pvz. spalvos intensyvumo pasikeitimas kiekybei išreikšti ir atspalvių kaita kokybei išreikšti.

 

3. Atlikimo kokybė:

bendras estetiškas vaizdas, harmonija ir balansas tarp kūrinio elementų.

 

 

V. KONKURSO EIGA IR TVARKA 

Dėmesio! Dėl Covid-19 pandemijos 2021 metais  konkurso  renginys ir  paroda vyks virtualiai, 2021 m. spalio-lapkričio mėnesį

1.      Konkurso pradžia skelbiama kas dveji metai rudenį. Informacija apie konkursą išplatinama visoje Lietuvoje; darbai priimami iki sekančių metų žiemos pabaigos.

2.      Pirminė darbų atranka vyksta kovo mėn. Darbai sugrupuojami pagal amžiaus grupes.

3.      Balandžio  mėn. vyksta antroji darbų atranka. Atrenkami 5-6 darbai siuntimui į tarptautinį konkursą. Vykdomi konkurso darbų parodos organizavimo darbai, vykdoma konkurso rėmėjų paieška.

4.      Balandžio mėn. pabaigoje atrinkti kūriniai išsiunčiami dalyvauti tarptautiniame konkurse.

5.      Gegužės mėn. pabaigoje - birželio mėn. pradžioje – atidaroma darbų paroda ir teikiami nacionaliniai apdovanojimai. Parodoje eksponuojama per 150 geriausių konkurso darbų. 

6.      Viso konkurso metu yra rašomos ataskaitos apie Lietuvoje vykstantį konkursą ir siunčiamos TKA.

7.      Konkurso darbų leidinio ar atvirukų išleidimas.

8.     Su ankstesnių metų konkurso rezultatais galima susipažinti čia.

 

 

VI. AUTORIŲ TEISĖS, DARBŲ PANAUDOJIMAS IR KAUPIMAS

 

1. Konkurso darbai siunčiami neregistruotu paštu ar pristatomi adresu: 

Lietuvos kartografų draugija, M. K. Čiurlionio 21/27, 302 kabinetas, LT-03101 Vilnius.

Konkurso darbą(-us) taip pat privaloma užregistruoti anketoje (nuoroda skelbiama, paskelbus konkursą).

REIKALAVIMAI SKAITMENINĖMS PATEIKTIMS

Darbus galima skenuoti arba fotografuoti. Skenuojama kaip spalvota nuotrauka jpg formatu,  raiška mažiausiai 300 dpi. Fotografuoti geriausia dienos šviesoje debesuotą dieną arba netiesioginių saulės spindulių pusėje netoli lango (visas piešinys/darbas turi būti apšviestas kuo tolydžiau). Galima fotografuoti priešingose piešinio pusėse pastačius dienos šviesos vidutinio šiltumo LED lempas. Piešinį/darbą geriausia padėti ant balto ar juodo arba neutralios spalvos vienspalvio pagrindo. Pvz.,  grindis ar stalą nukloti baltu popieriumi ir fotografuoti padėjus ant jo. Jei darbas trimatis,  padėkite jį gerai apšviestoje vietoje neutralios spalvos fone. Fotografuokite iš tokio atstumo, kad kraštuose neliktų daug laisvos vietos, kad darbas kuo pilniau užpildytų kadrą, t.y. išnaudokite visą nuotraukos plotą. Fotografuokite ne iš per toli, bet ne per arti, kad matytųsi visas darbas. Jei mokate, apkarpykite nereikalingą prieš siųsdami darbą. Fotografuokite kuo didesne raiška, kad vaizdas būtų geros kokybės.

Tam, kad skenuoto ar fotografuoto vaizdo failą teisingai priskirtume, prašome Jūsų pavadinti failą tokiu būdu: "pavarde_vardas_amzius_pavadinimas" pavarde, vardas – vaiko pavardė ir vardas,  amzius - vaiko amžius metais – piešinio pavadinimas. Jei yra daugiau nei vienas piešinio autorius, pavadinti failą tokia tvarka: "pavarde1_pavarde2_pavarde3..._pavadinimas". Pavyzdžiui:
Jonaityte_Auguste_9_Ateities_pasaulis.jpg

Geriausius darbus  pasibaigus karantinui vis tiek paprašysime atsiųsti originalius, neregistruotu paštu. Prašome juos išsaugoti. 

 

2. Kiekvienas dalyvis atsiųsdamas darbą konkursui sutinka, kad jo kūrinys galės būti panaudotas LKD, ICA ir UNICEF bei kitų konkurso organizatorių ir rėmėjų nekomercinėms reikmėms, įskaitant skelbimą LKD leidiniuose ir publikavimą mokslo bei švietimo tikslais. Publikuojant bus nurodyta visa pateikta kūrinio autoriaus informacija.

3. Atsiųsti darbai autoriams nėra grąžinami. LKD turi teisę juos perduoti eksponuoti konkurso rėmėjų ir kitoms organizacijoms.

4. Iš viso pasaulio atsiųsti tarptautinio konkurso darbai skenuojami Carleton universiteto publikacijoms Internete (http://children.library.carleton.ca) ir archyvuojami Carleton universiteto Žemėlapių bibliotekoje.

5. Darbelių, kurie siunčiami tarptautiniam konkursui, autorių tėvai turi pasirašyti oficialų nustatytos formos sutikimą ateityje publikuoti kūrinius.

6. Laimėjusius kūrinius ICA vykdomasis komitetas teikia UNICEF Tarptautiniam Meno Komitetui (UNICEF Art Committee) svarstymui, kurie atrenka ir išleidžia atvirukus.

 

VII. VERTINIMO KOMISIJA

 

1. Pirminę darbų atranką Lietuvoje vykdys LKD nariai. Galutinę darbų atranką atlieka LKD  sudaryta septynių asmenų komisija iš kartografų, geografų, švietimo bei meno atstovų.

 

2. Tarptautinę vertinimo komisiją sudaro 8 nariai (pirmininkas ir kiti septyni nariai). Vertinimo komisijos nariai parenkami iš visų ICA komisijų, kurių veikla susijusi su vaikais, švietimu ir menu.  Į vertinimo komisiją taip pat gali būti pakviestas vienas arba du atstovai, atstovaujantys kitas tarptautines organizacijas, susijusias su vaikais švietimu ar kartografija (IGU, UNICEF ir pan.).

 

VIII. APDOVANOJIMAI

 

1. Apdovanojimai skiriami apskričių laimėtojams ir nugalėtojams visoje Lietuvoje. Prizai ir jų kiekis priklauso nuo konkurso rėmėjų.

 

2. Parodos atridarymo metu geriausių darbų autoriams įteikiama padėka, teikiami konkurso rėmėjų prizai, apdovanojami tarptautiniam konkursui atrinktų darbų autoriai. Dėl didelio dalyvių skaičiaus Konkurso organizatoriai neįsipareigoja patvirtinti kiekvieno konkurso dalyvio dalyvavimo.
 

3. Tarptautiniame konkurse išdalinama nuo 5 iki 15 apdovanojimų, ne daugiau kaip vienas vienai šaliai. Vienas apdovanojimas skiriamas kiekvienai iš trijų vaikų amžiaus grupių, ir dažniausiai tik vienas vienam kontinentui. Sertifikatai pagaminti ir suteikti ICA vykdomojo komiteto.

 

IX. ORGANIZATORIAI

Lietuvos kartografų draugija

2021 m. nacionalinio konkurso koordinatorė:

Jovita Žemaitienė

el. paštas: g.jovita@gmail.com

tel. +370 678 05590

 

Papildoma informacija apie 2021 m. konkursą:

X. RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

 

2018–2021 m. konkursų rėmėjai

     

 

2016–2017 m. konkurso rėmėjai

 

 

2017 metų parodos atidarymo plakatas

 

 

 

Rasa Bacevičiūtė. "Pasaulis kaip cirkas", 2004

2017 m. konkurso rėmėjai