EuroGeoNames

EuroGeoNames (EGN) daugiakalbės geografinių vardų infrastruktūros projektas. Šiuo projektu siekiama sujungti egzistuojančias nacionalines geografinių vardų duomenų bazes į vieningą sistemą, kuri leistų Internete ieškoti vietovardžių ir gauti išsamią informaciją apie juos: vietovardžio originalo kalbą, variantus, tarimą,  statusą, taip pat geografinio objekto padėtį. EuroGeographics asociacijai vadovaujant numatoma teikti įvairias elektronines geografinių vardų paslaugas skirtingų tipų naudotojams, pirmiausia orientuojantis į pridėtinės vertės produktų gamintojus. Projektu siekiama agreguoti kuo daugiau Europos valstybių geografinių duomenų, sujungiant nacionalines duomenų bazes į EGN infrastruktūrą. Informacija bus teikiama visomis oficialiomis Europos kalbomis, įskaitant tautinių mažumų kalbas. Nacionaliniai duomenys bus teikiami kaip reguliariai atnaujinama nacionalinės geografinės duomenų bazės dalies kopija ir/arba vietovardžių indekso elektroninė paslauga.Šiuo metu nėra vieningos Europos vietovardžių duomenų bazės, o esamose lietuviški vietovardžiai dažnai pateikiami klaidingi ar neišsamūs, be to, lietuvių kalboje įprasta naudoti adaptuotus svetimvardžius (egzonimus), todėl šio projekto rezultatas svarbus Lietuvai, o iš kitos pusės, įgyvendinus projektą Lietuva teiks Europos naudotojams kitais būdais labai sunkiai jiems pasiekiamus duomenis.  Lietuvos projekto dalimi siekiama užtikrinti kokybišką Lietuvos geografinių vardų teikimą EGN sistemai.

 

EGN projektas vykdytas 2006–2009 m. Projektą vykdė EuroGeoNames konsorciumas sudarytas iš 9 privataus ir valstybinio sektoriaus partnerių: BKG, „GeoTask AG", „ESRI Geoinformatik" (Vokietija), BEV (Austrija), Utrechto universitetas, „Geodan Holding" (Olandija),  EDINA/Edinburgo universitetas,  (D. Britanija), Slovėnijos geodezijos ir kartografijos tarnyba bei EuroGeographics asociacija.

 

EGN projekto Lietuvos dalies vykdytojas yra Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos. Lietuvos dalies EGN projekto įgyvendinimą buvo pavesta atlikti VĮ "GIS-Centras".

 

Plačiau apie projektą (anglų k.)

 

EGN sistema Internete