SUTIKIMAI STATINIAMS VALSTYBINIUOSE VANDENS TELKINIUOSE
 
Paslaugos aprašymas Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo paslauga leidžia paslaugos gavėjams Lietuvos erdvinės informacijos portale įkelti planą, elektroniniu būdu pateikti arba įbraižyti planuojamus statyti statinius, elektroniniu būdu teikti prašymus ir kitus dokumentus Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam skyriui pagal valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio, kuriame planuojama statyti ir naudoti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, buvimo vietą. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis skyrius, išnagrinėjęs prašymus priima sprendimą dėl sutikimo išdavimo arba atsisakymo išduoti sutikimą ir apie tai informuoja prašymus pateikusius asmenis.
Paslauga skirta Fiziniams ar juridiniams asmenims, siekiantiems gauti sutikimą atitinkamos savivaldybės teritorijoje esančiame valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje statyti ir naudoti laikinuosius nesudėtinguosius statinius.
Paslaugos suteikimo trukmė Prašymai išduoti sutikimą turi būti išnagrinėti ir sprendimas dėl sutikimo išdavimo arba atsisakymo išduoti sutikimą priimtas per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo. Elektroniniai prašymai gali būti teikiami 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą.
Paslaugos teikėjas Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai skyriai - pagal valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio, kuriame planuojama statyti ir naudoti laikinus nesudėtingus statinius, buvimo vietą.
Kontaktinė informacija

Paslaugos teikėjas:
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. 8 706 86666
el. paštas nzt@nzt.lt

Paslaugos administratorius:
Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras
Vinco Kudirkos g. 18-1
LT-03105 Vilnius
Tel. (8-5) 2660620
el. paštas pagalba@geoportal.lt
Rašyti paklausimą

Pagalba

Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklės.

Informacija kaip geoportal.lt sistemoje teikti prašymą dėl sutikimo išdavimo: naudotojo vadovas, vaizdo įrašas.

Prašymo forma