SUTIKIMAI STATINIAMS VALSTYBINIUOSE VANDENS TELKINIUOSE
 

Sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo paslauga leidžia paslaugos gavėjams Žemės informacinėje  sistemoje inicijuoti sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo elektroninę paslaugą ir joje įkelti planą, elektroniniu būdu pateikti arba įbraižyti planuojamus statyti statinius, elektroniniu būdu teikti prašymus ir kitus dokumentus valstybinės žemės patikėtiniui.

Valstybinės žemės patikėtinis, išnagrinėjęs prašymus priima sprendimą dėl sutikimo išdavimo arba atsisakymo išduoti sutikimą ir apie tai informuoja prašymus pateikusius asmenis.

Paslauga skirta Asmenims, siekiantiems gauti sutikimą statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius atitinkamos savivaldybės teritorijoje esančiame valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje.
Paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas išduoti sutikimą arba atsisakyti jį išduoti, priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo išduoti sutikimą gavimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai prašymo išduoti sutikimą nagrinėjimo terminas pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies nuostatas pratęsiamas 10 darbo dienų.

Elektroniniai prašymai gali būti teikiami 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą.
Paslaugos teikėjas

Valstybinės žemės patikėtiniai.

Dalykiniais / metodiniais klausimais, susijusiais su SULA e. paslauga,  taip pat dėl paslaugų teikimo terminų prašome kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą arba į Savivaldybių administracijas.

Kontaktinė informacija

Paslaugos teikėjas:
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. 8 706 86666
el. paštas nzt@nzt.lt


Paslaugos teikėjas:
Savivadybių administracijos

Paslaugos administratorius:
Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra
Erdvinės informacijos departamentas
Sėlių g. 66, LT-08109 Vilnius
Tel.: (8 5) 272 4741
el. paštas pagalba@geoportal.lt
Rašyti paklausimą

Pagalba

Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklės.

Informacija kaip geoportal.lt sistemoje teikti prašymą dėl sutikimo išdavimo: naudotojo vadovas, vaizdo įrašas.

Prašymo forma