SUTIKIMAI STATYTI NESUDĖTINGUS STATINIUS, ĮRENGTI ĮRENGINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE
 
Paslaugos aprašymas

Sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo paslauga  leidžia paslaugos gavėjams Žemės informacinėje sistemoje inicijuoti sutikimų statyti laikinuosius  nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo elektroninę paslaugą ir joje įkelti planą ar pažymėti planuojamo statyti laikinojo nesudėtingojo statinio, planuojamo įrengti įrenginio centro koordinates, elektroniniu būdu pateikti arba įbraižyti planuojamus statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius ar planuojamus įrengti įrenginius,elektroniniu būdu teikti prašymus ir kitus dokumentus valstybinės žemės patikėtiniui.

Valstybinės žemės patikėtinis išnagrinėjęs prašymus priima sprendimą dėl sutikimo išdavimo arba atsisakymo išduoti sutikimą ir apie tai informuoja prašymus pateikusius asmenis.

Paslauga skirta Asmenims, siekiantiems gauti sutikimus statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius atitinkamos savivaldybės teritorijoje esančioje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.
Paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas išduoti sutikimą arba atsisakyti jį išduoti priimamas per 10 darbo dienų nuo prašymo išduoti sutikimą gavimo dienos.

Elektroniniai prašymai gali būti teikiami 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą.
Paslaugos teikėjas

Valstybinės žemės patikėtiniai.

Dalykiniais / metodiniais klausimais, susijusiais su SUVA-N e. paslauga,  taip pat dėl paslaugų teikimo terminų prašome kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą arba į Savivaldybių administracijas.

Kontaktinė informacija Paslaugos teikėjas:
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. 8 706 86666
el. paštas nzt@nzt.lt

Paslaugos teikėjas:
Savivadybių administracijos

Paslaugos administratorius:
Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra
Erdvinės informacijos departamentas
Sėlių g. 66, LT-08109 Vilnius
el. paštas pagalba@geoportal.lt
Rašyti paklausimą
Pagalba

Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklės (1P-28-(1.1 E.) Dėl Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesu... (e-tar.lt)).

Informacija kaip geoportal.lt sistemoje teikti prašymą dėl sutikimo išdavimo: naudotojo vadovas, vaizdo įrašas.

Prašymo forma