TOPD

 

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad el. TOPD paslaugos naujų planų teikimas tikrinimui ir derinimui bei duomenų teikimas sustabdytas. Naujus planus teikti bei užsisakyti duomenis galite per Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (TIIIS): https://www.planuojustatau.lt/
 
 
 
 
Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD) viešoji elektroninė paslauga apima topografavimo dokumentų tikrinimo atsakingose organizacijose, derinimo savivaldybėse ir proceso eigos stebėjimo procedūras. Paslaugos naudotojai aktualioje teritorijoje gali gauti žinias iš inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų apie inžinerinių tinklų objektus. Planuotojams TOPD paslauga suteikia galimybę pasitikrinti ar jiems aktuali teritorija yra suderinta TOPD procedūrose. Duomenų bazėje esantys aukščiai yra perskaičiuoti į LAS07 aukščių sistemą.
 
Vieša el. paslaugos duomenų peržiūra

 


Su TOPD el. paslauga susijusius klausimus rašykite el. p.: topd@gis-centras.lt
 

Įsakymas dėl topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo čia

Informaciją apie prieigą prie FTP SEDR teikimui rasite čia

SEDR struktūra čia

Paslauga skirta

TOPD elektronine paslauga gali naudotis planus derinančių/tikrinančių savivaldybių ir įmonių darbuotojai, bei asmenys turintys geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus.

Plačiau apie suteikiamas teises čia: prieigų prie TOPD el. paslaugos suteikimas

Paslaugos suteikimo trukmė SEDR tvarkytojas atnaujintą SEDR į TOPD el. paslaugą perduoda kiekvieną mėnesį, per pirmas 5 darbo dienas, todėl SEDR duomenys atsisiuntimui TOPD el. paslaugoje atnaujinami vieną kartą per mėnesį.
Paslaugos teikėjas VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras"
Kontaktinė informacija (8 5) 272 47 41
Pagalba el. paštas: topd@gis-centras.lt