PROJEKTAI

Šiame puslapyje yra pateikiama informacija apie vykdytus arba dar vykdomus projektus, kurie susiję su LEI portalu.


  • LEI portalo plėtros projektas - 2012-2014 m. vykdytas projektas, skirtas Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtrai įgyvendinant prioritetines INSPIRE diektyvos priemones;
  • EuroGeoNames projektas - 2006-2009 m. vykdytas daugiakalbės geografinių vardų infrastruktūros projektas.