INSPIRE RODIKLIAI

Žemiau pateiktos šių INSPIRE stebėsenos rodiklių reikšmės:

  • Erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų metaduomenų buvimo rodiklis.
  • Erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų metaduomenų atitikties INSPIRE įgyvendinimo taisyklėms rodiklis.
  • Geografinės erdvinių duomenų rinkinių aprėpties rodiklis.
  • Erdvinių duomenų rinkinių ir jų metaduomenų atitikties INSPIRE įgyvendinimo taisyklėms rodiklis.
  • Erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų metaduomenų pasiekiamumo per paieškos. tinklo  paslaugą rodiklis.
  • Erdvinių duomenų rinkinių pasiekiamumo per peržiūros ir parsisiuntimo tinklo  paslaugas rodiklis
  • Tinklo paslaugų naudojimo rodiklis.
  • Tinklo paslaugų atitikties INSPIRE įgyvendinimo taisyklėms rodiklis.

 

Lietuvos pasiektos rodiklių reikšmės

Rodiklis / Metai 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
MDi1 (metaduomenų buvimas), % 80 83 85 94 96 97 100 100 100 100
MDi2 (metaduomenų atitiktis), % 0 83 85 94 96 97 100 100 100 100
DSi1 (geografinė erdvinių duomenų rinkinių aprėptis),% 98 98 98 99 100 100 100 100 100 100
DSi2 (erdvinių duomenų rinkinių atitiktis), % 0 0 0 0 0 0 30 41 41 41
NSi1 (metaduomenų pasiekiamumas per paieškos tinklo paslaugą), % 0 83 99 94 96 97 100 100 100 100
NSi2 (erdvinių duomenų rinkinių pasiekiamumas per peržiūros ir parsisiuntimo tinklo  paslaugas), % 0 0 7 53 54 54 57 41 41 41
NSi3 (tinklo paslaugų naudojimas), vid. metinis paslaugų naudojimas kartais 0 0 60 59 2018 3482 4138 27130 39813 42371
NSi4 (tinklo paslaugų atitiktis), % 0 0 0 0 0 0 54 97 97 97

 

2010 m. stebėsenos ataskaita

2011 m. stebėsenos ataskaita

2012 m. stebėsenos ataskaita

2013 m. stebėsenos ataskaita

2014 m. stebėsenos ataskaita

2015 m. stebėsenos ataskaita

2016 m. stebėsenos ataskaita

2017 m. stebėsenos ataskaita

2018 m. stebėsenos ataskaita

 

INSPIRE I priedo temų metaduomenys

INSPIRE II priedo temų metaduomenys

INSPIRE III priedo temų metaduomenys

 

2010 m. įgyvendinimo ataskaita (2007–2009 m. laikotarpio)

2013 m. įgyvendinimo ataskaita (2010–2012 m. laikotarpio)

2016 m. įgyvendinimo ataskaita (2013–2015 m. laikotarpio)

2019 m. įgyvendinimo ataskaita (2016–2018 m. laikotarpio)

 

 

Informaciją nuo 2019 m. galima peržiūrėti INSPIRE portale