DUOMENŲ PASIEKIAMUMAS

Pagal vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1460 patvirtintą Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų sąrašą, šiuo metu dar ne visi duomenys yra pasiekami portale. 

Žemiau pateiktas sąrašas su temų, kadastro ar kitų erdvinių duomenų rinkinių pavadinimais ir institucijomis, kurios tvarko šiuos duomenis ir pažymėta, kurie duomenis yra teikiami, kurie ne, ir kurie teikiami dalinai.

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Temos aprašymas

Kadastro, registro ar kito erdvinių duomenų rinkinio pavadinimas

Erdvinių duomenų rinkinį tvarkanti institucija

Teikia/Neteikia duomenis portale

 

I SKYRIUS

 

 

 

 

1. Koordinačių atskaitos sistemos Vienareikšmio erdvinės informacijos nurodymo erdvėje naudojant koordinačių (x, y, z) derinį ir (ar) platumą, ilgumą bei aukštį sistemos, pagrįstos geodezinės horizontaliosios ir vertikaliosios atskaitos duomenimis - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
2. Geografiniai pavadinimai Lietuvos Respublikos valstybės, administracinių vienetų, seniūnijų, gyvenamųjų vietovių; pelkių, miškų ar kitų viešąją ar istorinę reikšmę turinčių geografinių ar topografinių elementų pavadinimai 2.1. GRPK – Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys  Valstybės įmonė „GIS-Centras" teikia
2.2. Lietuvos Respublikos teritorijos geografinių vietovardžių erdvinių duomenų rinkinys GV_DRLT Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
2.3. Lietuvos Respublikos adresų registras valstybės įmonė Registrų centras teikia
2.4. Kultūros vertybių registras Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos teikia
2.5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos teikia
2.6. Valstybinės reikšmės kelių informacinė sistema Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos teikia
2.7. Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema Lietuvių kalbos institutas teikia
3. Administraciniai vienetai Lietuvos Respublikos valstybės siena, administracinėmis ribomis atskirti administraciniai vienetai 3.1. GRPK – Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys  Valstybės įmonė „GIS-Centras" teikia
3.2. GDR50LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
3.3. GDR250LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
3.4. EBM_100LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:100 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroBoundaryMap reikalavimus Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
3.5. ERM_250LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroRegionalMap reikalavimus Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
3.6. EGM_1000LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:1 000 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroGlobalMap reikalavimus Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
3.7. Lietuvos Respublikos adresų registras valstybės įmonė Registrų centras teikia
4. Adresai Adreso objektų vieta pagal adreso duomenis: gyvenamąją vietovę, gatvės pavadinimą (jeigu suteiktas), namo numerį ir patalpos (buto) numerį (jeigu suteiktas), pašto kodą 4.1. Lietuvos Respublikos adresų registras valstybės įmonė Registrų centras teikia
5. Kadastro sklypai Kadastre apibrėžti žemės plotai: kadastro vietovės, kadastro blokai, žemės sklypai 5.1. Nekilnojamojo turto registras valstybės įmonė Registrų centras teikia
6. Transporto tinklai Keliai, geležinkeliai, oro ir vandens transporto tinklai bei su jais susijusi infrastruktūra ir sąsajos tarp skirtingų transporto tinklų 6.1. GRPK – Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys  Valstybės įmonė „GIS-Centras" teikia
6.2. GDR50LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
6.3. GDR250LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
6.4. ERM_250LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroRegionalMap reikalavimusė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
6.5. EGM_1000LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:1 000 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroGlobalMap reikalavimus Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
6.6. Valstybinės reikšmės kelių informacinės sistemos duomenys Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos teikia
6.7. Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinė sistema Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos teikia
6.8. Viešojo transporto kelionių duomenų informacinė sistema Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos neteikia
6.9. Savivaldybių teritorijų topografinių planų ir erdvinių duomenų rinkiniai savivaldybių administracijos dalinai teikia
7. Hidrografija Hidrografijos elementai, įskaitant Baltijos jūros zoną ir visus kitus vandens telkinius bei su jais susijusius elementus, įskaitant upių baseinus ir pabaseinius 7.1. GRPK – Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys  Valstybės įmonė „GIS-Centras" teikia
7.2. GDR50LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
7.3. GDR250LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
7.4. ERM_250LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroRegionalMap reikalavimus Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
7.5. EGM_1000LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:1000000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroGlobalMap reikalavimus Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
7.6. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras Aplinkos apsaugos agentūra teikia
7.7. Lietuvos Respublikos Baltijos jūros pakrantės duomenys (kranto linija) Lietuvos saugios laivybos administracija teikia
7.8. Nemuno upių baseinų rajono valdymo planas Aplinkos apsaugos agentūra neteikia
7.9. Lielupės upių baseinų rajono valdymo planas Aplinkos apsaugos agentūra dneteikia
7.10. Ventos upių baseinų rajono valdymo planas Aplinkos apsaugos agentūra neteikia
7.11. Dauguvos upių baseinų rajono valdymo planas Aplinkos apsaugos agentūra neteikia
8. Saugomos teritorijos Sausumos ir (ar) vandens plotai su nustatytomis aiškiomis ribomis, turintys pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę, kuriems tarptautinių, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas (tvarka), siekiant konkrečių apsaugos tikslų 8.1. GRPK – Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys  Valstybės įmonė „GIS-Centras" teikia
8.2. GDR50LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
8.3. GDR250LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
8.4. ERM_250LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroRegionalMap reikalavimus Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
8.5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras („Saugomos teritorijos" ir „Natura 2000") Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos teikia
8.6. Kultūros vertybių registras Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos teikia
 

II SKYRIUS

       
9. Aukštis Paviršiaus ir žemės paviršiaus skaitmeniniai aukščio modeliai. Tai apima žemės paviršiaus aukštį, batimetriją ir pakrantės liniją 9.1. Lietuvos Respublikos apskričių centrų lazerinio skenavimo taškų erdvinių duomenų rinkinys:
9.1.1. skaitmeniniai erdviniai objektų paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenys, sugrupuoti pagal temas: augmenija, statiniai, tiltai ir žemės paviršiaus taškai SEOP
9.1.2. Skaitmeniniai erdviniai žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenys SEŽP
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
9.2. Lietuvos Respublikos teritorijos skaitmeniniai erdviniai žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenys SEŽP_0,5LT Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos neteikia
9.3. GRPK – Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys Valstybės įmonė „GIS-Centras" teikia
9.4. GDR50LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
9.5. Valstybinis geodezinio pagrindo duomenų rinkinys GPDR Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
9.6. Lietuvos Respublikos Baltijos jūros pakrantės duomenys (kranto linija) Lietuvos saugios laivybos administracija teikia
9.7. Baltijos jūros Lietuvos Respublikos atsakomybės rajono gylių duomenys Lietuvos saugios laivybos administracija teikia
10. Žemės danga Fizinė ir biologinė žemės paviršiaus danga, įskaitant dirbtinius paviršius, žemės ūkio plotus, miškus, (pusiau) natūralius plotus, šlapžemes, vandens telkinius 10.1. GRPK – Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys  Valstybės įmonė „GIS-Centras" teikia
10.2. GDR50LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
10.3. GDR250LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
10.4. Paraiškų priėmimo informacinė sistema Valstybės įmonė „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras" neteikia
10.5. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys Dirv_DR10LT Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos neteikia
10.6. ERM_250LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroRegionalMap reikalavimus Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
10.7. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastras Valstybinė miškų tarnyba teikia
10.8. CORINE žemės dangos duomenys Aplinkos apsaugos agentūra teikia
11. Ortofotografinis vaizdavimas Georeferencinis žemės paviršiaus atvaizdas, gaunamas iš dirbtiniame žemės palydove arba orlaivyje esančių jutiklių 11.1.ORT10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
11.2. ORT5LT – Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių M 1:5000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
11.3. ORT2LT – Lietuvos Respublikos apskričių centrų M 1:2000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
12. Geologija Geologija apibūdinama pagal sudėtį ir struktūrą. Tai apima pamatinę uolieną, vandeninguosius sluoksnius ir geomorfologiją 12.1. Valstybinės geologijos informacinė sistema (GEOLIS) Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos dalinai teikia
12.2. Valstybinės požeminio vandens informacinė sistema Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos dalinai teikia
 

III SKYRIUS

       
13. Statistiniai vienetai Vienetai, skirti statistinei informacijai platinti ar panaudoti 13.1. Lietuvos Respublikos adresų registras valstybės įmonė „Registrų centras" teikia
14. Pastatai Geografinė pastatų buvimo vieta 14.1. GRPK – Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys  Valstybės įmonė „GIS-Centras" teikia
14.2. Nekilnojamojo turto kadastras valstybės įmonė Registrų centras teikia
14.3. Savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniai savivaldybių administracijos dalinai teikia
15. Dirvožemis Dirvožemio ir podirvio charakteristikos: gylis, granuliometrinė sudėtis, dalelių ir organinių medžiagų struktūra ir sudėtis, akmeningumas, erozija ir tam tikrais atvejais vidutinis nuolydis bei numatomas vandens sulaikymo pajėgumas 15.1. Dirv_DR10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
16. Žemės naudojimas Teritorijos apibūdinimas pagal jos esamą ir planuojamą būsimą funkcinę arba socialinę ir ekonominę paskirtį (pvz., žemės ūkio, miškų ūkio, vandens ūkio, konservacinės paskirties ir kitos paskirties žemė pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį) 16.1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos; savivaldybių administracijos dalinai teikia
16.2. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
16.3. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų duomenų rinkinys KŽS_DR5LT Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras teikia
16.4. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastras Valstybinė miškų tarnyba teikia
16.5. Nekilnojamojo turto registras Valstybės įmonė Registrų centras teikia
16.6. Savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniai Savivaldybių administracijos dalinai teikia
17. Žmonių sveikata ir sauga Patologijų dominavimo geografinis pasiskirstymas (alergijos, vėžys, kvėpavimo takų ligos ir t. t.), informacija apie aplinkos poveikį žmonių sveikatai (biologiniai žymekliai, vaisingumo sumažėjimas, epidemijos) ar gerovei (nuovargis, stresas ir t. t.), tiesiogiai (oro tarša, cheminės medžiagos, ozono sluoksnio retėjimas, triukšmas ir t. t.) arba netiesiogiai (maistas, genetiškai modifikuoti organizmai ir t. t.) susijusi su aplinkos kokybe 17.1. Valstybinės reikšmės kelių informacinė sistema Lietuvos automobilių kelių direkcija neteikia
17.2. Strateginiai triukšmo žemėlapiai Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Lietuvos automobilių kelių direkcija Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų savivaldybių administracijos dalinai teikia
17.3. Lietuvos gyventojų mirtingumas 100 000 gyventojų – Sveikatos netolygumų atvaizdavimo sistema (SveNAS) Higienos institutas teikia
18. Komunalinės įmonės ir valstybės tarnybos Tai apima inžinerinių statinių ar mišrių statinių ir inžinerinių tinklų infrastruktūrą, pavyzdžiui, komunalinį ar vietinį vandentiekį, nuotekų šalinimą, šilumos, dujų, naftos ar kito kuro, technologinius vamzdynus, elektros energijos perdavimo ir nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijas su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais, administracines ir socialines valstybės tarnybas 18.1. GRPK – Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys  Valstybės įmonė „GIS-Centras" teikia
18.2. GDR50LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
18.3. GDR250LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
18.4. Savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniai savivaldybių administracijos dalinai teikia
18.5. Lietuvos mokyklos 2010–2011 m. Švietimo informacinių technologijų centras teikia
18.6. Šeimos medicinos ir pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, pasirašiusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis Švietimo informacinių technologijų centras teikia
19. Aplinkos stebėsenos priemonės Aplinkos stebėsenos priemonių taikymo vieta ir veikla, įskaitant valdžios institucijų arba jų vardu atliekamą išmetamų teršalų, aplinkos terpių būklės ir kitų ekosistemos parametrų (biologinės įvairovės, ekologinių augalijos sąlygų ir t. t.) stebėjimą ir matavimą 19.1. Valstybinės geologijos informacinės sistemos (GEOLIS) duomenys (požeminio vandens valstybinio monitoringo postai) Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos teiks,derinama sutartis
19.2. Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema Aplinkos apsaugos agentūra teikia
19.3. Meteorologijos stočių tinklo žemėlapis Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos teikia
19.4. Hidrologijos stočių tinklo žemėlapis Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos teikia
19.5. Agrometeorologijos stočių tinklo žemėlapis Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos teikia
20. Gamybos ir pramonės įrenginiai Pramoninės gamybos įmonės ir įrenginiai, vandens ėmimo įmonės, vandenvietės, kasybos sklypai, sandėliavimo vietos 20.1. Žemės gelmių registras (gręžinių dalis; išteklių dalis: kasybos sklypai, vandenvietės) Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos teiks, derinama sutartis
20.2. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastras Aplinkos apsaugos agentūra teikia
20.3. Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registras Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia
20.4. Savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniai savivaldybių administracijos dalinai teikia
20.5. Nekilnojamojo turto registras valstybės įmonė Registrų centras teikia
21. Žemės ūkio ir akvakultūros infrastruktūra Žemės ūkio įrenginiai ir gamybos infrastruktūra (įskaitant drėkinimo sistemas, šiltnamius ir tvartus) 21.1. GRPK – Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys  Valstybės įmonė „GIS-Centras" teikia
21.2. Mel_DR10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
21.3. Nekilnojamojo turto registras valstybės įmonė Registrų centras teikia
21.4. Integrali maisto ir veterinarijos informacinė sistema Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba neteikia
22. Gyventojų pasiskirstymas – demografija Geografinis žmonių pasiskirstymas, įskaitant gyventojų savybes ir aktyvumo lygius, pagal regioną, administracinį ar kitą analitinį vienetą 22.1. Integruota statistikos informacinė sistema Statistikos departamentas teikia
23. Tvarkomos teritorijos, ribojamos ir reglamentuojamos zonos ir vienetai, už kuriuos atsiskaitoma Tvarkomos / ribojamos / reglamentuojamos zonos ir vienetai, už kuriuos atsiskaitoma tarptautiniu, Europos Sąjungos, nacionaliniu, regioniniu arba vietos lygmeniu; tvarkomos ir reglamentuojamos zonos arba zonos, apie kurias rengiamos ataskaitos. Tai apima sąvartynus, ribotos veiklos zonas aplink geriamojo vandens šaltinius, nitratų pažeidžiamas zonas, reglamentuojamus jūros arba didelių vidaus vandenų farvaterius, atliekų aikšteles, zonas, kuriose ribojamas triukšmas, vietas, kuriose reikalingas žvalgybos ar kasinėjimo leidimas, upių baseinų sritis, atitinkamas vietoves, apie kurias rengiamos ataskaitos, ir pakrančių zonos tvarkymo vietoves ir pan. 23.1. SŽNS_DR10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvinių duomenų rinkinys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
23.2. Žemės gelmių registras (išteklių dalis; vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos) Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos teiks, derinama sutartis
23.3. Valstybinės geologijos informacinės sistemos (GEOLIS) duomenys (potencialūs taršos židiniai) Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos teiks, derinama sutartis
23.4. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastras Aplinkos apsaugos agentūra teikia
23.5. GDR50LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
23.6. GRPK – Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys  Valstybės įmonė „GIS-Centras" teikia
23.7. Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema Aplinkos apsaugos agentūra teikia
24. Gamtinių pavojų zonos Pažeidžiamos vietovės, suskirstytos pagal gamtinio pavojaus pobūdį (visi atmosferiniai, hidrologiniai, seisminiai, vulkaniniai ir savaiminių gaisrų reiškiniai, kurie dėl savo vietos, stiprumo ir dažnumo kelia didelę grėsmę visuomenei), pvz., potvyniai, nuošliaužos ir žemės nusėdimas, griūtys, miškų gaisrai, žemės drebėjimai) 24.1. Valstybinės geologijos informacinės sistemos (GEOLIS) duomenys (Lietuvos karstinių rajonų ribos; geologiniai reiškiniai ir procesai) Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos teiks, derinama sutartis
24.2. Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai Aplinkos apsaugos agentūra teikia
25. Atmosferos sąlygos Fizinės atmosferos sąlygos. Tai apima matavimais, modeliais arba abiem būdais pagrįstus erdvinius duomenis, nurodant matavimo vietas 25.1. Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema Aplinkos apsaugos agentūra neteikia
26. Meteorologinės geografinės sąlygos Oro sąlygos ir jų matavimai; krituliai, temperatūra, evapotranspiracija, vėjo greitis ir kryptis 26.1. Meteorologinių stebėjimų ir matavimų duomenų rinkinys Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos neteikia
27. Jūrų regionai Jūrų ir sūrių vandens telkinių, pagal bendras charakteristikas suskirstytų į regionus ir paregionius, fizinės charakteristikos 27.1. M 1:200 000 jūrlapis (22006-L, 82001) Nacionalinė žemės tarnyba neteikia
27.2. M 1:200 000 jūrlapis (22006-L, 82001) Nacionalinė žemės tarnyba neteikia
28. Biogeografiniai regionai Teritorijos, kurioms būdingos palyginti homogeniškos ekologinės sąlygos ir panašios charakteristikos 28.1. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba teikia
29. Buveinės ir biotopai Geografinės teritorijos, kurioms būdingos specifinės ekologinės sąlygos, procesai, struktūra ir (gyvybės palaikymo) funkcijos, sudarančios gyventi tinkamas fizines sąlygas ten gyvenantiems organizmams. Tai apima visiškai natūralias ir pusiau natūralias sausumos ir vandens teritorijas, kurios turi skirtingas geografines, abiotines ir biotines sąlygas 29.1. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras („Natura 2000") Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos teikia
30. Rūšių pasiskirstymas Geografinis gyvūnų ir augalų rūšių pasiskirstymas pagal geografinį tinklelį, regioną, administracinį ar kitą analitinį vienetą 30.1. Saugomų rūšių informacinė sistema Aplinkos ministerija neteikia
31. Energijos ištekliai Energijos ištekliai, įskaitant angliavandenilius, hidroenergiją, bioenergiją, saulės ir vėjo energiją ir t. t., tam tikrais atvejais įskaitant informaciją apie išteklių apimties gylį / aukštį 31.1. ERM_250LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroRegionalMap reikalavimus Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
31.2. GDR250LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia
31.3. Žemės gelmių registras (išteklių dalies duomenys) Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos teiks, derinama sutartis
32. Naudingosios iškasenos Naudingosios iškasenos, įskaitant metalų rūdas, pramonei naudojamas naudingąsias iškasenas ir t. t., tam tikrais atvejais įskaitant informaciją apie išteklių apimties gylį / aukštį 32.1. Žemės gelmių registras (išteklių dalies duomenys) Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos teiks, derinama sutartis