APIE KONFERENCIJĄ

„Nuo kartografijos iki geografinės informacijos mokslo"

Skirta M.K.Radvilos Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemėlapio 400 metų jubiliejui

2013-05-31 – 2013-06-01

 

1613 metais Lietuvos kunigaikščio Mikalojaus Kristupo Radvilos (1549-1616) „darbu, rūpesčiu ir lėšomis" Amsterdame buvo išleistas žemėlapis „MAGNI DUCATUS LITHUANIAE CAETERARUMQUE REGIONUM ILLI ADIACENTIUM EXACTA DESCRIPTIO" – „Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir jai gretimų sričių tikslus aprašas". 2013 metais šiam svarbiam Europos kartografijos paminklui sukanka 400 metų. Per keturis šimtmečius kartografija vystėsi, plėtojosi, keitėsi. Dvidešimt pirmojo amžiaus pradžioje šis mokslas geografinės informacijos technologijų dėka tapo labai artimas visuomenei – kartografinius kūrinius naudoja visi ir visur.  Su šia kaita atsiranda naujos kartografijos mokslo problemos, tokios kaip kartografinių kūrinių autorystė, viešosios geografinės informacijos teisė, etika ir sklaida. Formuojasi kartografiją apimantis geografinės informacijos mokslas.  Šia konferencija siekiama išryškinti kartografijos svarbą ir tęstinumą bei nubrėžti jos tolesnio vystymo Lietuvos valstybėje kryptis.

 

Gegužės 31 d. sesijose pranešimai bus skaitomi lietuvių kalba, numatyta daug laiko diskusijoms gražioje Botanikos sodo aplinkoje. Birželio 1 d. sesija vyks anglų kalba. Tarp konferencijos kviestinių pranešėjų – pasaulinio lygio mokslininkai: Tarptautinės kartografų asociacijos viceprezidentas prof. dr. Menno-Jan Kraak (Olandija) ir Geovizualizavimo komisijos pirmininkas dr. Gennady Andrienko (Vokietija), Lietuvos institucijų ir verslo atstovai.

 

Dalyvių skaičius ribotas, todėl būtina išankstinė dalyvio registracija Internetu arba el. paštu iki 2013-04-01.  Registraciją patvirtinsime gavę užpildytą registracijos formą ir dalyvio mokestį banko pavedimu (Registracija).

 

Konferencijos pranešimų medžiaga bus išleista atskiru leidiniu. Pranešėjus iki 2013 m. balandžio 25 d. kviečiame pateikti viso teksto straipsnius pranešimų tema. Teigiamai įvertinti straipsniai bus teikiami spausdinti mokslo žurnaluose "Geodesy and Cartography" (anglų kalba) bei "Geografija" (lietuvių arba anglų kalba.).

Map

M.K.Radvilos Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemėlapis (1613)