GII-08

Geografinės informacijos infrastruktūros sandara

 

GII-08

Mokomoji knyga

Praktinės užduotys:

1 užduotis  
2 užduotis  
3 užduotis  
4 užduotis  
5 užduotis  

 

Kurso aprašas