SUTIKIMAI STATYTI NESUDĖTINGUS STATINIUS
 
Paslaugos aprašymas Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo paslauga  leidžia paslaugos gavėjams Lietuvos erdvinės informacijos portale įkelti planą ar pažymėti planuojamo statyti laikinojo ir nesudėtingojo statinio centro koordinates, elektroniniu būdu pateikti arba įbraižyti planuojamus statyti statinius, elektroniniu būdu teikti prašymus ir kitus dokumentus Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam skyriui pagal valstybinės žemės, kurioje planuojama statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius, buvimo vietą. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis skyrius išnagrinėjęs prašymus priima sprendimą dėl sutikimo išdavimo arba atsisakymo išduoti sutikimą ir apie tai informuoja prašymus pateikusius asmenis.
Paslauga skirta Fiziniams ar juridiniams asmenims, siekiantiems gauti sutikimus statyti laikinuosius ir nesudėtingus statinius atitinkamos savivaldybės teritorijoje esančioje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.
Paslaugos suteikimo trukmė Prašymai išduoti sutikimą turi būti išnagrinėti ir sprendimas dėl sutikimo išdavimo arba atsisakymo išduoti sutikimą priimtas per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo. Elektroniniai prašymai gali būti teikiami 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą.
Paslaugos teikėjas Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai skyriai - pagal valstybinės žemės, kurioje planuojama statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius, buvimo vietą.
Kontaktinė informacija Paslaugos teikėjas:
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. 8 706 86666
el. paštas nzt@nzt.lt

Paslaugos administratorius:
Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras
Vinco Kudirkos g. 18-1
LT-03105 Vilnius
Tel. (8-5) 2660620
el. paštas pagalba@geoportal.lt
Rašyti paklausimą
Pagalba

Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklės (https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalActEditions/7866008058d111e89f00961ca6c2310f).

Informacija kaip geoportal.lt sistemoje teikti prašymą dėl sutikimo išdavimo: naudotojo vadovas, vaizdo įrašas.

Prašymo forma