PROJEKTAI

PECSPECS (Plan for European Cooperating States) projektas.

Lietuva siekia tapti visaverte Europos Kosmoso Agentūros (EKA) nare ir siekia aktyviai bendradarbiauti su Europos Kosmoso Agentūra, todėl EKA ir Ūkio ministerija nuolat skelbia konkursus Lietuvos verslo ir mokslo subjektams teikti paraiškas pagal EKA vykdomų programų tematiką. EKA konkursai rengiami siekiant Lietuvai įgyvendinti su EKA bendradarbiaujančių Europos valstybių planą (angl. PECS).

VĮ "GIS-Centras" 2017 m. gavo iš EKA finansavimą įgyvendinti "InCULT" projektą, kurio metu buvo sukurtas automatinis Sentinel - 2 palydovo darytų nuotraukų atsisiuntimas Lietuvos teritorijai, bei sukurtas automatinis nuotraukų apdorojimo modelis, kuris sukuria aktualius tris rastrinius duomenų rinkinius Lietuvos teritorijai: RGB mozaika, NIR mozaika, NDVI mozaika. Taip pat sukurtas NDVI analizės įrankis, kurio pagalba galima analizuoti vidutinę NDVI indekso reikšmę įbrėžtai teritorijai.

Nuoroda duomenų peržiūrai: Sentinel - 2 žemėlapių peržiūros programa

 

                                                  

 

Corine 2018CORINE Land Cover CLC2018 projektas.

CORINE žemės dangos (CLC) duomenų bazė - tai visos Europos vektorinis žemės dangos duomenų rinkinys, sudalintas į 44 klases (Lietuvos teritoriją dengia 30 klasių) pagal žemės dangos tipą ir naudojimo paskirtį. Šiuo metu yra sukurti penki duomenų rinkiniai (1990, 2000, 2006, 2012 ir 2018 metams), apibūdinantys nagrinėjamų metų žemės dangą bei žemės dangos pokyčius, įvykusius nuo prieš tai sudarytos duomenų bazės.

2017-2018 metais vyko Europos aplinkos apsaugos agentūros kuruojamas Copernicus programos projektas, kurio metu vienas iš tikslų buvo sukurti CLC2018 duomenų rinkinį. VĮ "GIS-Centras" buvo atsakingas už projekto įgyvendinimą.

CLC2018 duomenų rinkinį sudaro:

  • CLC12_LT yra peržiūrėta ir pakoreguota 2012 metų žemės dangos duomenų bazė. Šios duomenų bazės tikslinimas vyko interpretuojant 2012 ir 2013 metų kosminius IRS palydovo vaizdus.
  • CHA18_LT pokyčių duomenų bazė yra sudaryta įvedant žemės dangos pokyčius tarp 2012 ir 2017 metų. Šios duomenų bazės sukūrimas vyko interpretuojant 2012-2013 metų IRS palydovinius vaizdus ir 2017 metų Sentinel - 2 palydovinius vaizdus.
  • CLC18_LT sudarytas automatiniu būdu sujungiant CLC12_LT ir CHA18_LT duomenų bazes.

Mažiausias kartografuojamas objektas šiose duomenų bazėse: CLC12_LT ir CLC18_LT yra 25 ha plotiniams objektams ir 100 m plotis linijiniams objektams. Mažiausias kartografuojamas objektas pokyčių CHA18_LT duomenų bazėje – 5 ha plotiniams objektams, išlaikant minimalų 100 m objekto plotį.

Nuoroda duomenų atsisiuntimui: 2018 metų CORINE žemės dangos duomenų rinkinys

Nuoroda duomenų peržiūrai: 2018 metų CORINE žemės duomenų rinkinio peržiūros paslauga

 

                                                  

 

Corine 2012CORINE Land Cover CLC2012. 2014 metais vyko projektas „GMES žemės dangos monitoringas 2011-2013m.". Aplinkos apsaugos agentūra buvo atsakinga už projekto įgyvendinimą. Daugiau informacijos paspaudus šią nuorodą.