ORGANIZATORIAI

Konferencijos organizatoriai:

 • Lietuvos kartografų draugija
 • Vilniaus universitetas (GMF Kartografijos centras)
 • Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
 • VĮ „GIS-Centras"
 • UAB „HNIT-Baltic"

 

Organizacinis komitetas

 • Algimantas Česnulevičius (mokslinė programa)
 • Giedrė Beconytė (programiniai pranešimai, GI mokslo sesija)
 • Evaldas Rožanskas (viešosios GI sesija)
 • Danutė Mardosienė (kartografijos istorijos sesija)
 • Lina Papšienė (stendinių pranešimų sesija)
 • Andrius Balčiūnas (viešinimas Internete)
 • Regina Bugorevičienė (žemėlapių paroda, socialinė programa)
 • Inga Kavaliukienė (socialinė programa)
 • Aliona Buiko (socialinė programa)
 • Linas Bevainis (bendras koordinavimas)