APIE COPERNICUS PROGRAMĄ

Copernicus programa, anksčiau žinoma kaip Pasaulinės aplinkos ir saugumo stebėjimo programa GMES (Global Monitoring for Environmental and Security) yra Žemės stebėsenos iš kosmoso (meteorologijos, aplinkosaugos, saugumo, gynybos, išteklių ir krizių valdymo srityse) programa, kuriai vadovauja Europos komisija (EK) ir kuri įgyvendinama bendradarbiaujant su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir Europos kosmoso agentūra (EKA). EK užtikrina, kad programai skirtų palydovų surinkti duomenys būtų nemokami ir laisvai prieinami suinteresuotam vartotojui.

Copernicus programą sudaro sudėtingi duomenų rinkiniai – tai palydovai Žemės stebėjimui iš kosmoso ir įvairūs sensoriai įrengti antžeminėse stotyse, lėktuvuose bei laivuose, skirti gaunamai iš palydovų informacijai patikrinti bei papildyti.

Copernicus programa teikia paslaugas 6-ioms teminėms stebėjimo sritims: sausumos, vandenynų, meteorologijos, klimato kaitos, krizių valdymo ir saugumo. Apie šias paslaugas plačiau galite paskaityti paspaudę šią nuorodą. Naudojant šiuos duomenis galima tobulinti ir inicijuoti veiklas, skirtas pvz.: aplinkos apsaugai, regioniniam ir vietiniam planavimui, miestų infrastruktūrų administravimui, žemės ūkiui, miškininkystei, civilinei saugai, turizmui ir kitoms veikloms.

 

Video paimtas iš http://www.copernicus.eu/