PROJEKTAI

Šiame puslapyje yra pateikiama informacija apie vykdytus arba dar vykdomus projektus, kurie susiję su LEI portalu.

  • LEI portalo plėtros projektas - 2018-2021 m.  Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtra įgyvendinant INSPIRE direktyvos nuostatas dėl erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumo (INSPIRE-2)
  • LEI portalo plėtros projektas - 2012-2014 m. vykdytas projektas, skirtas Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtrai įgyvendinant prioritetines INSPIRE direktyvos priemones;
  • EuroGeoNames projektas - 2006-2009 m. vykdytas daugiakalbės geografinių vardų infrastruktūros projektas.