SUTIKIMAI STATINIAMS SKLYPUOSE, BESIRIBOJANČIUOSE SU VALSTYBINE ŽEME
 
Paslaugos aprašymas

Sutikimų statyti / rekonstruoti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo paslauga leidžia paslaugos gavėjams Žemės informacinėje sistemoje  inicijuoti sutikimų statyti / rekonstruoti statinį žemės sklype, besiribojančiame su valstybinės žemės sklypu ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo elektroninę paslaugą ir joje įkelti planą, elektroniniu būdu pateikti arba įbraižyti planuojamus statyti / rekonstruoti statinius, pažymėti planuojamo statyti / rekonstruoti statinio centro koordinates, elektroniniu būdu teikti prašymus ir kitus dokumentus valstybinės žemės patikėtiniui.

Valstybinės žemės patikėtinis, išnagrinėjęs prašymus, priima sprendimą dėl sutikimo išdavimo arba atsisakymo išduoti sutikimą ir apie tai informuoja prašymus pateikusius asmenis.
Paslauga skirta Žemės sklypo savininkui (bendraturčiams) ir valstybinės žemės sklypo naudotojui, jeigu pagal žemės sklypo naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus jam suteikta teisė statyti / rekonstruoti statinius, siekiantiems gauti sutikimą statyti / rekonstruoti statinius atitinkamos savivaldybės teritorijoje esančiame žemės sklype, besiribojančiame su valstybinės žemės sklypu ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.
Paslaugos suteikimo trukmė Sprendimas išduoti sutikimą arba atsisakyti jį išduoti priimamas per 10 darbo dienų nuo prašymo išduoti sutikimą gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai prašymo išduoti sutikimą nagrinėjimo terminas pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies nuostatas pratęsiamas 10 darbo dienų. Elektroniniai prašymai gali būti teikiami 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą.
Paslaugos teikėjas

Valstybinės žemės patikėtiniai

Dalykiniais / metodiniais klausimais, susijusiais su SURA e. paslauga,  taip pat dėl paslaugų teikimo terminų prašome kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą arba į Savivaldybių administracijas.

Kontaktinė informacija Paslaugos teikėjas:
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. 8 706 86666
el. paštas nzt@nzt.lt

Paslaugos teikėjas:
Savivadybių administracijos

Paslaugos administratorius:
Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra
Erdvinės informacijos departamentas
Sėlių g. 66, LT-08109 Vilnius
el. paštas pagalba@geoportal.lt
Rašyti paklausimą
Pagalba

Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklės (1P-7-(1.1 E.) Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų statyti / rekonstruoti statin... (e-tar.lt)).

Informacija kaip geoportal.lt sistemoje teikti prašymą dėl sutikimo išdavimo: naudotojo vadovas, vaizdo įrašas.

Prašymo forma