SENTINEL

Copernicus programoje, Žemės stebėjimui iš kosmoso naudojami palydovai, pavadinimu Sentinel. Sentinel palydovai suteikia unikalius duomenų rinkinius įvairiems tyrimams atlikti, pradedant nuo radarinės informacijos, kuri renkama Sentinel-1A ir Sentinel-1B palydovais, esant bet kokiam orui Žemėje ir nesvarbu ar dieną ar naktį ta informacija renkama. Šių palydovų surinkta medžiaga naudojama sausumos ir vandenynų teminėms stebėjimo sritims tirti. Sentinel-1A iškeltas į kosmosą 2014 m. Balandžio 3d., o Sentinel-1B palydovas – 2016 Balandžio 25d.

 

Sentinel-2A palydovas teikia aukštos rezoliucijos nuotraukas, skirtas sausumos teminei sričiai tirti. Šis palydovas iškeltas į kosmosą 2015m birželio 22d. Sentinel-2B palydovas, kuris atlieka tokias pat funkcijas kaip Sentinel-2A palydovas paleistas į kosmosą 2017 m. kovo 7 d.

 

Sentinel-3A palydovas, iškeltas į kosmosą 2016m. vasario 16d. teikia aukšto tikslumo optinius, radarinius ir aukščių matavimų duomenis vandenynų ir sausumos teminėms sritims tirti. Sentinel - 3B palydovas, kuris atlieka tokias pat funkcijas kaip Sentinel - 3A palydovas, paleistas į kosmosą 2018 m. balandžio mėnesį.

 

 

Sentinel-4 teiks duomenis atmosferos sudėties stebėsenai. Sentinel-4 palydovas bus iškeltas į kosmosą 2019 metais ir dirbs geostacionarioje orbitoje.

 

 

Sentinel-5 palydovas atliks tokias pat funkcijas kaip ir Sentinel-4 palydovas tik dirbs poliarinėje orbitoje ir bus iškeltas į kosmosą 2020 metais.

 

 

Sentinel-5P palydovas, iškeltas į kosmosą 2017 m. spalio mėnesį. Jo tikslas - išlaikyti stebėjimų tęstinumą, pasibaigus Envisat misijai, NASA Aura misijai ir dar neprasidėjus Sentinel-5 palydovo misijai.

 

 

Sentinel-6 palydovas turės radaro aukštimatį. Tokiu būdu bus galima atlikti įvairius tyrimus okeonografijos ir klimato srityse, matuojant Žemės vandenynų paviršiaus aukščius. Planuojami paleidimo metai – 2020.

 

 

Sentinel 1, Sentinel 2 ir Sentinel 3 palydovo duomenis galite peržiūrėti ir atsisiųsti apsilankę Copernicus Open Access Hub tinklalapyje.