LEI IR INSPIRE

INSPIRE, LEII ir LEI portalo skaidrių pristatymai

Čia pateikta VĮ "GIS-Centras" 2011 m. sukurta mokymų medžiaga, skirta papildyti  projekto „Erdvinės duomenų infrastruktūros mokymai regionų ir miestų planavimui" (angl. „SDI-EDU for regional and urban planning") mokymų medžiagai. 

SDI-EDU projekto mokymų programa, apimanti 17 temų, skirta daugiausiai teritorijų planuotojams ir susijusių sričių specialistams supažindinti su INSPIRE direktyva, jos reikalavimais ir pasekmėmis šalims narėms bei erdvinės informacijos infrastruktūros nauda.

Skaidrių pristatymai (MS PowerPoint)