LKD ATASKAITOS

2021 m. veiklos ataskaita (preliminari)

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta 2021 m. LKD veiklos ataskaita derinimui.

Nuoroda: Peržiūrėti

Patvirtinimo data: 2022- -