APIE TEMINĘ SRITĮ „GEOGRAFINIAI VARDAI"

Šioje teminėje srityje yra pateikiama informacija apie šiuos geografinių vardų (vietovardžių) projektus ir duomenų rinkinius:

  • EuroGeoNames – 2006-2009 m. vykdytas daugiakalbės geografinių vardų infrastruktūros projektas, kuriuo buvo siekiama sujungti egzistuojančias nacionalines geografinių vardų duomenų bazes į vieningą sistemą.
  • GV_DRLT – Lietuvos Respublikos teritorijos geografinių vietovardžių erdvinių duomenų rinkinys.