SUTIKIMAI NAUDOTIS VALSTYBINE ŽEME STATYBŲ METU
 
Paslaugos aprašymas

Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo paslauga leidžia paslaugos gavėjams Žemės informacinėje sistemoje inicijuoti sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo elektroninę paslaugą ir joje įkelti planą ar pažymėti valstybinės žemės sklypo (jo dalies) ar valstybinės žemės ploto, kurį planuojama laikinai naudoti statybos metu, centro koordinates, elektroniniu būdu pateikti arba įbraižyti planuojamus statyti statinius, elektroniniu būdu teikti prašymus ir kitus dokumentus valstybinės žemės patikėtiniui.

Valstybinės žemės patikėtinis, išnagrinėjęs prašymus priima sprendimą dėl sutikimo išdavimo arba atsisakymo išduoti sutikimą ir apie tai informuoja prašymus pateikusius asmenis.

Paslauga skirta Asmenims, siekiantiems gauti sutikimus atitinkamos savivaldybės teritorijoje laikinai statybos metu naudotis valstybine žeme, esančia už žemės sklypo, kuriame vykdomi statybos darbai, ribų.
Paslaugos suteikimo trukmė Sprendimas išduoti sutikimą arba atsisakyti jį išduoti priimamas per 10 darbo dienų nuo prašymo išduoti sutikimą gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai prašymo išduoti sutikimą nagrinėjimo terminas pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies nuostatas pratęsiamas 10 darbo dienų. Elektroniniai prašymai gali būti teikiami 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą.
Paslaugos teikėjas

Valstybinės žemės patikėtiniai

Dalykiniais / metodiniais klausimais, susijusiais su SUVA-S e. paslauga prašome kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą arba į Savivaldybių administracijas.

Kontaktinė informacija Paslaugos teikėjas:
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. 8 706 86666
el. paštas nzt@nzt.lt

Paslaugos teikėjas:
Savivadybių administracijos

Paslaugos administratorius:
Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra
Erdvinės informacijos departamentas
Sėlių g. 66, LT-08109 Vilnius
Tel.: (8 5) 272 4741
el. paštas pagalba@geoportal.lt
Rašyti paklausimą
Pagalba

Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklės (1P-12-(1.1 E.) Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų laikinai naudotis valstybine ... (e-tar.lt)).

Informacija kaip geoportal.lt sistemoje teikti prašymą dėl sutikimo išdavimo: naudotojo vadovas, vaizdo įrašas.

Prašymo forma