SUTIKIMAI NAUDOTIS VALSTYBINE ŽEME STATYBŲ METU
 
Paslaugos aprašymas Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo paslauga leidžia paslaugos gavėjams Lietuvos erdvinės informacijos portale įkelti planą ar pažymėti valstybinės žemės sklypo (jo dalies) ar valstybinės žemės ploto, kurį planuojama laikinai naudoti statybos metu, centro koordinates, elektroniniu būdu pateikti arba įbraižyti planuojamus statyti statinius, elektroniniu būdu teikti prašymus ir kitus dokumentus Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam skyriui pagal valstybinės žemės ploto, kuriame planuojama statyti statinius, buvimo vietą. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis skyrius, išnagrinėjęs prašymus priima sprendimą dėl sutikimo išdavimo arba atsisakymo išduoti sutikimą ir apie tai informuoja prašymus pateikusius asmenis.
Paslauga skirta Fiziniams ar juridiniams asmenims, siekiantiems gauti sutikimus atitinkamos savivaldybės teritorijoje laikinai statybos metu naudotis valstybine žeme, esančia už žemės sklypo, kuriame vykdomi statybos darbai, ribų.
Paslaugos suteikimo trukmė Prašymai išduoti sutikimą turi būti išnagrinėti ir sprendimas dėl sutikimo išdavimo arba atsisakymo išduoti sutikimą priimtas per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo. Elektroniniai prašymai gali būti teikiami 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą.
Paslaugos teikėjas Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai skyriai - pagal valstybinės žemės ploto, kuriuo planuojama laikinai naudotis statybos metu, buvimo vietą.
Kontaktinė informacija Paslaugos teikėjas:
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. 8 706 86666
el. paštas nzt@nzt.lt

Paslaugos administratorius:
Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras
Vinco Kudirkos g. 18-1
LT-03105 Vilnius
Tel. (8-5) 2660620
el. paštas pagalba@geoportal.lt
Rašyti paklausimą
Pagalba

Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklės (https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalActEditions/2ed27ee0c42111e583a295d9366c7ab3).

Informacija kaip geoportal.lt sistemoje teikti prašymą dėl sutikimo išdavimo: naudotojo vadovas, vaizdo įrašas.

Prašymo forma