SUTIKIMAI STATINIAMS SKLYPUOSE, BESIRIBOJANČIUOSE SU VALSTYBINE ŽEME
 
Paslaugos aprašymas

Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo paslauga leidžia paslaugos gavėjams Lietuvos erdvinės informacijos portale įkelti planą, elektroniniu būdu pateikti arba įbraižyti planuojamus statyti statinius, pažymėti planuojamo statyti statinio centro koordinates, elektroniniu būdu teikti prašymus ir kitus dokumentus Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam skyriui pagal žemės sklypų, kuriuose planuojama statyti statinius, buvimo vietą.

Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis skyrius, išnagrinėjęs prašymus, priima sprendimą dėl sutikimo išdavimo arba atsisakymo išduoti sutikimą ir apie tai informuoja prašymus pateikusius asmenis.
Paslauga skirta Žemės sklypo savininkui (bendraturčiams) ir valstybinės žemės sklypo naudotojui, jeigu pagal žemės sklypo naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus jam suteikta teisė statyti statinius, siekiantiems gauti sutikimą statyti statinius atitinkamos savivaldybės teritorijoje esančiame žemės sklype, besiribojančiame su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.
Paslaugos suteikimo trukmė Prašymai išduoti sutikimą turi būti išnagrinėti ir sprendimas dėl sutikimo išdavimo arba atsisakymo išduoti sutikimą priimtas per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo. Elektroniniai prašymai gali būti teikiami 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą.
Paslaugos teikėjas Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai skyriai - pagal žemės sklypo, kuriame planuojama statyti statinius, besiribojančiame su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, buvimo vietą.
Kontaktinė informacija Paslaugos teikėjas:
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. 8 706 86666
el. paštas nzt@nzt.lt

Paslaugos administratorius:
Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras
Vinco Kudirkos g. 18-1
LT-03105 Vilnius
Tel. (8-5) 2660620
el. paštas pagalba@geoportal.lt
Rašyti paklausimą
Pagalba

Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklės (https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.48DADCABF0EF).

Informacija kaip geoportal.lt sistemoje teikti prašymą dėl sutikimo išdavimo: naudotojo vadovas, vaizdo įrašas.

Prašymo forma