INSPIRE RODIKLIAI

 

Išsamią informaciją apie šalies rodiklius nuo 2019 m. galima peržiūrėti INSPIRE geoportale

 

Lietuvos pasiektos rodiklių reikšmės (nuo 2019 m.)

Rodiklis / Metai 2019 2020 2021 2022 2023
MDi1.1 (duomenų rinkinių metaduomenų atitiktis), % 64,3 96 96 93 96
MDi1.2 (duomenų paslaugų metaduomenų atitiktis), % 80,6 100 100 100 100
DSi1.1 (erdvinių duomenų rinkiniai, kuriems yra sukurti metaduomenys, vnt.) 115 116 132 95 96
DSi1.2 (erdvinių duomenų paslaugos, kurioms yra sukurti metaduomenys, vnt.) 62 97 130 122 122
DSi1.3 (erdvinių duomenų rinkiniai teikiami pagal ES Aplinkos teisės aktus, vnt.) 75 93 109 72 72
DSi2 (erdvinių duomenų rinkiniai, atitinkantys sąveikumo reglamento Nr. 1089/2010 reikalavimus, %) 90,4 98 98 98 79
NSi2.1 (duomenų rinkinių pasiekiamumas peržiūrai, %) 15,7 31 45 63 63
NSi2.2 (duomenų rinkinių pasiekiamumas atsisiuntimui, %) 77,4 89 95 100 98
NSi4 (tinklo paslaugų atitiktis sąveikumo reglamentui Nr. 976/2009, %) 94 100 100 100 100

 

Lietuvos pasiektos rodiklių reikšmės (iki 2019 m., rodikliai skyrėsi nuo dabartinių)

Rodiklis / Metai 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
MDi1 (metaduomenų buvimas), % 80 83 85 94 96 97 100 100 100 100
MDi2 (metaduomenų atitiktis), % 0 83 85 94 96 97 100 100 100 100
DSi1 (geografinė erdvinių duomenų rinkinių aprėptis),% 98 98 98 99 100 100 100 100 100 100
DSi2 (erdvinių duomenų rinkinių atitiktis), % 0 0 0 0 0 0 30 41 41 41
NSi1 (metaduomenų pasiekiamumas per paieškos tinklo paslaugą), % 0 83 99 94 96 97 100 100 100 100
NSi2 (erdvinių duomenų rinkinių pasiekiamumas per peržiūros ir parsisiuntimo tinklo  paslaugas), % 0 0 7 53 54 54 57 41 41 41
NSi3 (tinklo paslaugų naudojimas), vid. metinis paslaugų naudojimas kartais 0 0 60 59 2018 3482 4138 27130 39813 42371
NSi4 (tinklo paslaugų atitiktis), % 0 0 0 0 0 0 54 97 97 97

 

Stebėsenos ataskaitos (rodiklių ataskaitos, kauptos iki 2019 m.) 

2010 m.  2011 m.  2012 m.  2013 m.  2014 m.   2015 m.  2016 m.  2017 m.  2018 m. 

 

INSPIRE I priedo temų metaduomenys

INSPIRE II priedo temų metaduomenys

INSPIRE III priedo temų metaduomenys

 

Įgyvendinimo ataskaitos (kas 3 metai, iki 2019 m.) 

2010 m. įgyvendinimo ataskaita (2007–2009 m. laikotarpio)

2013 m. įgyvendinimo ataskaita (2010–2012 m. laikotarpio)

2016 m. įgyvendinimo ataskaita (2013–2015 m. laikotarpio)

2019 m. įgyvendinimo ataskaita (2016–2018 m. laikotarpio)